Unit 3 Lớp 12: Writing

     

Bài họcUnit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Writing giúp những em viết câu bởi kỹ năng kiến thiết câu phụ thuộc từ có sẵn. Trong khi rèn luyện phương pháp hoàn thành một đoạn văn đơn giản dựa vào việc sắp xếp lại gần như câu tất cả sẵn. Như vậy, trong này sẽ hướng dẫn những em từ tài năng tạo câu đến các bước sắp xếp câu để sở hữu đoạn văn hoàn chỉnh.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12: writing


Tóm tắt bài

1.Unit 3 Lớp 12 Writing Task 1

2.Unit 3 Lớp 12 Writing Task 2

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Writing Unit 3


(Hãy dùng hầu như từ sau để viết câu. Tất cả thể biến đổi dạng của rượu cồn từ nhưng lại không được thêm hoặc ít hơn một từ như thế nào đó.)

there / be / many ways / tell someone /goodbye, / most of / them / depend / on the situation / and / at hand.however / there / be / one rule / that / all situations / observe: abruptly /we / seldom / say goodbye.in / English / it / be / necessary / prepare / a person / for our departure.we / lead / into the farewell / by / say/ something pleasant and thoughtful / lượt thích / “I’ve / really / enjoy / talking / khổng lồ / you”.we / might / also say / something / relating to / the / time / like /"Gosh / I can"t / believe / how / late / it / be! / I / really / must / be / go!”Guide to answerThere are many ways to tell someone goodbye, và most of them depend on the situation at hand.However, there is one rule that all situations observe: We seldom say goodbye abruptly.In English it is necessary lớn prepare a person for our departure.We lead into the farewell by saying something pleasant and thoughtful lượt thích “I’ve really enjoyed talking to you."We might also say something relating to the time lượt thích "Gosh, I can"t believe how late it is! I really must be going!”

2. Unit 3 Lớp 12 Writing Task 2


Put the sentences of the two paragraphs below in their right order. Write the re-order paragraphs in the space provided.

(Hãy sắp tới xếp những câu ở trong 2 đoạn văn tiếp sau đây theo đồ vật tự đúng. Viết đa số đoạn đã chuẩn bị xếp vào lúc trống sẽ cho.)

Paragraph 1

A. An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, & we’re sorry for it.

B. It’s a way of expressing our regret or sorrow for something.

C. It is difficult to lớn write rules that tell exactly when you should apologize, but it is not difficult to lớn learn how.

D. When we apologize, we admit our wrongdoing or discourtesy, usually offer a reason for it, and express regret.

E. If we have done something lớn hurt someone’s feeling, we apologize.

1...... 2...... 3..... 4........ 5......

Paragraph 2

A. But if the teacher stops và waits for him lớn say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission to take his seat & sit down.

B. What does he do? The most polite action is usually lớn take a seat as quietly as possible và apologize later.

Xem thêm: 5 Loại Gỗ Tốt Nhất Để Đóng Thùng Loa Bằng Gỗ Thịt, Thông Hay Xoan?

C. The simplest way lớn apologize is lớn say “I’m sorry.”

D. Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption and doesn"t need khổng lồ make it any longer.

E. Let’s take a common situation. Tom is late for class and enters the classroom.

1...... 2...... 3..... 4........ 5......

Guide to lớn anwer

Paragraph 1: 1C 2E 3A 4B 5D

Paragraph 2: 1C 2E 3B 4A 5D

Completed paragraphs

It is difficult to lớn write rules that tell exactly when you shouldapologize, but it is not difficult to lớn learn how.If we have done something lớn hurt someone’s feeling, we apologize.An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, và we’re sorry for it.It’s a way of expressing our regret or sorrow for something.When we apologize, we admit our wrongdoing or discourtesy, usually offer a reason for it, & express regret.

The simplest way to lớn apologize is khổng lồ say “I’m sorry.”Let’s take a common situation. Tom is late for class và enters the classroom.What does he do? The most polite kích hoạt is usually to lớn take a seat as quietly as possible and apologize later.But if the teacher stops and waits for him lớn say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission lớn take his seat & sit down.Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption & doesn"t need to lớn make it any longer.


Build sentences with the words and phrases below

Sometimes/ people /add / what/ they/ say/ even/ when/ they/ talk.We/ point/ finger/ or/ move/ another/ part/ body/ show/ what/ we/ want/ say.The handshake/ must/ firm.In/ United States/ people/ greet/ each other/ with/ handshake/ in/ formal/ introduction.It/ be/ important/ know/ body toàn thân language/ of/ every/ country/ or/ we/ may/ misunderstand.Ges­tures/ be/ the/ "silent language"/ of/ every culture.KeySometimes people địa chỉ to what they say even when they don"t talk.We point a finger or move another part of the body to show what we want to say.The handshake must be firmed.In the United States, people greet each other with a handshake in a formal introduction.It is important to know the body toàn thân language of every country or we may be misunderstood.Ges­tures are the "silent language" of every culture.Unit 3 Exercise 2

Put the sentences of the exercise 1 in the right order and then write the re-ordered paragraph.

KeyRight order: 1 - 6 - 2 - 5 - 4 - 3Re - ordered paragraph

Sometimes people add to what they say even when they don"t talk. Ges­tures are the "silent language" of every culture. We point a finger or move another part of the body to show what we want to say. It is important lớn know the toàn thân language of every country or we may be misunderstood. In the United States, people greet each other with a handshake in a formal introduction. The handshake must be firmed.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam Lớp 9 Chọn Lọc


A.Non-verbal cues primarily express inner feelings while verbal messages khuyến mãi basically with outside world.B.Non-verbal cue primarily express inner feelings while verbal messages giảm giá basically to lớn outside world.C.Non-verbal cues primarily express inner feelings when verbal messages khuyến mãi basic with outside world.D.Non-verbal cues primarily expresses inner feelings while verbal messages dealing basically with outside world.

Câu 3-5:Mời các em đăng nhập xem tiếp ngôn từ và thi test Online để củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


Trong quy trình học tập ví như có vướng mắc hay bắt buộc trợ góp gì thì các em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhbibun.vnsẽ cung ứng cho các em một phương pháp nhanh chóng!Sau bài học Writing này những em chuyển hẳn sang bài học tập Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising - Language Focus kế tiếp. Chúc những em học tập tốt!