Top 14+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 12 Language Focus Hay Nhất

     
- Chọn bài xích -Từ vựng Unit 12: A Vacation AbroadGetting Started (trang 111 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen and Read (trang 112-113 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Speak (trang 113-114 SGK giờ Anh 8)Listen (trang 115 SGK tiếng Anh 8)Read (trang 116-118 SGK tiếng Anh 8)Write (trang 118 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Language Focus (trang 119-120 SGK tiếng Anh 8)Giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 8 Unit 12

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Học tốt Tiếng Anh Lớp 8 Language Focus (trang 119-120 SGK giờ Anh 8) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giờ anh, sách giải bài tập tiếng anh 8 tập trung vào việc sử dụng ngôn từ (phát âm, tự vựng cùng ngữ pháp) để cách tân và phát triển bốn tài năng (nghe, nói, đọc và viết):

Language Focus (Trang 119-120 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night.

Bạn đang xem: Top 14+ tiếng anh lớp 8 unit 12 language focus hay nhất

(Hãy quan sát tranh với nói mọi người trong tranh đang làm những gì vào thời gian 8 giờ tối qua.)

a) bố was taking a shower at eight o’clock last night.

*

Gợi ý:

a) bố was taking a shower at eight o’clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o’clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o’clock last night.

e) mãng cầu was walking her dog at eight o’clock last night.

f) Lan was talking khổng lồ her grandmother at eight o’clock last night.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A khổng lồ those in column B. Write the full sentences in your exercise book.

(Hãy quan sát tranh tiếp đến ghép nửa câu sinh sống cột A với nửa câu sống cột B làm thành câu không hề thiếu vào vở bài xích tập.)

a) The Le family was sleeping when the mailman came.

*

AB
a. The Le family was sleepingA. when the plane got to lớn Ha Noi.
b. While Hoa was eating,B. when Tuan arrived home.
c. When nam won the race,C. when the mailman came.
d. Mrs. Sứt was cookingD.

Xem thêm: Xét Tính Đúng Sai Của Mệnh Đề, Cách Xác Định Tính Đúng Sai Của Mệnh Đề Cực Hay

the school drum was sounding.
e. When Lan arrived at school,E. the crowd was cheering.
f. It was rainingF. the phone rang.

Gợi ý:

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When nam giới won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Sứt was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got lớn Ha Noi.

Xem thêm: Giáo Trình Sửa Chữa Board Máy Lạnh Cơ Bản, Giáo Trình Sửa Bo Điều Hòa Toshiba Inverter

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

(Hãy quan sát tranh rồi viết thành câu nhằm nói những người dân trong tranh thường luôn làm gì.)