Unit 2 lớp 8: write

     

Task 1. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8: write

(Hãy đọc lời nhắn dưới đây rồi điền thông tin vào nơi trống ở phần văn bên dưới:)

*

A customer (1) _______ the Thang Loi Delivery Service on (2)_______ just before midday. She wanted lớn (3) _______ to Mr. Ha but he was out. So Mr. Tam (4)_______ a message for Mr. Ha. The customer’s (5) _______ was Mrs. Lien, and she wanted lớn know about her furniture (6) _______. She wanted (7) _______ to hotline her. She said that Mr. Ha could reach her (8) _______ 8 645 141 after lunch.


Lời giải chi tiết:


(1) called/ telephoned

(2) May 12

(3) talk/ speak

(4) took

(5) name 

(6) delivery

(7) Mr. Ha 

(8) on

Tạm dịch:

Dịch vụ phục vụ Thắng Lợi

Ngày: 12 mon 5

Giờ: 11.50 sáng

Gửi: Ông Hà

Tin nhắn: Bà Liên call để hỏi về chuyến phục vụ nội thất của bà. Bà ấy hy vọng ông điện thoại tư vấn lại sau bữa trưa. Số điện thoại của bà ấy là 8 645 141.

Ghi bởi: Tâm


Một khách hàng gọi cho dịch vụ thương mại Giao hàng thắng lợi vào ngày 11 tháng 5 ngay lập tức trước buổi trưa. Bà ấy muốn thì thầm với ông Hà tuy nhiên ông ấy đã ra ngoài. Vì chưng vậy, ông trung khu đã ghi lại một tin nhắn mang lại ông Hà. Tên của người sử dụng là bà Liên, cùng bà ấy ý muốn hỏi về chuyến giao hàng nội thất của bà. Bà mong ông Hà gọi lại cho bà. Bà ấy nói rằng ông Hà hoàn toàn có thể liên lạc cùng với bà theo số 8 645 141 sau bữa trưa.

bài bác 2


Task 2. Now read the passage below. Write the telephone message in your exercise book.

(Bây giờ hãy xem thêm đoạn văn tiếp sau đây rồi viết tin nhắn qua smartphone vào vở bài xích tập.)

A customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on June 16 just after midday. The customer’s name was Mr. Nam, và he wanted to speak khổng lồ Mrs. Van. Mrs. Van was in a meeting và could not come khổng lồ the phone. So Mr. Toan took a message. Mr. Phái nam called about his stationery order. He said Mrs. Van could reach him at 8 634 082.

Thanh Cong Delivery Service

Date:......................................

Time: ....................................

For: .....................................

Message: ...............................

Taken by: ...............................


Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

Một người tiêu dùng đã hotline cho Dịch vụ giao hàng Thành Công vào ngày 16 tháng 6 ngay lập tức sau buổi trưa. Tên của bạn là ông Nam, cùng ông muốn nói chuyện với bà Vân. Bà Vân vẫn họp và cần thiết nghe năng lượng điện thoại. Vì vậy, ông Toàn đã đánh dấu một tin nhắn. Ông Nam điện thoại tư vấn hỏi về đơn hàng văn chống phẩm của mình. Ông ấy nói bà Vân có thể liên lạc cùng với ông theo số 8 634 082.

Lời giải đưa ra tiết:

Thanh Cong Delivery Service

Date: June 16

Time: after midday

For: Mrs. Van

Message: Mr. Nam called about his stationery order. He wants you to call him on 8 634 082.

Taken by: Mr. Toan

Tạm dịch:

Dịch vụ giao hàng Thành Công

Ngày: 16 mon 6

Giờ: sau buổi trưa

Gửi: Bà Vân

Tin nhắn: Ông Nam hotline hỏi về đơn hàng văn phòng phẩm của ông. Ông ấy ao ước bà gọi lại mang lại ông theo số 8 634 082.

Ghi bởi: Ông Toàn


bài bác 3

Task 3. Read the message khung on page 23 again, then help Lisa write a message for Nancy. Use the information from the dialogue.

Xem thêm: Sự Phát Triển Thần Kỳ Của Nhật Bản Giai Đoạn Phát Triển Thần Kỳ 1955

(Đọc lại lời nhắn trang 23, sau đó giúp Lisa viết lại lời nhắn cho Nancy. Sử dụng thông tin từ đoạn hội thoại.)

Lisa: Hello.

Tom: Hello. Can I speak lớn Nancy, please? This is Tom.

Lisa: I’m sorry my sister’s out. Would you lượt thích to leave her a message?

Tom: Hello, Lisa. Can you tell her I’ll come over to pick her up? We’re going to play tennis this afternoon.

Lisa: Did she know about that, Tom?

Tom: Yes, she did. We bought two new rackets yesterday.

Lisa: What time are you coming?

Tom: At about 1.30.

Lisa: OK, Tom. I’ll tell her when she’s back. Bye.

Tom: Thank you very much, Lisa. Bye.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Lisa: Xin chào

Tom: xin chào chị. Làm cho ơn đến em thì thầm với Nancy. Em, Tom đây.

Lisa: tiếc quá. Em gái chị vắng nhà rồi. Em cũng muốn nhắn gì lại không?

Tom: kính chào chị Lisa. Chị có thể báo góp là em sẽ tới đón chúng ta ấy không? Chiều nay chúng em sẽ chơi quần vợt.

Lisa: Nancy đang biểt chưa Tom?

Tom: Dạ biết rồi chị ạ. Chúng em đã mua hai loại vợt new hôm qua.

Lisa: Mấy giờ đồng hồ thì em đến?

Tom: khoảng 1 tiếng 30 ạ.

Lisa: Được rồi Tom. Chị vẫn nói cùng với Nancy lúc em ấy về. Giã biệt nhé.

Tom: Em cám ơn chị nhiều. Tạm biệt chị.

Xem thêm:

Lời giải đưa ra tiết:

Date: (Ngày:)


Time: (Giờ:)

For: Nancy

(Gửi: Nancy)

Message: Tom called about playing tennis this afternoon. He will come over khổng lồ pick you up at 1.30.

(Tin nhắn: Tom đã điện thoại tư vấn nhắc về câu hỏi chơi quần vợt chiều nay. Cậu ấy sẽ đến đón em lúc 1.30.)