READ

     

Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter.

Bạn đang xem: Read


Bài 1

READ

Click tại phía trên để nghe:

The Lost Shoe

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to lớn Little Pea. Little Pea had to vị chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came & went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted khổng lồ choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran lớn the festival, she dropped one of her shoes & lost it. When the prince found the shoe, he decided khổng lồ marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. & the prince immediately fell in love with her.

Dịch bài:

Chiếc giày bị tiến công rơi

Ngày xưa có một bạn nông dân nghèo gồm một cô bé gái tên là Little Pea. Sau thời điểm vợ qua đời, fan nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông tất cả một cô con gái tên là Stout Nut. Cô vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày, Little Pea đề xuất làm các bước nhà. Việc này khiến cho phụ thân của Little Pea rất bi thiết phiền. Ít thọ sau ông đang qua đời do quá nhức lòng.

Mùa hè mang lại rồi đi. Vào mùa thu, buôn bản mở tiệc tùng, lễ hội tạ mùa. Năm đó fan người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén bà xã ở buôn bản này. Bà bầu của Stout Nut may nhiều quần áo mới mang lại cô. Nhưng lại bà ta ko đoái hoài gì cho Little Pea xứng đáng thương.

Thế nhưng, trước khi liên hoan tiệc tùng bắt đầu, một bà tiên hiển thị và dùng phép màu biến áo quần rách rưới tà tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea mang đến lễ hội, cô tiến công rơi mội cái giày. Lúc hoàng tử nhận thấy chiếc giày, nam nhi quyết cưới đến được cô gái người sở hữu của chiếc giầy về có tác dụng vợ. Dĩ nhiên chiếc giầy vừa khít chân Little Pea và ráng là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.


Task 1. Complete the sentences with words from the story.

(Hãy xong xuôi các câu sau bằng các từ vào câu chuyện.)


a) Little Pea’s father was a ________.

b) Little Pea’s mother________ when she was young.

c) Little Pea________ to do the housework all day after her father got married________ .

d) The prince wanted to________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stout Nut’s mother did not make ________ ________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s________ shoe.

Hướng dẫn giải:

a. Little Pea’s father was a farmer.

b Little Pea"s mother died when he was young.

c. Little Pea had to bởi vì the housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Thế Kỉ 10 Đến Thế Kỉ 19 Ngắn Nhất

e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea"s lost shoe.

Tạm dịch:

a. Phụ thân của Little Pea là 1 người nông dân.

b mẹ của Little Pea tạ thế khi cô còn bé.

c. Little Pea phải thao tác làm việc nhà cả ngày sau khi phụ thân cô kết duyên lần nữa.

d. Hoàng tử mong muốn kết hôn cùng với một cô gái từ làng của Little Pea.

e. Bà bầu của Stout Nut không may quần áo mới cho Little Pea.

f. Hoàng tử tra cứu thấy chiếc giầy bị mất của Little Pea.

Bài 2

Task 2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Hỏi và vấn đáp câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài bác tập của em.)

a) Who was Little Pea?

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea vị all day?

c) How did Little Pea get her new clothes?

d) Who did the prince decide lớn marry?

e) Is this a true story? How vì chưng you know?

Hướng dẫn giải:

a. Little Pea was a poor farmer"s daughter.

b. Stout Nut’s mother made Little Pea bởi the chores all day.

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d. The prince decided lớn marry the girl who owned the shoe.

e. No, this isn"t a true story. This is a folktale.

Tạm dịch:

a. Little Pea là phụ nữ của một người nông dân nghèo.

b. Bà mẹ của Stout Nut bắt Little Pea thao tác làm việc nhà cả ngày.

c. Một người vợ tiên đã biến chuyển quần áo rách tả tơi của cô ấy thành xống áo đẹp.

d. Hoàng tử đưa ra quyết định kết hôn với cô gái người sở hữu của loại giày.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Môi Trường Mà Bất Cứ Ai Cũng Nên Đọc Qua

e. Không, đây không phải là một trong câu chuyện tất cả thật. Đây là một trong những câu chuyện cổ tích dân gian.


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + bibun.vn"Ví dụ: "Read - Unit 4 trang 41 SGK giờ đồng hồ Anh 8 bibun.vn"