UNIT 4: LANGUAGE FOCUS TRANG 38 SGK TIẾNG ANH LỚP 9

     

Task 1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Bạn đang xem: Unit 4: language focus trang 38 sgk tiếng anh lớp 9

(Dùng cồn từ hình dáng trong ngoặc và tin tức trong khung nhằm hoàn vớ câu.)

stay / bed do / homework bởi / exercise go / university study hard miss / train

a) Lan: My grades are terrible.

(Điểm của nhỏ kém quá.)

Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard. (must)

(Nếu con ước ao điểm cao, con nên học tập siêng chỉ.)

b) Hoa: I"d lượt thích to be a doctor.

(Cháu muốn làm chưng sĩ.)

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to lớn study medicine. (have to)

(Cháu cần vào đại học nếu cháu ao ước học ngành y.)

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, ... (should)

d) Tuan: Where is Ba? He"s very late.

Mrs Thoa: If he doesn"t come soon, ... (might)

e) Mr. Ha: I feel sick

Mrs Nga: If you want to lớn get well, ... (ought to)

f) Na: I"d lượt thích to go khổng lồ the movies, Mom.

Mrs. Kim: ... If you want khổng lồ go out. (must)

Lời giải đưa ra tiết:

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

(Oh, không! Mình cân nặng 60 kg.)

Nga: If you want to thất bại weight, you should do exercise.

(Nếu bạn muốn giảm cân bạn nên tập thể dục.)

d) Tuan: Where"s Ba? He"s very late.

(Ba đâu rồi? các bạn ấy trễ quá!)

Mrs. Hoa: If he doesn"t come soon, he might miss the train.

(Nếu chúng ta ấy không đến sớm, bạn ấy rất có thể lỡ chuyến tàu.)

e) Mr. Ha: I feel sick.

(Tôi cảm xúc mệt quá.)

Mrs. Nga: If you want lớn get well, you ought to stay in bed.

Xem thêm: Mách Nhỏ Cách Giặt Áo Trắng Bị Dính Màu Không Bị Phai, Cách Tẩy Áo Trắng Bị Dính Màu Đơn Giản

(Nếu ông ao ước khỏe lại, ông đề nghị nghỉ ngơi.)

f) Na: I"d like to go khổng lồ the movies.

(Con ý muốn đi coi phim.)

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to lớn go out.

(Con cần làm chấm dứt bài tập về nhà nếu muốn đi ra ngoài.)


bài 2

Task 2. Complete the table. 

(Hoàn thành bảng.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Lời giải bỏ ra tiết:

a) Uncle Hung said that that birthday cake was delicious. 

(Chú Hưng nói bánh sinh nhật vô cùng ngon.)

b) Miss Nga said (that) she loved those roses.

(Cô Nga nói cô ấy say đắm hoa hồng.)

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

(Chị Mai nói chị ấy ở chỗ này rất vui.)

d) Mr. Bỏ ra said he would go to lớn Hue the following day.

(Ông đưa ra nói ngày mai vẫn đi Huế.)

e) Mrs. Hoa said she might have a new job.

(Bác Hoa nói bác ấy rất có thể có công việc mới.)

f) Mr.Quang said he had to leave then.

Xem thêm: So Sánh Luận Cương Và Cương Lĩnh Chính Trị Và Luận Cương, Please Wait

(Ông quang quẻ nói hiện nay ông bắt buộc đi rồi.)


bài 4

Task 4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.

(Sáng nay, Nga sẽ có 1 trong các buổi phỏng vấn xin vấn đề mùa hè. Khi cô ấy quay trở lại nhà, cô ấy đang kể lại buổi vấn đáp ấy cho mẹ cô ấy.)