WRITE

     

A letter of inquiry is a for information or kích hoạt . In all formal letters, you must include the addresses of the writer và the recipient.

Bạn đang xem: Write


Bài 1

6. WRITE

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer & the recipient.

(Thư hỏi thông tin là một trong những lá thư yêu cầu cung cấp tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải gắn kèm showroom người viết và người nhận)

*

Dịch bài:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố hồ nước Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý ngôi trường trên báo tin Tức việt nam số ra ngày hôm nay.

Tôi suy nghĩ việc học tập tiếng Việt cùng tôi mong muốn biết một trong những thông tin về trường.

Tôi nói được một chút ít tiếng Việt tuy vậy tôi mong muốn học đọc cùng viết. Ông hoàn toàn có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học tập và khoản học phí cho tôi được không? Tôi hoàn toàn có thể làm soát sổ vấn đáp nếu bắt buộc thiết.

Mong chờ tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

Task 1: Read this letter.

(Đọc lá thư này.)

Bài 2

Task 2: Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want lớn attend lớn improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses and fees. Follow the Outline below. 

(Đọc quảng bá trong phần 5. ĐỌC một lượt nữa. Lựa chọn một trong đều trường bạn có nhu cầu theo học để cải thiện tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu ước cho tổ chức để yêu ước nhiều tin tức về các khóa học cùng lệ phí. Tiến hành theo dàn bài bác dưới đây.)

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come khổng lồ know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to lớn know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready to lớn supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: End with a polite closing

Dịch bài:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm bí quyết nào bạn biết về tổ chức triển khai (quảng cáo bên trên báo/ xem bên trên tivi); thể hiện sự quan liêu tâm của khách hàng (muốn biết nhiều tin tức hơn).

Xem thêm: Phân Tích 7 Câu Thơ Đầu Bài Đồng Chí, Của Chính Hữu Siêu Hay

Yêu cầu: Nói giờ đồng hồ Anh của người tiêu dùng như nỗ lực nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Kết luận: Kết thúc với lời kết kế hoạch sự.

Hướng dẫn giải:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English & I would lượt thích some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to lớn learn to speak more fluently và write well. Could you please send me details of the courses và the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học tập sinh có thể thay gắng để phù hợp theo ý mình. 

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi đang thấy bài quảng cáo của học viện trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi thích hợp học tiếng Anh với tôi mong mỏi biết thêm tin tức về ngôi trường của ông/ bà. 

Tôi nói theo cách khác một chút giờ Anh, nhưng tôi ao ước học nói lưu loát với viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa huấn luyện và đào tạo và tiền học phí được không?

Tôi mong chờ phản hồi từ Ông/ Bà.

Xem thêm: Nghị Luận Mọi Phẩm Chất Của Đức Hạnh Là Ở Trong Hành Dộng, Mọi Phẩm Chất Của Đức Hạnh Là Ở Trong Hành Động

Kính thư,

Rober Johnson.


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + bibun.vn"Ví dụ: "Write - Unit 4 trang 37 SGK tiếng Anh 9 bibun.vn"