Unit 8 lớp 9: language focus

     

Bài học Ngữ pháp Language Focus Unit 8 Lớp 9 - Celebrations phía dẫn những em điểm ngữ pháp new về mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 9: language focus


Video bài xích giảng

Tóm tắt bài xích giảng

1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 9

1.1. Adjectives/ Relative clauses (Mệnh đề tính từ / quan lại hệ)

1.2.Relative adverbs (Trạng từ quan liêu hệ)

1.3.Preposition + Relative pronoun (Giới tự + đại từ quan liêu hệ)

1.4. Reduction of concessive clauses

2. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 9

2.1. Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 8 Lớp 9 Language Focus Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 8


Tóm tắt bài


1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 9


1.1. ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề tính từ / quan tiền hệ)
Mệnh đề tính tự (Adjective clauses) tốt mệnh nhằm quan hệ (Relative clauses) được reviews bởi một đại từ dục tình (Relative pronoun) hay trạng từ quan hệ giới tính (Relative adverbs) và té nghĩa cho một danh từ (a noun) hay 1 đại từ (a pronoun).

Ex: The man who spoke to lớn you yesterday is my uncle. (Người đàn ông thủ thỉ bạn ngày trong ngày hôm qua là chú tôi.)

The car which you see over there is my boss’s. (Chiếc xe các bạn thấy đằng cơ là xe pháo của công ty tôi).

Danh từ giỏi đại từ tất cả một mệnh đề tính từ bổ nghĩa được gọi là tiến ngữ (an antecedent).Mệnh đề tính từ luôn luôn đứng tức thì sau chi phí ngữ của nó.Relative pronouns (Đại từ quan liêu hệ) có cóWHO: đại từ sửa chữa thay thế cho công ty ngữ chỉ ngườiWHOM: đại từ thay thế cho tân ngữ chỉ ngườiWHOSE: đại từ chỉ sự sở hữuWHICH: chỉ về sự việc, con thúTHAT : bỏ ra về người, sự việc, nhỏ thú.WHO : dùng cố kỉnh cho tiền ngữ chỉ về fan và thống trị từ (subject) của mệnh đề tính từ.

Ex: The boy who is speaking to Mr John is the prefect. (Cậu bé nhỏ đang rỉ tai với ông John là lớp trưởng.)

The person who takes care of patients is a nurse. (Người chăm lo bệnh nhân là y tá.)

WHOM: dùng rứa cho chi phí ngữ chỉ về bạn và làm cho túc từ bỏ (object) của mệnh để tính từ.

Ex: The woman /who(m) you see at the desk is the librarian. (Người thiếu nữ bạn thấy ở bàn viết là cai quản thu thư viện._

The doctor /who(m) they talked about is very kind. (Bác sĩ chúng ta đã nói tới (ông ta) hết sức tử tế.)

Chú ý: WHOM hoàn toàn có thể được thay bằng WHO, ngơi nghỉ văn phòng giao tiếp (informal style).

WHOSE (+ NOUN): lúc tiền ngữ đưa ra về tín đồ và bao gồm chứcnăng như một tính từ mua (possessive adjective ).

Ex: The child whose parents are dead is an orphan. (Đứa trẻ con mà phụ huynh của nó mất là đứa mồ côi.)

The man whose son is my classmate is an engineer. (Người đàn ông bé ông ấy là bạn cùng lớp cùng với tôi là kỹ sư.)

Chú ý : WHOSE luôn luôn đứng thân HAI danh từ.

WHICH:dùng cụ tiền ngữ chỉ về sự việc việc hay con thú, quản lý từ hoặc túc từ bỏ của mệnh đề tính từ.

Ex: The books which arc on đứng đầu of the shelf are novels. (Những sách bên trên kệ là đái thuyết.) (subject)

The horses which you see in the field are race horses. (Những con chiến mã mà các bạn thấy vào cánh đồng là chiến mã đua.) (object)

THAT: dùng gắng cho tiền ngữ chỉ người, sự việc hay bé thú, làm chủ từ hoặc túc trường đoản cú của mệnh đề tính từ.

Ex: The books that interest children much are picture – hooks. (Sách thu hút trẻ em nhiều là sách truyện tranh.) (subject)

The matter (that) they’re considering is very complex. (Vấn đề chúng ta đang lưu ý quá phức tạp.)

The student that showed you the way is in my class (Sinh viên chỉ đường cho bạn học lớp tôi.) (subject)

Tile children (that) visitors are giving presents are the victims of the last flood. (Các trẻ nhỏ mà khách hàng đang khuyến mãi quà là nàn nhân vụ lụt vừa qua.)


WHEN: được sử dụng thay mang đến tiền ngữ là trường đoản cú chỉ thời gian, như : day, time, year

Ex: bởi you remember the day when you went lớn school isthe first time? (Bạn nhớ ngày bạn đi học lần đầu tiên không?)

It was the year when they arrived in this city. (Đó là năm họ đến tp này.)

WHERE: được cố kỉnh cho tiền ngữ là tự chỉ vị trí chốn, như : city village, place, school,. . .

Ex: This is the place where he was born.

The school where he took the first lesson was very small.

WHY: lúc tiền ngữ là từ bỏ “ reason”.

Ex: We don’t know the reason why he didn’t come to lớn our meeting. (chúng tôi lừng khừng lí vì anh ấy dường như không dự cuộc họp mặt của chúng tôi).


Khi đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ cho 1 giới từ, bọn họ có hai bí quyết viết

c.1. Preposition + relative pronoun + clause (giới tự trước đại từ quan tiền hệ)

Ex: The painting at which you are looking is Picasso’s one. (Bức tranh anh đang nhìn là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning. (Người bọn ông anh vẫn nói cùng với tôi mang đến sáng nay.)

c.2. Preposition after the verb (Giới từ sau đụng từ.)

Ex: The matter (which /that) you are anxious about is considered. (Vấn để anh băn khoăn lo lắng được cứu xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of?

(Vấn nhằm bạn luôn nghĩ cho là gì?)


Mệnh đề chỉ nhượng bộ rất có thể được rút gọn gàng thành các từ chỉ nhượng với:

DESPITE (MẶC DÙ)

IN SPITE OF (MẶC DÙ) + GERUND OR NOUN PHRASE.

REGARDLESS OF (MẶC DÙ)

Mệnh đề chỉ nhượng bộ bao gồm cấu trúc:

a) ……. , though + pronoun + be+ adjective

=> despite + poss.adj + noun

b) …….., though + noun + be+ adjective

=> despite + the + adjective + noun.

c) ……, though +S +V + O/A

=> …… despite + gerund + O/A

Chú ý: Ở mẫu này hai chủ từ phải cùng duy nhất người, sự việc.


Join the sentences. Use relative clauses.(Nối những câu. Sử dụng mệnh đề quan tiền hệ.)

a. Auld Lang Syne is a song. Auld Lang Syne is sung on New Year"s Eve.

b. This watch is a gift. The watch was given to me by my aunt in my 14th birthday.

c. My friend Tom can compose song. Tom sings Western folk very well.

d. We often go lớn the town cultural house. The town cultural house always opens on public holidays.

e. I like reading books. Books tell about different peoples và their cultures.

f. On my mom"s birthday my dad gave her roses. The roses were very sweet and beautiful.

g. Judy liked the full-moon festival very much. The festival is celebrated in mid-fall.

h. Tomorrow I"ll go to lớn the airport to lớn meet my friends. My friends come khổng lồ stay with us during the Christmas.

Guide to answer

a.Auld Lang Syne is a tuy vậy which is sung on New Year"s Eve.

b.This watch, which was given to me by my aunt on my 14thbirthday, is a gift.

c.My friend Tom, who can compose songs, sings Western folk songs very well.

Xem thêm: Cách Đo Thể Tích Chất Lỏng Chi Tiết, Môn Vật Lí Lớp 6

d.We often go to the town cultural house, which always opens on public holidays.

e.I like reading books which tell about different people and their cultures.

f.The roses which my Dad gave my Mum on her birthday were very sweet và beautiful.

g.Judy very much liked the full-moon festival which is celebrated in mid-fall.

h.Tomorrow I"ll go lớn the airport to meet my friends, who come khổng lồ stay with us during the Christmas.


Describe each of the people in the pictures. Use relative clauses.(Miêu tả từng người trong tranh. Sử dụng mệnh đề quan lại hệ.)

*

Guide to answerMy family.

- I"m the boy who is wearing a trắng T-shirt và blue trousers.

- The woman who is sitting in the armchair is my Mum.

- My Dad is the man who is standing behind Linda.

- The girl, who is giving my Mum a present, is my younger sister Linda.

My Aunt"s family.

- My aunt Judy is the woman who is holding Jack.

- The woman who is on the right of my aunt is my grandmother.

- The man who is at the back of the picture is my uncle John.


Join the sentences. Use the words in bracket(Nối các câu. Sử dụng những từ trong ngoặc.)

Guide khổng lồ answer

b)Although we don"t have a Mother"s Day in Viet Nam, Dad và I have special gifts & parties for my mom every year on the 8thof March.

c)Even though we live in phái mạnh Dinh, we went to lớn Ha Noi lớn watch the parade on National Day last year.

d)Many tourists enjoy festivals in Viet Nam, though they bởi not understand Vietnamese culture very much.

e)Even though in Australia, Christmas season is in summer, the Australians enjoy Christmas as much as people in European countries do.

f)Although Jim came khổng lồ the show late due khổng lồ the traffic jam, he could see the main part of the show.


Look at the pictures. Complete the sentences. Use the correct tense of the verbs and the information.(Nhìn vào tranh vẽ. Xong xuôi các câu. áp dụng thì đúng của cồn từ và tin tức đã cho.)

*

*

a. Although Mrs. Bôi was tired, she helped Tuan with his homework.

b. Even though Liz has an exam tomorrow, _________.

c. It rained yesterday although_______.

d. Ba _____ though he wasn"t very hungry.

e. Even though the keyboard wasn"t working well,_______.

Guide khổng lồ answer

a.Although Mrs. Trét was tired, she helped Tuan with his homework.

b.Even though Liz has an exam tomorrow,she watches TV.

Xem thêm: Dàn Ý Và Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cái Cặp Sách Của Em, 12 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Cặp Sách Đạt Điểm Cao

c.It rained yesterday althoughthe weather bureau had predicted there would be fine weather.