TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 5 WRITING

     

Task 1: Read the following mix of instructions on how to use a public telephone (Đọc một tập đúng theo lời hướng dẫn sau đây về cách sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh công cộng.)


Task 4

Task 4: Write a mix of instructions on how khổng lồ operate a TV with a remote control. Use the picture và the questions above as suggestions. You may begin with:

(Viết lời hướng dẫn về cách điều khiển và tinh chỉnh tivi với thiết bị tinh chỉnh và điều khiển từ xa. Sử dụng bức tranh và các thắc mắc ở trên như thể gợi ý. Chúng ta có thể bắt đầu với:)

Lời giải đưa ra tiết:

If you want lớn operate a TV with a remote control you must make sure the cord is plugged in và the main is turned on.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 5 writing

To turn on the TV, press the nguồn button, and if you want lớn turn it off, press this button again.

To select a programme, press the PROGRAMME button. If you want khổng lồ watch VTV1, press button number 1; và if you want lớn watch other channels, press the corresponding button numbers VTV2/3/4. Khổng lồ adjust the volume, press the VOLUME button up or down. And if you don"t want khổng lồ hear the sound, press the MUTE button.

Tạm dịch:

Nếu bạn muốn vận hành TV bằng tinh chỉnh và điều khiển từ xa, các bạn phải bảo đảm an toàn dây được cắm vào với nguồn điện được bật.Để nhảy TV, nhấn nút POWER với nếu bạn muốn tắt, hãy nhấn lại nút này.

Để chọn một chương trình, nhận nút PROGRAM. Nếu bạn muốn xem VTV1, dấn nút số 1; và nếu bạn muốn xem những kênh khác, hãy thừa nhận số nút tương xứng VTV2 / 3/4. Để điều chỉnh âm lượng, nhấn nút VOLUME lên hoặc xuống. Và nếu như khách hàng không mong mỏi nghe âm thanh, nhận nút MUTE.

bibun.vn


Task 1

Task 1: Read the following mix of instructions on how to lớn use a public telephone

(Đọc một tập thích hợp lời chỉ dẫn sau đây về kiểu cách sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh công cộng.)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

To make a điện thoại tư vấn you will need a phone card.

Make sure you know the number you are calling.

TO OPERATE THE TELEPHONE

First, lift the receiver, & listen to lớn the dial tone.

Next, insert your phone card in the slot.

Then press the number you require.

Wait until you hear the long pips.

This means that your call has been through.

EMERGENCIES

To hotline the Police, dial 113.

To hotline the Fire Service, dial 114.

To call an ambulance, dial 115.

To obtain help, dial 116.

Tạm dịch:

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN CẨN THẬN

Để hotline điện bạn phải tất cả một thẻ điện thoại.

Phải lưu giữ số năng lượng điện thoại các bạn sẽ gọi.

ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại cảm ứng thông minh vào khe.

Xem thêm: Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 10 Unit 10 E Focus, Language Focus Unit 10 : Conservation

Sau kia ấn số bạn cần gọi.

Đợi cho tới khi bạn nghe số đông tiếng bíp dài.

Điều dó có nghĩa là cuộc gọi của chúng ta thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Gọi cảnh sát, cù số 113.

Gọi cứu hỏa, quay số 114.

Gọi cung cấp cứu, con quay số 115.

Yêu mong được giúp đỡ, xoay số 116.


Task 2

Task 2: Work in pairs. Find out the connectors and the imperative khung of the verbs from the instructions.

(Làm vấn đề theo cặp. Tìm hầu như từ nối với dạng nhiệm vụ của đụng từ từ lời chỉ dẫn.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Connectors: First, Next, Then, Until

Verbs in command form: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial

Tạm dịch:

Liên từ: First, Next, Then, Until

Động từ sinh hoạt dạng lệnh: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial


Task 3

Task 3: Work in groups. Look at the TV và the remote control below, và answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Nhìn vào chiếc tivi với bộ tinh chỉnh từ xa bên dưới đây, và trả lời các câu hỏi sau.

1. What vày you have khổng lồ make sure of if you want to lớn operate the TV with the remote control?

2. What should you vày if you want to lớn turn on or turn off the TV?

3. What should you do if you want to select a programme?

4. What should you vị if you want khổng lồ watch VTV1, VTV2, VTV3, và VTV4?

5. What should you vị if you want lớn adjust the volume?

6. What should you bởi vì if you don"t want to hear the sound?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. If I want khổng lồ operate the TV with the remote control, I have lớn make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2. To turn on the TV, press the nguồn button. To turn off the TV, press the power button again.

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

to lớn watch VTV2, press button number 2.

to lớn watch VTV3, press button number 3.

khổng lồ watch VTV4, press button number 4.

5. To adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don"t want khổng lồ hear the sound.

Xem thêm: Giải Bài 20 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 1, 22, 23 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 1

Tạm dịch:

1. Chúng ta phải đảm bảo điều gì nếu muốn quản lý TV bằng tinh chỉnh từ xa?

=> nếu như tôi muốn quản lý TV bằng tinh chỉnh và điều khiển từ xa, tôi phải bảo vệ rằng dây điện sẽ được cắm và mối cung cấp điện chủ yếu được bật.