TIẾNG ANH LỚP 6 A CLOSER LOOK 2

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world - kết nối tri thức

Unit 11 lớp 6 A Closer Look 2 trang 51 - 52

GRAMMAR

ARTICLES

1. Write a or an (Viết a hoặc an)

1. An egg

Một quả trứng

2. A friend

Một bạn bạn

3. A sink

Một cái bể rửa bát

4. An arm

Một cánh tay

5. A mouth

Một cái miệng

6. An onion

Một củ hành

7. An umbrella

Một chiếc ô

8. A classmate

Một lớp học

2. Write a / an or the (Viết a / an hoặc the)

Đáp án:

1. A

2. The, the

3. A, an

4. An

5. The, the

1. My father is a doctor.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 a closer look 2

2. The Sun keeps the Earth warm.

3. A dolphin is an intelligent animal.

4. I have an orange shirt too.

5. My brother likes the blue pen, not the red one.

Hướng dẫn dịch:

1. Ba tôi là bác sĩ.

2. Mặt trời giữ mang lại Trái đất luôn luôn ấm.

3. Cá heo là một trong loài động vật thông minh.

4. Tôi cũng có thể có một dòng áo sơ mi màu sắc cam.

5. Anh trai tôi say mê cái bút màu xanh, chưa hẳn cái màu sắc đỏ.

Xem thêm: Đoạn Văn Tả Về Biển Lớp 2 - Đoạn Văn Tả Cảnh Biển, Lớp 2

3. Write the correct khung of each verb in brackets. (Chia dạng đúng của cồn từ)

Đáp án:

1. Is; will go

2. Recycle; will help

3. Will save; don’t save

4. Will have; use

5. Isn’t; will be

1.If it is sunny next week, we will go on a picnic.

2. If we recycle more, we will help the Earth.

3. We will save a lot of trees if we don’t save so much paper.

4. More people will have fresh water if we use less water.

5. If the river isn’t dirty, there will be more fish.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tuần tới trời nắng, họ sẽ đi dã ngoại.

2. Nếu họ tái chế những hơn, chúng ta sẽ góp Trái đất.

3. Chúng ta sẽ bảo vệ rất những cây nếu bọn họ không lãng phí rất nhiều giấy

4. Sẽ có khá nhiều người có nước sạch rộng nếu họ dùng lượng nước hơn.

Xem thêm: Unit 9 Language Focus Unit 9: Natural Disasters, Unit 9 Lớp 9: Language Focus

5. Nếu dòng sông không bẩn, sẽ có nhiều cá hơn.

4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. (Liên kết từng cặp câu dưới đây để chế tạo thành câu đk loại 1)