TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 2 WRITE

     

Hướng dẫn giải Unit 2. Making arrangements trang 18 sgk giờ đồng hồ Anh 8 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập có trong sách giáo khoa giờ anh lớp 8 cùng với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học giỏi môn tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 2 write


GETTING STARTED trang 18 sgk giờ đồng hồ Anh 8

Match each object with its name. (Hãy nối đồ gia dụng với tên gọi của nó.)

a fax machine
an address booka telephone directory
a public telephonea thiết bị di động phonean answering machine


*

Answer: (Trả lời)

a) an answering machineb) a thiết bị di động phonec) a fax machine
d) a telephone directorye) a public telephonef) an address book

Tạm dịch:

a) máy tự động hóa trả lời và lưu lại lời nhắn gửib) điện thoại cảm ứng di độngc) sản phẩm (nhận gửi) fax
d) danh bạ điện thoạie) smartphone công cộngf) sổ ghi địa chỉ

LISTEN & READ trang 19 sgk giờ đồng hồ Anh 8

Hoa: 3 847 329

Nga: Can I speak khổng lồ Hoa, please? This is Nga.

Hoa: Hello, Nga.

Nga: I’m going lớn see the movie Dream thành phố at 6.45 this evening. Would you like to come?

Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt và she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on?

Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid.

Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s xe đạp tonight.

Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater.

Hoa: Is 6.30 all right?

Nga: That’s fine. See you at 6.30.

Hoa: Bye Bye, Nga.

Dịch bài:

Hoa: 3 847 329

Nga: có tác dụng ơn mang đến mình nói chuyện với Hoa. Mình là Nga đây.

Hoa: Chào Nga.

Nga: bản thân định đi xem phim tp ước mơ vào lúc 6.45 buổi tối nay. Chúng ta đi xem với mình nhé?

Hoa: dĩ nhiên rồi, nhưng ngóng mình một lát nhé. Mình đề nghị xin phép dì, bà đang trên tầng dưới. Giữ vật dụng nhé … Được rồi Nga à. Dì Thanh nói mình rất có thể đi. Nhưng mà phim chiếu chỗ nào thế?

Nga: Ở công ty hát Sao Mai. Bản thân e là tương đối xa nhà của bạn ở đấy.

Hoa: bản thân biết bên hát chỗ nào rồi, nhưng về tối nay mình đang đi bằng xe đạp điện của em chúng ta mình.

Nga: Vậy nhé Hoa. Lũ mình chạm chán nhau ngoại trừ nhà hát nhé.

Hoa: 6.30 được chứ?

Nga: Được rồi. Hẹn gặp bạn dịp 6.30 nhé. Kính chào Hoa.

Hoa: chào Nga.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện tập hội thoại với các bạn em.)

2. Read the dialogue again. Decide who did và said each of the following things. Then ask a partner these questions to check your answers.

(Em hãy tham khảo lại hội thoại trên, quyết định xem ai nói các câu sau rồi hỏi bạn em để bình chọn lại câu trả lời.)

Who:

a) made the call?

b) introduced herself?

c) invited the other khổng lồ the movies?

d) arranged a meeting place?

e) arranged the time?

f) agreed khổng lồ the time?

Answer: (Trả lời)

a) Nga made the call.

b) Nga introduced herself.

c) Nga invited Hoa to the movies.

Xem thêm: 3+ Cách Làm Nước Ép Dưa Leo Cà Rốt Giảm Cân, Đẹp Da Hiệu Quả

d) Nga arranged the meeting place.

e) Hoa arranged the time.

f) Nga agreed lớn the time.

Tạm dịch:

Ai:

a) triển khai cuộc gọi? ⇒ Nga thực hiện cuộc gọi.

b) tự trình làng mình? ⇒ Nga tự reviews mình.

c) mời fan khác xem phim? ⇒ Nga rủ Hoa đi xem phim.

d) sắp tới xếp vị trí hẹn? ⇒ Nga sắp xếp địa điểm hẹn.

e) thu xếp thời gian? ⇒ Hoa sắp xếp thời gian.

f) gật đầu đồng ý với thời hạn được sắp đến xếp? ⇒ Nga gật đầu với thời hạn được sắp tới xếp.

SPEAK trang 20 sgk giờ đồng hồ Anh 8

1. Put the sentences below in the correct order to lớn make a complete conversation.

(Hãy bố trí những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

a) I’m fine. I’m going lớn a pop concert at the thành phố Concert Center tonight. Would you lượt thích to come?

b) Hello. 9 210 752

c) It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

d) Bye.

e) Yes. What time can we meet?

f) Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.

g) That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h) Bye, Eric.

i) Which band is it?

j) Hello, Adam. How are you?

k) Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Answer: (Trả lời)

1 – b2 – f3 – j4 – a
5 – i6 – c7 – e8 – k
9 – g10 – h11 – d

Tạm dịch:

b) Xin chào. Đây là số chín 210 752

f) Xin chào. Tôi nói theo cách khác chuyện cùng với Eric được không? Tôi là Adam.

j) xin chào Adam. Chúng ta khỏe không?

a) mình ổn. Mĩnh sẽ đi xem 1 trong các buổi nhạc pop tại Trung trung khu Hòa nhạc thành phố tối nay. Bạn cũng muốn đến không?

i) Ban nhạc nào màn trình diễn vậy?

c) Đó là The Kids in Town. Mình thích họ buộc phải không?

e) Đúng thế. Bạn cũng có thể gặp nhau thời gian mấy giờ?

k) 7.15 được không? Buổi hòa nhạc ban đầu lúc 7.45. Hãy gặp gỡ nhau phía bên trong trung tâm, tại quán coffe nhé.

g) Được đấy. Hẹn chạm chán bạn thời gian 7.15 nhé. Cảm ơn, Adam.

h) tạm bợ biệt, Eric.

d) trợ thì biệt.

Xem thêm: Tính Chất 2 Vecto Cùng Phương Của Hai Vectơ, Thế Nào Là Hai Vecto Cùng Phương

2. Complete the dialogue. Ba & Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar.

(Hoàn thành hội thoại. Ba và Bảo đang hẹn nhau để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với chúng ta của em rồi kiến tạo hội thoại tương tự.)