Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus

     

1. Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekend. 

(Hãy thực hành thực tế với một chúng ta cùng lớp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những câu hỏi mà mọi cá nhân đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie - Ghosts và Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth và Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tên

Hoạt động

Ngày/ Giờ

Ba

Phim - Ma với Quái vật

Thứ bảy/ 2 giờ chiều

Nga

Hòa nhạc - số đông ca sĩ Hà Nội

Thứ bảy/ 8 giờ đồng hồ tối

Lan

Cắm trại - Hội thiếu thốn niên chi phí phong

Tất cả cuối tuần

Nam

Trận đá bóng - Đồng Tháp và nuốm Công

Chủ nhật/ 4 giờ chiều

Hoa

Kịch - Much Ado About Nothing

Chủ nhật/ 7 giờ đồng hồ tối

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải: 

A: What did.......... Vị on the weekend?

B: He/ She ....(động trường đoản cú thì thừa khứ đơn)......... 

A: When did she/ he ..... (động từ nguyên mẫu)............. ?

B: She/ He ....(động từ thì vượt khứ đơn)......... It on .....(days of weekend) at ........... (giờ)......... . 

Tạm dịch: 

A: .......... đã làm những gì vào cuối tuần?

B: chúng ta ấy đã.............. 

A: bạn ấy đã........... Khi nào........... ?

B: bạn ấy đang .............. Vào hôm..... Lúc....... 


bài xích 2

2. Lan and her friends are holding a farewell buổi tiệc ngọt for Maryam. Write the things they did to lớn prepare for the party. Use the pictures và the words in the box. 

(Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một buổi tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết gần như gì mà người ta làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. áp dụng tranh và các từ vào khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Lan made a cake.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus

2. Chảy hung colorful lamps.

3. Nga bought some flowers.

4. Mai painted a picture of Ha Noi.

5. Lien went shopping.

Xem thêm: Mẫu Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 10, Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 10

Tạm dịch:

mua

một cái bánh

làm

những bông hoa

treo

một bức ảnh về Hà Nội

đi

đèn các màu

vẽ

mua sắm

1. Lam đã làm một chiếc bánh.

2. Tân sẽ treo các chiếc đèn màu.

3. Nga đang mua số đông bông hoa.

4. Mai vẫn vẽ một tranh ảnh về Hà Nội.

Xem thêm: Game Những Cô Nàng Nóng Bỏng Nhất Trong Game, Top 5 Game Con Gái

5. Liên đã đi cài đặt sắm.


bài xích 3

3. Work with a partner. Write wishes you want to lớn make in these situations. 

(Thực hành cùng với một bạn cùng học. Viết phần đa lời ước mà bạn muốn trong những tình huống này.)