Tìm điểm cố định của đường thẳng

     

Gọi $Mleft( x;y ight)$ là điểm cần tìm lúc đó tọa độ điểm $Mleft( x;y ight)$ thỏa mãn phương trình mặt đường thẳng $d$.

Bạn đang xem: Tìm điểm cố định của đường thẳng

Đưa phương trình con đường thẳng $d$ về phương trình bậc nhất ẩn $m$.

Từ đó để phương trình hàng đầu $ax + b = 0$ luôn luôn đúng thì $a = b = 0$

Giải điều kiện ta kiếm được $x,y$.

Khi kia $Mleft( x;y ight)$ là điểm cố định cần tìm.


Gọi $Mleft( x;y ight)$ là điểm cố định cần tìm khi đó

$3mx - left( m + 3 ight) = y,$ đúng với tất cả $m$

$ Leftrightarrow 3mx - m - 3 - y = 0$ đúng với tất cả $m$

$ Leftrightarrow mleft( 3x - 1 ight) + - 3 - y = 0$ đúng với đa số $m$

$ Leftrightarrow left{ eginarrayl3x - 1 = 0\ - 3 - y = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = dfrac13\y = - 3endarray ight. Rightarrow Mleft( dfrac13; - 3 ight)$

Vậy điểm $Mleft( dfrac13; - 3 ight)$ là điểm cố định và thắt chặt cần tìm.


Đáp án phải chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Vị trí tương đối của hai đường thẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hai con đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ và $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ giảm nhau khi


Hai con đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ với $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ tất cả $a = a"$ với $b e b"$. Lúc đó


Cho hai đường thẳng $d:y = x + 3$ và $d":y = - 2x$. Khi đó


Cho hai đồ gia dụng thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ với $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với mức giá trị nào của $m$ thì $d$ cắt $d"$?


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$ là thiết bị thị của hai hàm số bậc nhất. Với cái giá trị làm sao của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với giá trị nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Cho hàm số $y = left( m - 5 ight)x - 4$. Kiếm tìm $m$ để hàm số nhận cực hiếm là $5$ khi $x = 3$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ giảm trục tung tại tại điểm có tung độ bởi $ - 2$ và giảm trục hoành trên điểm gồm hoành độ $1$.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ tuy vậy song với mặt đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và đi qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Câu Tiếng Anh, Sắp Xếp Các Từ Bị Xáo Trộn Để Tạo Thành Câu


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và giảm đường thẳng (y = 2x + 1) trên điểm có tung độ bởi 5.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) tuy nhiên song với đường thẳng (y = - 2x + 1) và giảm trục hoành tại điểm gồm hoành độ bởi (3) .


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) trải qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Tìm điểm thắt chặt và cố định mà con đường thẳng $d:y = 3mx - left( m + 3 ight)$ đi qua với tất cả $m$.


Cho tam giác (ABC) có đường trực tiếp (BC:y = - dfrac13x + 1) và (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho con đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Search (m) nhằm (d) cắt (Ox) tại (A) và giảm (Oy) trên (B) làm thế nào cho diện tích tam giác (AOB) lớn nhất.


Điểm cố định và thắt chặt mà con đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn luôn đi qua là:


Cho mặt đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Tra cứu (m) để (d) giảm 2 trục tọa độ chế tạo thành tam giác có diện tích s bằng (dfrac12).


Cho con đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Search (m) nhằm d giảm (Ox) trên (A) và giảm (Oy) tại (B) làm thế nào để cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho mặt đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) tuy vậy song với con đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và cắt trục tung tại điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) giá trị của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số hàng đầu (y = ax - 4). Xác định hệ số (a), biết đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng (left( d ight):,,y = - 3x + 2) trên điểm có tung độ bởi (5).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Bột Tẩy Máy Giặt Electrolux Đúng Cách, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bột Tẩy Lồng Giặt


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.