Cách để tính diện tích hình chữ nhật

     

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông cùng hình chữ nhật cũng là một trong hình bình hành cùng hình thang cân.

Bạn đang xem: Cách để tính diện tích hình chữ nhật

Vậy công thức tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời các bạn cùng bibun.vn theo dõi bài viết dưới phía trên nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Gồm bốn góc A, B, C, D bởi 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành, hình thang cân

2. đặc điểm hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các đặc thù của hình bình hành cùng hình thang cân

- trong hình chữ nhật, nhị đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.


- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau.

3. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

- Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân với chiều rộng. Theo đó, cách làm tính diện tích hình chữ nhật đang như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Ma Sát Trượt Trong Đời Sống Và Kĩ Thuật, Công Thức Tính Lực Ma Sát Trượt

*Cách tính chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả tổng diện tích là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng sau có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Cách làm tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

5. Bài tập diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ lâu năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm cùng chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích s hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài với chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 7cm, chiều lâu năm gấp tía lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật tất cả tỉ số thân hai cạnh của nó là 2/3 và chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Có 34 Công Thức Nêm Gia Vị Chuẩn Không Phải Ai Cũng Biết, Hướng Dẫn 2 Cách Nêm Gia Vị Chuẩn Đầu Bếp

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng với gấp chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới tất cả chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 51m. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.