TÌM HAI SỐ TỰ NHIÊN BIẾT TỔNG CỦA CHÚNG LÀ 2015 VÀ GIỮA CHÚNG CÓ TẤT CẢ LÀ 11 SỐ LẺ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm hai số tự nhiên và thoải mái biết tổng của bọn chúng là 2015 và giữa bọn chúng có tất cả là 11 số lẻ . Tìm nhị số đó .

Bạn đang xem: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng là 2015 và giữa chúng có tất cả là 11 số lẻ


*

Hiệu hai số tự nhiên và thoải mái đó là :

11 x 2 + 1 = 23

Số bé nhỏ là :

 ( 2015 - 23 ) : 2 = 996

Số bự là :

năm ngoái - 996 = 1019

Đáp số : Số bé bỏng : 996

Số mập : 1019


*

Hiệu nhị số thoải mái và tự nhiên đó là :

11 x 2 + 1 = 23

Số bé xíu là :

﴾ 2015 ‐ 23 ﴿ : 2 = 996

Số lớn là :

2015 ‐ 996 = 1019

Đáp số : Số bé bỏng : 996

Số phệ : 1019


Vì tổng của nhị số là 2015 và là số lẻ nên một trong các hai số là số chẵn còn số sót lại là số lẻ hoặc ngược lại. ( do : số chẵn + số lẻ = số lẻ )

 Ta bao gồm sơ trang bị :

Số chẵn |----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Số lẻ

SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL

Theo sơ đồ, hiệu của nhì số yêu cầu tìm là :

1 + 2 x 11 = 23 

Số lẻ cần kiếm tìm là :

( 2015 + 23 ) : 2 = 1019

Số chẵn đề xuất tìm là :

2015 - 1019 = 996

Đáp số : Số chẵn : 996

Số lẻ : 1019

nha các bạn ! ^_~


Đúng 0
comment (0)

Hiệu hai số đó là :

11 x 2 + 1 = 23

Số bé bỏng trong 2 số là :

 ( năm ngoái - 23 ) : 2 = 996

Số bự trong 2 số là :

năm ngoái - 996 = 1019

Đáp số : .....................


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ

1/- Tìm hai số tự nhiên và thoải mái biết tổng của bọn chúng là 2015 và giữa bọn chúng có toàn bộ là 11 số lẻ ?


Lớp 5 Toán
1
0

tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng là năm ngoái và giữa chúng có toàn bộ là 11 số lẻ.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Thịt Heo Cho Be 7 Tháng


Lớp 5 Toán
1
0

Tìm hai số thoải mái và tự nhiên biết tổng của bọn chúng là 2015 và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ. Kiếm tìm số lớn và số bé


Lớp 5 Toán
1
0

5.Tìm nhị số từ nhiên, biết tổng của chúng là năm ngoái và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ.


Lớp 5 Toán
5
0

Tìm hai số tự nhiên,biết tổng của bọn chúng là năm ngoái và thân chúng bao gồm tât cả 11 số lẻ


Lớp 5 Toán
3
0

Tìm 2 số tự nhiên và thoải mái , biết tổng của bọn chúng là 2015 và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ .

Xem thêm: Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp, Bãi Viết Vệ Vệ Sinh Trường Lớp


Lớp 5 Toán
4
0

Tìm 2 số thoải mái và tự nhiên , biết tổng của chúng là năm ngoái và giữa bọn chúng có toàn bộ 11 số lẻ .


Lớp 5 Toán
11
0

tìm nhị số thoải mái và tự nhiên biết tổng của chúng là 2015vaf giữa chúng có toàn bộ 11 số lẻ


Lớp 5 Toán
1
0

tìm 2 số tự nhiên và thoải mái biết tổng của chúng bằng 2015 và biết giữa chúng có tất cả 11 số lẻ


Lớp 5 Toán
1
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền khô tiếng Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)