TÌM SỐ CHỈ CỦA AMPE KẾ

     
Trang nhà »Điện một chiều , Số chỉ Ampe kế và vôn kế , thứ lý 11 , vật lý 9 » Tính số chỉ Ampe kế và vôn kế


Bạn đang xem: Tìm số chỉ của ampe kế

2. Hai điểm ở nhị đầu Ampe kế lý tưởng xem như bị nối tắt, có nghĩa là trùng dẫn, khi đó hai đặc điểm đó được xem như là trùng nhau cùng cần chú ý vẽ lại mạch điện tương đương trong trường thích hợp này.
4. Vôn kế lý tưởng hoàn toàn có thể được bỏ hẳn thoát khỏi mạch lúc giải việc (tức là nhị đầu vôn kế hài lòng xem như hở mạch).
5. Ampe kế cùng vôn kế không lý tưởng thì được xem như những điện trở thuần khi giải mạch điện. Điện trở Ampe kế lý tưởng sẽ khá nhỏ, còn năng lượng điện trở vôn kế lý tưởng sẽ kha khá lớn.
Bước 3: quay lại mạch gốc để xác định số chỉ của Ampe kế cùng vôn kế với giữ ý: - Đối với Ampe kế: tổng chiếc vào một nút = tổng dòng ra nút đó; - Đối với vôn kế: $U_MN = U_MA + U_AN$, với các điểm $A$, $M$, $N$ bất kỳ.

II. Những ví dụ

Ví dụ 1: đến mạch điện như Hình 1.1, biết $U_AB = 12 ext V$, $R_1 = R_2 = R_4 = 4 ext Omega$, $R_3 = 3 ext Omega$, Ampe kế lý tưởng. Xác minh số chỉ của Ampe kế.
*

Giải
:Bước 1: bởi vì Ampe kế lý tưởng buộc phải ta nối tắt giữa 2 điểm $N$ và $B$. Do bao gồm trùng dẫn ($N ≡ B$) nên họ cần vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương trước lúc tính toán. (Cách vẽ lại mạch điện tương tự được trình diễn ở đây.) Sau khi vẽ lại, mạch điện tương đương sẽ như Hình 1.2:
*

cách 2:
dựa vào nút $N$ trên mạch gốc (Hình 1.1) ta thấy để xác minh được số chỉ Ampe kế thì nên tính cường độ loại điện liên quan là $I_3$ và $I_4$:
(Cách tính cường độ loại điện trong một quãng mạch được trình bày ở đây
.) * Đầu tiên tính được $I_3$: $$ I_3 = fracU_3R_3 = fracU_ABR_3 = frac123 = 4 ext A $$* tiếp theo cần tính $I_4$:  • Đầu tiên tính $R_24$: $$R_24 = fracR_2 R_4R_2 + R_4 = frac4 imes 44 + 4 = 2 ext Omega$$  • tiếp theo tính $R_124$: $$R_124 = R_1 + R_24 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$  • liên tiếp tính $I_124$: $$I_124 = fracU_124R_124 = fracU_ABR_124 = frac126 = 2 ext A$$  vì $R_1$ nt $R_24$ phải $I_1 = I_24 = I_124 = 2 ext A$  • tiếp theo sau tính $U_24$: $$U_24 = I_24 imes R_24 = 2 imes 2 = 4 ext V$$  vày $R_2$ // $R_4$ buộc phải $U_2 = U_4 = U_24 = 4 ext V$ $$Rightarrow I_4 = fracU_4R_4 = frac44 = 1 ext A$$Bước 3: quay lại mạch gốc để xác định số chỉ của Ampe kế. Trước không còn ta xác minh chiều của những dòng điện liên quan $I_3$ với $I_4$, tự mạch tương tự (Hình 1.2) ta biết được: + $I_3$ chạy tự $A$ qua $N$, + $I_4$ chạy từ $M$ qua $N$, bởi vì đó các dòng năng lượng điện trong mạch gốc sẽ chạy như Hình 1.3:
*

$$Rightarrow I_3 + I_4 = I_A$$$$Rightarrow I_A = I_3 + I_4 = 4 + 1 = 5 ext A$$Vậy Ampe kế chỉ 5 A. Ví dụ 2: mang lại mạch điện như Hình 2.1, biết $U_AB = 9 ext V$, $R_1 = R_2 = 3 ext Omega$, $R_3 = 4 ext Omega$, $R_4 = 8 ext Omega$, $R_5 = 2 ext Omega$, vôn kế lý tưởng. Khẳng định số chỉ của vôn kế và cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào?


Xem thêm: Cách Làm Bánh Ú Lá Tre Mềm Ngon Cả Nhà Đón Tết Đoan Ngọ, Ngọt Ngào Bánh Ú Lá Tre

*

Giải
:Bước 1: do vôn kế lý tưởng nên bạn có thể bỏ hẳn vôn kế ra khỏi mạch lúc tính toán, khi ấy đoạn mạch $AB$ sẽ sở hữu được dạng như Hình 2.2:
*

bước 2:
trường đoản cú mạch cội ta thấy vôn kế mắc thân 2 điểm $M$ với $N$, do đó để khẳng định được số chỉ của vôn kế ta yêu cầu tính 2 điện áp liên quan là $U_1 = U_AM$ với $U_3 = U_AN$ (hoặc cặp $U_2 = U_MP$ với $U_4 = U_NP$). Phương pháp làm như sau:
i) Đầu tiên tính điện trở tương đương đoạn mạch:  • thứ 1 tính $R_12$: $$R_12 = R_1 + R_2 = 3 + 3 = 6 ext Omega$$  • tiếp theo tính $R_34$: $$R_34 = R_3 + R_4 = 4 + 8 = 12 ext Omega$$  • tiếp tục tính $R_1234$: $$R_1234 = fracR_12 R_34R_12 + R_34 = frac6 imes 126 + 12 = 4 ext Omega$$  • sau cuối tính điện trở tương tự của đoạn mạch $R_tđ = R_12345$: $$R_12345 = R_1234 + R_5 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$ii) sau đó tính cường độ chiếc điện và hiệu điện chũm trong đoạn mạch:  • Đầu tiên tính $I_12345$: $$I_12345 = fracU_12345R_12345 = fracU_ABR_12345 = frac96 = 1,5 ext A = I_1234 = I_5 $$  • tiếp theo sau tính $U_1234$: $$U_1234 = I_1234 imes R_1234 = 1,5 imes 4 = 6 ext V = U_12 = U_34$$ • liên tục tính $I_12$ với $I_34$: $$I_12 = fracU_12R_12 = frac66 = 1 ext A = I_1 = I_2$$$$I_34 = fracU_34R_34 = frac612 = 0,5 ext A = I_3 = I_4$$ • cuối cùng tính $U_1$ với $U_3$: $$U_1 = I_1 imes R_1 = 1 imes 3 = 3 ext V$$$$U_3 = I_3 imes R_3 = 0,5 imes 4 = 2 ext V$$Bước 3:
quay về mạch cội để xác minh số chỉ của vôn kế. Ta có: $$U_MN = U_MA + U_AN = -U_AM + U_AN = -U_1 + U_3 = -3 + 2 = -1 ext V$$Vậy vôn kế chỉ 1 V và rất dương mắc vào điểm $N$. (Vì $U_MN = V_M - V_N V_M$ cùng với $V_M$ cùng $V_N$ theo thứ tự là điện thế của điểm $M$ cùng $N$.)
lấy ví dụ 3
: mang lại mạch điện như Hình 3, trong những số ấy hai Ampe kế $A_1$ với $A_2$ kiểu như nhau, hai vôn kế $V_1$ và $V_2$ kiểu như nhau. Ampe kế $A_1$ và $A_2$ theo lần lượt chỉ 0,2 A cùng 0,199 A; vôn kế $V_1$ chỉ 199 V. Biết $U_AB = 220 ext V$. Tính quý giá điện trở $R$.
Giải
: Vì đề toán không cho biết các Ampe kế với vôn kế hài lòng nên họ xem các Ampe và vôn kế như các điện trở lần lượt có giá trị là $R_A$ và $R_V$ lúc giải mạch này.
Định hướng biện pháp làm:
- chúng ta có thể dùng giải pháp truyền thống tức là xem 3 năng lượng điện trở $R$, $R_A$ cùng $R_V$ là 3 ẩn số, đi tìm biểu thức của $I_A1$, $I_A2$ cùng $U_V1$ tiếp đến dùng 3 quý hiếm của đề toán cho, vậy là chúng ta có 3 phương trình 3 ẩn số, chắc hẳn rằng sẽ giải ra được giá trị của $R$. - Nhưng chúng ta cũng có thể xem qua mạch ví dụ để xem có thể giải cấp tốc hơn không, như sau: đề toán mang đến 3 quý hiếm $I_A1$, $I_A2$ cùng $U_V1$  + $I_V1 = I_A1 Rightarrow$ tính được $R_V = U_V1/I_V1$  + $I_V2 = I_A1 - I_A2 Rightarrow$ tính được $U_V2 = I_V2 imes R_V = U_MN Rightarrow$ tính được $R_A = U_MN/I_A2$  + $U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) Rightarrow$ tính được $U_R = U_AB - U_AM - U_MN$ $Rightarrow R = U_R/I_A1$
bước 1:
Đoạn mạch này sẽ không cần vẽ lại họ cũng có thể xác định được đoạn mạch mắc như sau: <$A_1$ nt $V_1$ nt ($A_2$ // $V_2$) nt R>
• bởi vì $A_1$ nt $V_1$ yêu cầu $I_V1 = I_A1 =0,2 ext A$, từ kia tính được năng lượng điện trở của hai vôn kế: $$R_V = fracU_V1I_V1 = frac1990,2 = 995 ext Omega$$• trên nút $M$ ta tất cả $I_V2 = I_A1 - I_A2 = 0,2 - 0,199 = 0,001 ext A$, từ đó tính được điện áp $U_MN$: $$U_MN = U_V2 = I_V2 imes R_V = 0,001 imes 995 = 0,995 ext V$$ • Từ kia ta có thể tính được năng lượng điện trở $R_A$: $$R_A = fracU_MNI_A2 = frac0,9950,199 = 5 ext Omega$$ • Từ đó tính được $U_AM$: $$U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) = 0,2 imes (5 + 995) = 200 ext V$$ • sau cuối tính được $U_R$ cùng $R$: $$U_R = U_AB - U_AM - U_MN = 220 - 200 - 0,995 = 19,005 ext V \Rightarrow R = fracU_RI_A1 = frac19,0050,2 = 95,025 ext Omega$$ Vậy $R = 95,025 ext Omega$.

III. Bài xích tập

Bài 1: đến mạch năng lượng điện như Hình 4. Biết $U_AB = 15 ext V$, $R_1 = 3 ext Omega$, $R_2 = R_3 = 6 ext Omega$ và Ampe kế ưng ý chỉ 0,5 A. Tính giá trị điện trở $R_4$.


Xem thêm: Hợp Âm Em Ừ Đi Anh Giờ Nơi Ấy Có Tốt Không Anh Ừ Đi Em Thấy Yên Lòng

Bài 2
: mang đến mạch điện như Hình 5, trong những số ấy 3 vôn kế $V_1$, $V_2$, $V_3$ hoàn toàn giống nhau với $U_AB = 5 ext V$ a) Vôn kế $V_2$ chỉ 2 V. Xác định số chỉ của vôn kế $V_3$ và rất dương của $V_3$ nối vào điểm nào. B) cho thấy thêm $R_1 = 48 Omega$, $R_2 = 10 Omega$, tính điện trở của các vôn kế.