TÌM SỐ THẬP PHÂN BÉ NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ MÀ PHẦN PHẬP PHÂN CÓ 1 CHỮ SỐ VÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ LÀ 32.

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn sẽ xem: search số thập phân bé nhất có 4 chữ số mà phần phập phân có một chữ số và tổng các chữ số là 32.


Bạn đang xem: Tìm số thập phân bé nhất có 4 chữ số mà phần phập phân có 1 chữ số và tổng các chữ số là 32.

*

Tìm số thập phân bé bỏng nhất bao gồm 4 chữ số mà phần phập phân có 1 chữ số với tổng những chữ số là 32. Trả lời: Số kia .....là(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Tìm số thập phân bé nhất bao gồm 4 chữ số mà lại phần phập phân có 1 chữ số và tổng những chữ số là 32. Trả lời: Số đó là(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 1:Tìm số thập phân bé xíu nhất tất cả 4 chữ số nhưng phần phập phân có 1 chữ số và tổng các chữ số là 32. Trả lời: Số kia là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:Một dòng hộp hình hộp chữ nhật có chiều rộng lớn là 35cm, chiều lâu năm là 5,2dm và chiều cao là 0,23m. Thể tích chiếc hộp chính là m3(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3:Cho hình tròn tâm O và hai đường kính AC cùng BD vuông góc với nhau. Diện tích hình vuông ABCD là 120. Vậy diện tích hình tròn trụ tâm O đó là cm2(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Lớp 5 Toán 1 0

Câu 1:Tìm số thập phân nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số nhưng phần phập phân có 1 chữ số và tổng các chữ số là 32. Trả lời: Số đó là(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:Trung bình cùng của số bé nhỏ nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

Câu 3:Một fan gửi tiết kiệm 12 000 000 vào một ngân mặt hàng với lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Hỏi sau 2 mon tổng số tiền cả gốc lẫn lãi mà bạn đó thu được là bao nhiêu? (Biết rằng tiền lãi tháng trước được cộng gộp vào tiền nơi bắt đầu tháng sau)Trả lời: Số tiền bạn đó chiếm được làđồng.

Câu 4:Viết số bao gồm một triệu đơn vị và một trong những phần triệu.Trả lời: Số đó là

Câu 5:Một dòng hộp hình hộp chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 35cm, chiều dài là 5,2dm và độ cao là 0,23m. Thể tích chiếc hộp đó là(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Lớp 5 Toán 2 0

Viết số thập phân bé bỏng nhất bao gồm 5 chữ số mà trong các số đó có hai chữ số 0 và tía chữ số 1Trả lời: Số kia là(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Viết số thập phân bé nhỏ nhất gồm 5 chữ số mà trong những số ấy có nhì chữ số 0 và cha chữ số 1Trả lời: Số đó là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Lớp 5 Toán 2 0

Một hình thang bao gồm số đo cạnh đáy bé nhỏ kém cạnh đáy mập là 5dm và kém 3 lần cạnh lòng lớn. độ cao của hình thang đó là 3,5dm. Vậy diện tích của hình thang chính là dm2(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Tính chu vi của một hình tròn biết diện tích của hình trụ đó là 7,065.Trả lời: Chu vi của hình tròn đó làcm.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Viết số thập phân lớn số 1 có 5 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 33.Trả lời: Số kia là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Trung bình cộng của các số bao gồm 3 chữ số nhưng mà mỗi số đó phân chia hết cho 2 là

Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có ba chữ số mà trong những số tất cả chữ số 1?Trả lời: Có tất cả làsố.

Hiệu của nhị số là 17,8.

Xem thêm:


Xem thêm:


Biết 6 lần số lớn hơn 4 lần số nhỏ bé là 176,4. Tổng của nhị số đã mang lại là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Tính chu vi của một hình tròn biết diện tích hình tròn đó là 3,7994 dam2Trả lời: Chu vi hình tròn trụ làm.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Lớp 5 Toán 0 0

Tìm số thập phân bé bỏng nhất có 4 chữ số mà phần phập phân có một chữ số với tổng các chữ số là 32. Trả lời: Số đó là

Lớp 5 Toán 4 0

Hãy viết số thích hợp vào vị trí … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn tốt nhất và sử dụng dấu (,) trong keyboard để đánh dấu phẩy trong những thập phân)

Câu 1:Có bốn xe sở hữu chở được 98,46 tấn hàng. Vậy với 7 xe cộ tải như vậy chở đượctấn hàng.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:Một căn vườn hình chữ nhật tất cả chu vi là 155m với chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Diện tích s khu vườn kia là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3:Tìm trung bình cộng của các số 3,446; 56,124 với 132,7.Trả lời: Trung bình cùng là(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 4:Một trường tè học gồm 368 học viên nam. Số học viên nam chiếm phần 46% số học sinh toàn trường. Vậy trường ấy cóhọc sinh nữ

Câu 5:Tính tổng sau: 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 + …. + 99,01Trả lời: Tổng bên trên là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 6:Tìm số thập phân nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số nhưng mà phần phập phân có 1 chữ số cùng tổng các chữ số là 32. Trả lời: Số đó là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 7:Hiệu của hai số bằng 20 và mến của nhì số là 2,25. Tra cứu số bé.Trả lời: Số bé bỏng là

Câu 8:Một chiếc bể hình lập phương có cạnh là 2 m. Hiện nay nước trong bể chỉ chiếm 62,5% thể tích của bể . Hỏi cần được đổ thêm từng nào lít nước nữa thì đầy bể?Trả lời:

Câu 9:Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 5dm, hiểu được nếu giảm chiều dài đi 2dm và giữ nguyên chiều rộng và chiều cao thì thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó giảm đi 12.Trả lời:

Câu 10:Cho hình trụ tâm O cùng hai đường kính AC và BD vuông góc cùng với nhau. Diện tích hình vuông vắn ABCD là 120. Vậy diện tích hình trụ tâm O kia là(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)