Tìm Tọa Độ Điểm D Để Abcd Là Hình Thang

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

*

*

*


1.Cho hình thang cân ABCD(AB//CD), góc BDC=45o. Hotline O là giao điểm của AC với BD.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ điểm d để abcd là hình thang

a. Cm tam giác DOC vuông cân

b. Tính diện tích s của hình thang ABCD, biết BD=6cm

2. A. Tra cứu x của tứ giác ABCD, biết góc A=60 độ, góc C= 90 độ, góc D=63 độ

b. Cho hình thang ABCD(AB//CD). E,F theo lần lượt là trung điểm AD, BC. Tính độ dài đoạn thẳng EF, biết AB=3cm,CD=9cm


trong phương diện phẳng tọa độ oxy đến hình thang cân ABCD( AB tuy nhiên song với CD) bao gồm tọa độ đỉnh A(2,-1).giao điểm của 2 đường chéo AC và BD là I(1,2).đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ADI bao gồm tâm E(-27/8,-9/8),biết đường thẳng BC qua M(9,-6).tìm B,D , biết B bao gồm tung độ bé dại hơn 3


trong khía cạnh phẳng hệ tọa độ Oxy mang lại hình thang cân ABCD gồm hai đường chéo BD với AC vuông góc với nhau trên H cùng AD 2 BC. Gọi M là điểm nằm bên trên cạnh AB làm thế nào cho AB 3 AM N là trung điểm HC. Biết B 1 3 đường thẳng HM đi qua T 2 3 con đường thẳng doanh nghiệp có phương trình x 2y 2 0 . Kiếm tìm tọa độ các điểm A,C,D


Bài 1: mang lại hình thang cân nặng ABCD ( AB // CD) hotline E là giao điểm của AC và BD. Chứng tỏ EA = EB.

Bài 2: mang đến hình thang cân nặng ABCD (AB//CD) có AB=3,BC=CD=13(cm). Kẻ những đường cao AK với BH.

a) chứng minh rằng CH=DK.

b) Tính độ dài BH.

Bài 3: Hình thang cân nặng ABCD (AB//CD) có Cˆ=600, DB là tia phân giác của góc D, AB=4cm.

Xem thêm: Miêu Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn, Hướng Dẫn Miêu Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh 2022

a) chứng minh rằng BD vuông góc cùng với BC.

b) Tính chu vi hình thang.

Bài 4 : mang đến hình thang MNPQ (MN là lòng nhỏ) bao gồm 2 đường chéo MP và NQ cắt nhau trên O và NMPˆ=MNQˆA.

a) chứng minh tam giác OMN và OPQ cân tại O.

b) minh chứng tứ giác MNPQ là hình thang cân.

c) Qua O vẽ đường thẳng EF//QP (E∈MQ,F∈NP). Hội chứng minh MNFE, FEQP là đa số hình thang cân.

Xem thêm: Tên Của Bài Hát " Con Cò Bé Bé Nó Đậu Cành Tre Đi Không Hỏi Mẹ Biết Đi Đường Nào

Bài 5: cho hình thang cân nặng ABCD (AB//CD, AB
Lớp 8 Toán bài 3: Hình thang cân
1
1
gởi Hủy

Bài 1: 

Xét ΔABC và ΔBAD có 

AB chung

BC=AD

AC=BD

Do đó: ΔABC=ΔBAD

Suy ra: (widehatBAC=widehatABD)

hay (widehatEAB=widehatEBA)

hay ΔEAB cân tại E


Đúng 0
bình luận (0)

Cho hình thang ABCD cân. Tìm kiếm tọa độ C,D biết A(1;-1); B(3;0) và Sabcd=10


Lớp 10 Toán Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤN...
0
0
Gửi hủy

Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho hình thang ABCD bao gồm đáy bự CD=2AB, điểm C (-1;-1), trung điểm của AD là vấn đề M(1;-2). Search tọa độ điểm B, biết diện tích của tam giác BCD bởi 8, AB=4 và D gồm hoành độ nguyên dương.


Lớp 10 Toán Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Gọi (overrightarrown=left(a,b ight)) là vectơ pháp con đường của CD ((a^2+b^2 e0)

Ta gồm phương trình CD : (ax+by+a+b=0)

(S_BCD=S_ACD=8Rightarrow dleft(A;CD ight)=frac2.SCD=2Rightarrow dleft(M.CD ight)=1)

(Rightarrowfrac2a-b ightsqrta^2+b^2=1Leftrightarrow3a^2-4ab=0)( ightarrowegincasesa=0;b=1\a=4;b=3endcases)( ightarrowegincasesCD:y+1=0\CD:4x+3y+7=0endcases)

Với (CD:y+1=0 ightarrow Dleft(d;-1 ight);CD^2=4.AB^2=64Leftrightarrowegincasesd=7\d=-9:Lendcases)

(Dleft(7;-1 ight);overrightarrowAB=frac12overrightarrowDC=left(-4;0 ight) ightarrow Bleft(-9;-3 ight))

Với (CD:4x+3y+7=0 ightarrow Dleft(d;frac-4d-73 ight) ightarrow CD^2=frac25left(d+1 ight)^29=64) (loại)


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
bibun.vn