TIN HỌC 12 BÀI THỰC HÀNH 1

     

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

– Biết một số công việc cơ bản khi phát hành một CSDL solo giản.

Bạn đang xem: Tin học 12 bài thực hành 1

1.2. Nội dung

Hoạt rượu cồn 1: Tìm đọc nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ cai quản lí sách,… của thư viện trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em yêu cầu tìm hiểu:

Cách thức giao hàng mượn hiểu tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ theo dõi và quan sát sách trong kho.

Sổ theo dõi tình hình sách cho mượn.

Số sách được mượn mỗi lần, thời hạn mượn sách.

Lập chiến lược dự trù thiết lập sách, thanh lí sách, cửa hàng vật chất của thư viện…

Các tổ chức và triển khai quản lí sách.

Xem thêm: Thật Ra Em Đâu Có Muốn Chia Tay Như Vậy, Lời Bài Hát Thất Tình

Cụ thể:

– Nội quy: Không sở hữu túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng tỏ thư với thủ thư. Chỉ đọc tại nơi không được có tài liệu ra phía bên ngoài phòng phát âm thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ cai quản lí mượn năng lượng điện tử:

*

Hoạt đụng 2: Kể thương hiệu các hoạt động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản ngại lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách vào kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: bình chọn thẻ đọc, phiếu mượn, so sánh sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự chũm sách hết hạn sử dung hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức triển khai thông tin về sách với tác giả: giới thiệu sách theo công ty đề, chăm đề, tác giả, sách mới,…

– cách thức giải quyết vi phạm luật nội quy

Hoạt động 3: Hãy liệt kê các đối tượng người tiêu dùng cần quản ngại lí khi phát hành CSDL quản ngại lí sách và mượn/trả sách. Với từng đối tượng, hãy liệt kê những thông tin buộc phải quản lí.

Hướng dẫn giải

– tin tức người mượn:

Số thẻ mượn.Họ cùng tên.Số chứng tỏ thư.Quê quán.Địa chỉ hiện nay tại.

– thông tin về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm phát hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– thông tin về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền đặt cọc.

– tin tức về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học vấn.

Hoạt rượu cồn 4: Theo em, csdl nêu trên (bài 3) có nhu cầu các bảng nào? mỗi bảng cần có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– cơ sở dữ liệu nêu trên tối thiểu cần phải có những bạn dạng sau:

Bạn đọc: Có những cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có những cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có những cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: Giao An 8 Write - Unit 9: Write Trang 84 Tiếng Anh Lớp 8

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần thiết yếu của hệ QTCSDL:

A. Bộ làm chủ tập tin và bộ xử lí truy nã vấn

B. Bộ tróc nã xuất dữ liệu và cỗ bộ làm chủ tập tin

C. Bộ làm chủ tập tin và bộ truy xuất dữ liệu

D. Bộ xử trí truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ có mang dữ liệu bao gồm các lệnh có thể chấp nhận được làm gì?

A. Khai báo kiểu dáng dữ liệu, kết cấu dữ liệu, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính tự do dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

D. Ngăn chặn sự truy cập bất vừa lòng pháp

Câu 3: Ngôn ngữ làm việc dữ liệu bao hàm các lệnh, những lệnh này cho phép làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b cùng c

Câu 4: Hãy chọn câu thể hiện sự cửa hàng giữa những thành phía bên trong một hệ CSDL

Cho biết: Con tín đồ → 1, Cơ sở tài liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, phần mềm ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp phương pháp tạo lập CSDL

B. Cung cấp cho cách update dữ liệu, search kiếm và kết xuất thông tin

C. Cung cung cấp công cụ kiểm soát và điều hành điều khiển việc truy vấn vào CSDL

D. Các câu trên phần nhiều đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành này, các em cần giành được những phương châm sau:

Biết xác định những các bước cần làm trong họat động quản lí một công việc cần làm.Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đối chọi giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải SGK giờ đồng hồ Việt 3(66) Giải SGK Toán 3(102) Giải giờ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải những hiểu biết hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(45) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải SGK Toán 3(96) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải những hiểu biết hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(13) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải SGK Toán 3(81) Giải giờ đồng hồ Anh 6(87) Giải tin học tập 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải những hiểu biết hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) soạn văn 6 tập 1(33) soạn văn 6 tập 2(30) tiếng Việt Lớp 1(0)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học tập Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học tập GDCD 10(16)Bài học tập GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học tập GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử vẻ vang 10(40)Bài học lịch sử 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử vẻ vang 7(29)Bài học lịch sử hào hùng 8(31)Bài học lịch sử vẻ vang 9(34)Bài học Ngữ Văn 10(81)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học tập Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học viên 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học sinh 12(47)Bài học sinh 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học viên 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học tập 10(33)Bài học tập Tin học 11(27)Bài học tập Tin học tập 12(24)Bài học Tin học tập 7(23)Bài học tập Tin học tập 8(20)Bài học Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học Toán 7(54)Bài học Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học tập Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học đồ gia dụng lý 10(40)Bài học thứ lý 11(33)Bài học vật lý 12(41)Bài học thiết bị lý 7(30)Bài học vật dụng lý 8(29)Bài học đồ vật lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa Việt Nam(30)Đề thi và Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi và Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.600)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(557)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(303)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(528)Đề thi tiểu học(227)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ nước iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family và Friends 3(80)Family và Friends 4(84)Family và Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ Anh 2(2)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và xã hội 2(26)Giải chân trời sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo chuyển động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng tạo Tự nhiên với xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải liên kết toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và thoải mái và xã hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT thứ lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử dân tộc 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ Anh 9 mới(104)Giải SGK tiếng Anh lớp 3(68)Giải SGK tiếng Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học tập 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – trở nên tân tiến năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK đồ dùng lý 12(39)Giải SGK đồ vật lý 7(30)Giải SGK vật dụng lý 8(28)Giải SGK đồ dùng lý 9(57)Giải Tập bạn dạng đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn cài phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh vậy Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài bao gồm tiền tệ(46)Lý thuyết phần trăm thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn chính(101)Nghe Nhạc(3)Nghị luận văn học lớp 10(225)Nghị luận văn học tập lớp 11(336)Nghị luận văn học lớp 12(487)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận buôn bản hội lớp 10(11)Nghị luận làng mạc hội lớp 11(12)Nghị luận làng mạc hội lớp 12(42)Nghị luận xóm hội lớp 7(19)Nghị luận thôn hội lớp 8(2)Nghị luận làng mạc hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp biện pháp đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Oppo(9)Thủ thuật điện thoại thông minh Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại cảm ứng thông minh Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu tiếp thu kiến thức Tiểu học(1.040)Tư liệu tiếng Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ đồng hồ Anh tiểu học(24)Từ vựng giờ Anh theo công ty đề(43)Văn mẫu lớp 6(431)Văn mẫu lớp 7(152)Văn chủng loại lớp 8(56)Văn mẫu lớp 9(27)Xã hội học đại cương(30)