Tin Học 8 Bài 3

     
- Chọn bài -Bài 1: máy tính và chương trình máy tínhBài 2: làm cho quen với chương trình và ngôn ngữ lập trìnhBài bài thực hành thực tế 1: làm quen với miễn phí PascalBài 3: Chương trình laptop và dữ liệuBài thực hành thực tế 2: Viết công tác để tính toánBài 4: thực hiện biến và hằng trong chương trìnhBài thực hành thực tế 3: Khai báo và sử dụng biếnBài 5: Từ vấn đề đến chương trìnhBài 6: Câu lệnh điều kiệnBài thực hành thực tế 4: áp dụng câu lệnh điều kiệnBài 7: Câu lệnh lặpBài thực hành thực tế 5: thực hiện lệnh lặp For...doBài 8: Lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trướcBài thực hành thực tế 6: thực hiện lệnh lặp While...doBài 9: thao tác với dãy sốBài thực hành thực tế 7: cập nhật dãy số vào chương trình

Mục lục


Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 8 – Bài 3: Chương trình laptop và tài liệu giúp HS giải bài tập, giúp cho những em có mặt và phạt triển năng lực sử dụng technology thông tin và truyền thông:

Bài 1 (trang 24 sgk Tin học tập lớp 8): Hãy nêu tối thiểu hai kiểu tài liệu và một phép toán có thể thực hiện tại được bên trên một vẻ bên ngoài dữ liệu, cơ mà phép toán đó không tồn tại nghĩa trên kiểu tài liệu kia.

Bạn đang xem: Tin học 8 bài 3

Trả lời:

– nhị kiểu tài liệu là: Integer (số nguyên), String (xâu kí tự).

– Phép toán: (3*4)+(5*6)*(123-2123) chỉ triển khai được bên trên kiểu dữ liệu Integer cùng không thực hiện đươc bên trên kiểu tài liệu String

Bài 2 (trang 24 sgk Tin học tập lớp 8): dãy chữ số 2017 hoàn toàn có thể thuộc hầu như kiểu dữ liệu nào?

Trả lời:

– dãy chữ số 2017 rất có thể thuộc thứ hạng dữ liệu: Integer (số nguyên), ), real (số thực), String (xâu kí tự).

Bài 3 (trang 24 sgk Tin học lớp 8): cho hai xâu kí từ bỏ “Lớp” và “8A”. Hãy thử quan niệm một “phép toán” có thể thực hiện tại được trên nhì xâu kí từ đó.

Trả lời:

– Ta hoàn toàn có thể định nghĩa một “phép toán” có thể thực hiện nay đươc trên nhị xâu kí tự đó. Lấy ví dụ như:

Phép đếm: Đếm số kí tự bao gồm trong “Lớp” và “8A”.

Phép đưa đổi: thay đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại: “Lớp” thành “lỚP”, “8A” thành “8a”.

Phép ghép: Ghép nhị xâu kí từ “Lớp” với “8A” thành “Lớp 8A”.

Xem thêm: Cách Lấy Tin Nhắn Đã Xoá Trên Facebook Đã Xóa Vĩnh Viễn Trên Messenger

Bài 4 (trang 25 sgk Tin học tập lớp 8): Hãy phân biệt chân thành và ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln(‘5+20=’ , ’20+5′) ; và Writeln(‘5+20=’ , 20+5);

Hai lệnh sau có tương tự với nhau không? tại sao?

Writeln(‘100’); với Writeln(100);

Trả lời:

– Writeln(‘5+20=’ , ’20+5′); thì sẽ cho ra tác dụng trả về thuộc kiểu tài liệu xâu kí tự: 5+20= 20+5

– Writeln(‘5+20=’ , 20+5); thì sẽ cho ra tác dụng là một trong những bởi một phép tính toán: 5+20= 25

– hai lệnh sau Writeln(‘100’); cùng Writeln(100); sẽ đã cho ra cùng một tác dụng là 100. Nhưng kiểu dữ liệu của hai lệnh lại không tương đương nhau, một lệnh là kiểu dữ liệu xâu kí tự, một lệnh nằm trong kiểu tài liệu số nguyên.

Bài 5 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Viết các biểu thức toán dưới đây với những ký hiệu trong Pascal:

*

Trả lời:

*

Bài 6 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Chuyển những biểu thức được viết vào Pascal dưới đây thành những biểu thức toán:

*


*

Bài 7 (trang 25 sgk Tin học tập lớp 8): Hãy xác định tác dụng của những phép đối chiếu sau đây:

Trả lời:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng khi x > 3 cùng ngược lại.

Bài 8 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Viết các biểu thức ở bài xích tập 7 theo quy cầu của Pascal.

Xem thêm: Giải Bài Tập Dịch Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh Tiểu Học Và Thcs

Trả lời:

a) (15-8)>=3;

b) (20-15)*(20-15) 25;

c) 11*11 = 121;

d) x > 10 – 3*x;

Tìm hiểu mở rộng (trang 25 sgk Tin học tập lớp 8): khi tham gia học môn Toán em đã không còn xa lạ với những số nguyên, số thực cùng với những phép toán số học và phép so sánh trên tập hợp các số đó. Phép toán cùng và phép đối chiếu cũng có thể định nghĩa và có ý nghĩa trên tập hợp các kí tự và xâu kí tự. Em hãy tìm hiểu nhé.

Trả lời:

1. Phép cùng xâu:

Ví dụ:

st1:=’Le’;

st2:=’Thanh’;

St=st1 + st2;

=> KQ: ‘Le Thanh’

2. Phép so sánh:

Hai xâu ký tự hoàn toàn có thể so sánh với nhau bằng những phép so sánh =, >,