TỔ CHỨC ĐOÀN LÀ GÌ

     
*

*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

III: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Điều 15:

1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là căn nguyên của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị chức năng học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở vào lực lượng trang bị nhân dân.

Bạn đang xem: Tổ chức đoàn là gì

2. Tổ chức triển khai cơ sở Đoàn có thể trực thuộc thị trấn Đoàn, tỉnh Đoàn, hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tuỳ trực thuộc vào tính đặc điểm của từng đơn vị chức năng theo khuyên bảo của Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là phân tử nhân cốt cán đoàn kết, tập vừa lòng thanh thiếu nhi.

Đơn vị có tối thiểu ba sum vầy trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu không đủ ba sum vầy thì Đoàn cấp trên ra mắt đến nghỉ ngơi ở một đội nhóm chức các đại lý Đoàn ham mê hợp. Bỏ ra đoàn sinh hoạt chu trình một mon một lần, so với các đơn vị đặc thù tiến hành theo lý giải của Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn.

Đoàn cửa hàng là cung cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị gồm từ hai bỏ ra đoàn trở lên với có ít nhất 30 đoàn tụ thì thành lập và hoạt động Đoàn cơ sở. Vào một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều đưa ra đoàn, có nhu cầu liên kết phối kết hợp thì có thể hình thành liên bỏ ra đoàn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của liên chi đoàn do Ban thường xuyên vụ tw Đoàn hướng dẫn. Trong những đội tuổi teen xung phong, thanh niên tình nguyện, giới trẻ xung kích, các đội hình lao rượu cồn trẻ, các địa bàn triệu tập đông sum họp được thành lập tổ chức đoàn theo hướng dẫn của Ban hay vụ trung ương Đoàn.

Điều 16: nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn.

1. Đại diện, quan tâm và đảm bảo an toàn lợi ích phù hợp pháp, quang minh chính đại của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu hụt nhi.

Xem thêm: Chiều Dài 1 Cây Ống Nước Dài Bao Nhiêu ? 1 Cây Ống Nhựa Pvc Dài Bao Nhiêu M

2. Tổ chức những hoạt động, tạo môi trường xung quanh giáo dục, tập luyện đoàn viên, thanh em nhỏ nhằm đóng góp phần thực hiện những nhiệm vụ bao gồm trị, khiếp tế, văn hoá - xóm hội, quốc phòng, an toàn của địa phương, đối chọi vị.

3. Phối phù hợp với chính quyền, các đoàn thể và những tổ chức kinh tế tài chính - làng hội làm xuất sắc công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, lành mạnh và tích cực xây dựng các đại lý Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, gia nhập xây dựng, đảm bảo an toàn Đảng và bao gồm quyền.

Điều 17: quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức triển khai cơ sở Đoàn.

1. Kết nạp đoàn viên mới, thống trị đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu sum họp ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; trình làng cán bộ, đoàn tụ vào quy hướng đào tạo, áp dụng cán bộ của Đảng, nhà nước, những đoàn thể cùng tổ chức kinh tế - xóm hội.

2. Tổ chức những hoạt động, các phong trào nhằm mục tiêu đoàn kết, tập thích hợp thanh niên, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu, tác dụng chính đáng, phù hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, những tổ chức kinh tế - làng hội tạo nên môi trường, điều kiện dễ dàng trong công tác làm việc thanh niên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Massage Cổ Đúng Cách, Đơn Giản, Hướng Dẫn Cách Dùng Máy Massage Hiệu Quả

3. Tổ chức triển khai các chuyển động tạo thêm câu hỏi làm và các khoản thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo thành nguồn kinh phí cho buổi giao lưu của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.