TOÁN 8 BÀI 16 TRANG 11

     

+) Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 + 2x + 1 )

(= x^2 + 2.x.1 + 1^2 = left( x + 1 ight)^2)
Bạn đang xem: Toán 8 bài 16 trang 11

LG b

(9x^2 + y^2 + 6xy);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(9x^2 + y^2 + 6xy )

(= 9x^2 + 6xy + y^2 )(= left( 3x ight)^2 + 2.3x.y + y^2 = left( 3x + y ight)^2)


LG c

(25a^2 + 4b^2-20ab);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 25a^2-20ab + 4b^2 )

(= left( 5a ight)^2-2.5a.2b m + left( 2b ight)^2)

(= left( 5a-2b ight)^2)

Hoặc 

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 4b^2-20ab + 25a^2)

(= left( 2b ight)^2-2.2b.5a + left( 5a ight)^2)

(= left( 2b-5a ight)^2)


LG d

(x^2-x+dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(x^2 - x + dfrac14 )

(= x^2 - 2.x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 )

( = left( x - dfrac12 ight)^2)

Hoặc 

(x^2 - x + dfrac14 = dfrac14 - x + x^2 )

( = left( dfrac12 ight)^2 - 2.dfrac12.x + x^2 )(= left( dfrac12 - x ight)^2)

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Gdcd 9 Bài 2: Tự Chủ Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 2 : Tự Chủ, Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 9

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp bibun.vn


Cảm ơn các bạn đã thực hiện bibun.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Top 32 Bài Tả Quang Cảnh Sân Trường Trong Giờ Ra Chơi Lớp 5 Hay Nhất

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.