Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 3

     

Diện tích hình thoi cạnh a bởi nửa tích hai tuyến phố chéo: (S = fracm.n2)

II. Hình vuông

*

Bốn cạnh bằng nhau: (AB = BC = CD = DA; )

Hai cạnh đối (AB ) cùng (CD; ) (AD ) và (BC ) tuy nhiên song với nhau;

Hai đường chéo cánh bằng nhau: (AC = BD; )

Bốn góc ở các đỉnh (A, m B, m C, m D ) là góc vuông.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 3

Chu vi hình vuông cạnh a là: (C = 4a)

Diện tích hình vuông cạnh a là: (S = a.a = a^2).

III. Hình bình hành

Hình bình hành ABCD có:

- tứ đỉnh A, B, C, D.

- hai cặp cạnh đối lập bằng nhau: (AB = CD;,BC = AD).

- nhị cặp cạnh đối diện song song: (AB) tuy vậy song với (CD); (BC) song song với (AD).

- nhị đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- nhì góc ở những đỉnh A và C bằng nhau; hai góc ở các đỉnh B cùng D bằng nhau.

Chu vi hình bình hành : (C = 2(a + b)).

Diện tích hình bình hành là: (S = b.h)

Trong kia (b) là cạnh, (h) là độ cao tương ứng.

IV. Hình chữ nhật

*

Hình chữ nhật (ABCD) có:

- tứ đỉnh A, B, C, D

- nhị cặp cạnh đối diện bởi nhau: (AB = CD;,,BC = AD).

Xem thêm: Sinh Viên Mua Bảo Hiểm Y Tế Ở Đâu ? Thủ Tục Mua Bảo Hiểm Y Tế

- nhì cặp cạnh đối diện tuy vậy song: AB tuy vậy song với CD; BC tuy vậy song cùng với AD.

- tứ góc ở đỉnh A, B, C, D bằng nhau và bởi góc vuông.

- nhì đường chéo đều bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường

Chu vi của hình chữ nhật là: (C = 2left( a + b ight);)

Diện tích của hình chữ nhật là: (S = a.b)

Trong đó a, b là chiều dài cùng chiều rộng lớn của HCN.


V. Hình thang cân

*

Hình thang cân (MNPQ) có:

Hai cạnh ở kề bên song song: (MN) song song với (PQ).

- Hai kề bên bằng nhau: (MQ = NP).

- hai đường chéo cánh bằng nhau: (MP = NQ).

- hai góc kề cùng với cạnh cạnh bên (PQ) bởi nhau.

- Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang đó.

Xem thêm: Tham Khảo 6 Cách Mở Nắp Rượu Vang Khi Không Có Đồ Khui, Cách Để Mở Rượu Vang Không Cần Đồ Khui

- diện tích s của hình thang bằng tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao rồi phân chia đôi.