Toán Lớp 7 Trang 16

     

Luyện tập bài §4. Giá trị tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 16


Lý thuyết

1. Giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ x kí hiệu là |x| là:

(|x| = left{ eginarraylx,,neu,,x, ge ,0\x,,neu,,x, 2. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo qui tắc những phép tính đã biết về phân số.

3. Ví dụ như minh họa

Trước khi đi vào giải bài xích 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1, họ hãy mày mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Tìm |x| biết:

a) (x = frac711)

b) (x = frac – 57) c) x= -0,12

Bài giải:


a) (frac711)

b) (frac57) c) 0,12

Ví dụ 2:

Dựa vào đặc điểm (x m Bài giải:

a. (frac1013 frac – 2412 = – 2) cùng ( – 2 = frac – 42 > frac – 52 Rightarrow frac – 2312 > frac – 52).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 7 Bài 7 Bài 7: Gương Cầu Lồi, Giải Sbt Vật Lí 7

c. (frac34 1) với (1 > frac19981999 Rightarrow frac20012000 > frac19981999).

Ví dụ 3:

Chứng minh rằng ví như b là số dương với a là số đối của b thì (a + b = |a| – |b|).

Xem thêm: Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh Sinh Học 10 Bài 9, Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh

Bài giải:


(A = left| x + frac12 ight| – left| x + 2 ight| + left| x – frac34 ight|,,khi,,x = – frac12)

Bài giải:

(eginarraylA = left| x + frac12 ight| – left| x + 2 ight| + left| x – frac34 ight|,,khi,,x = – frac12\ = left| – frac12 + frac12 ight| – left| – frac12 + 2 ight| + left| – frac12 – frac34 ight|,\ = left| 0 ight| – left| frac32 ight| + left| – frac54 ight|,\ = – frac32 + frac54 = – frac14endarray)

Ví dụ 5:

Tìm x, y biết rằng: (left| x + frac15 ight| + left| 3 – y ight| = 0)

Bài giải:Vì (left| x + frac15 ight| ge 0;,,,,,,,,,left| 3 – y ight| ge 0) (theo quan niệm giá trị hoàn hảo nhất của số hữu tỉ)

Nên (left| x + frac15 ight| + left| 3 – y ight| = 0) khi và chỉ còn khi (x + frac15 = 0) và (3 – y = 0)

Suy ra: (x = frac15) cùng y =3

Ví dụ 6:

Tìm giá bán trị nhỏ nhất, lớn nhất của:

a. (A = left| x – frac34 ight|)

b. (B = 1 – |2x – 3|)

Bài giải:

a. Ta gồm (|x| ge 0)

Nên (A = left| x – frac34 ight| ge 0 Rightarrow A) đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất bằng 0

Khi (x – frac34 = 0) tốt (x’ = frac34)

b. (B = 1 – |2x – 3| le 1)

B đạt giá trị phệ nhất là một trong khi (x = frac32)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

bibun.vn ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1 của bài §4. Giá trị tuyệt vời của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân vào chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 21 trang 15 sgk Toán 7 tập 1

a) trong số phân số sau, mọi phân số nào màn biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

$frac-1435$; $frac-2763$; $frac-2665$; $frac-3684$; $frac34-85$

b) Viết tía phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ $frac-37$

Bài giải:

a) Ta có:

$frac-1435$ = $frac-2 . 75 . 7$ = $frac-25$

$frac-2763$ = $frac-3 . 97 . 9$ = $frac-37$

$frac-2665$ = $frac-2 . 135 . 13$ = $frac-25$

$frac-3684$ = $frac-4 . 94 . 21$ = $frac-37$

$frac34-85$ = $frac2 . 17-5 . 17$ = $frac2-5$

Vậy hầu như phân số biểu diễn cùng một số trong những hữu tỉ là:

$frac-1435$ = $frac-2665$ = $frac34-85$ = $frac-25$

$frac-2763$ = $frac-3684$ = $frac-37$

b) bố phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ $frac-37$ là:

$frac-37$ = $frac-614$ = $frac-921$ = $frac-1535$

2. Giải bài bác 22 trang 16 sgk Toán 7 tập 1


Sắp xếp những số hữu tỉ sau theo đồ vật tự mập dần:

$0,3$; $frac-56$; -1$frac23$; $frac413$; $0$; $-0,875.$

Bài giải:

Xếp theo đồ vật tự khủng dần:

-1$frac23$; $ -0,875;$ $frac-56$; $0; $ $0,3;$ $frac413$

3. Giải bài xích 23 trang 16 sgk Toán 7 tập 1

Dựa vào đặc thù “Nếu $x

4. Giải bài 24 trang 16 sgk Toán 7 tập 1

Áp dụng đặc điểm các phép tính nhằm tính nhanh:

a) $< (-2,5) . 0,38 . 0,4> – <0,125 . 3,15 . (-8)>$

b) $<(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2> : <2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5>$

Bài giải:

Ta có:

a) $(-2,5 . 0,38 . 0,4) – <0,125 . 3,15 . (-8)>$

$= <(-2,5 . 0,4) . 0,38> – <0,125 . (-8) . 3,15$

$= -1 . 0,38 – (-1 . 3,15)$ $= -0,38 + 3,15$ $= 2,77$

b) $<(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2> : <2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5>$

$= <0,2 . (-20,8) – 9,17)> : <0,5 . (2,47 + 3,53)>$

$= <0,2 . (-30)> : (0,5 . 6)$ $= -6 : 3 = -2$

5. Giải bài 25 trang 16 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) $left | x – 1,7 ight | $ = 2,3;

b) $left | x + frac34 ight | $ = 0

Bài giải:

Ta có:

a) $left | x – 1,7 ight | $ = 2,3

$x – 1,7 = 2,3$ giả dụ $x – 1,7 geq 0 ⇔ x geq 1,7$

$⇔ x = 2,3 + 1,7 = 4$

$x – 1,7 = -2,3$ nếu như $x – 1,7

6. Giải bài 26 trang 16 sgk Toán 7 tập 1

Sử dụng máy vi tính bỏ túi

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

a) $-3,1597) + (-2,39)$;

b) $( -0,793) – (-2,1068)$.

c) $( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2 $;

d) $1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7.$

Bài giải:

Dưới đây là cách bấm và kết quả của những phép tính trên:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 1 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1!