TRẮC NGHIỆM BÀI 21 LỊCH SỬ 12

     

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 21 (có đáp án): xây dừng Chủ nghĩa xóm hội ở miền bắc bộ (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Tw Đảng và cơ quan chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp sau cuối rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 21 lịch sử 12

Pháp thực hiện rút quân khỏi miền nam Việt nam giới trong toàn cảnh nào ?

A. Tất cả mọi lao lý được phép tắc tại hiệp định đã có hoàn tất.

B. Pháp đang hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi trách nhiệm thi hành hiệp định Giơ– ne–vơ cho cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp đang xúc tiến mọi vấn đề cho công cuộc thống nhất nước nhà bằng tuyến phố tổng tuyển cử nhì miền.

D. Khôn xiết nhiều pháp luật ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ không được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong câu nói sau của nước ngoài trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vụ việc bức thiết chưa phải là than tiếc dĩ vãng, nhưng là lợi dụng thời cơ để bài toán thất thủ Bắc việt nam không mở đường mang đến ..... Bành trướng sống Đông phái mạnh Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Nhà nghĩa xã hội.

B. Nhà nghĩa cộng sản.

C. Biện pháp mạng giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. thực trạng chung của cách mạng nước ta sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã ngừng cách social chủ nghĩa.

B. Nước ta đã kết thúc cách mạng giải phóng dân tộc.

C. đơn vị nước đã kết thúc cách social chủ nghĩa.

D. Một ít nước đã ngừng cách mạng dân tộc dân người chủ dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang lại dân cày sẽ được xác định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng ?

A. Cương lĩnh bao gồm trị thứ nhất

B. Luận cương chính trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần vật dụng I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho tới năm 1956, ta đã thực hiện bao nhiêu đợt cách tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu bự của cách tân ruộng khu đất 1954 - 1956 là :

A. Đã xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ gia đình nông dân vn được cấp cho ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực kinh tế của thống trị địa chủ trong nông làng mạc Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quy trình thực hiện cách tân ruộng đất ta đang :

A. Quy nhầm, quy sai một số nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không chú ý nhận đúng mực những địa nhà tham gia phòng chiến, thế hệ trên bao gồm công với bí quyết mạng.

C. Không nắm rõ phân định yếu tắc giai cấp, vận dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời lạ mắt phục ghê tế, ta đã đạt được những thành quả gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết được nạn đói ghê niên làm việc Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây mới 97 xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất lớn vì nhà nước quản lí trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta đã đặt quan liêu hệ bán buôn với 27 nước.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ thiết yếu của phương pháp mạng miền bắc bộ trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Dứt cách mạng ruộng đất.

B. Triệu tập cải chế tạo ra quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu tiên phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Kết thúc cách mạng ruộng đất, những bước đầu xây dụng cửa hàng vật hóa học cho chủ nghĩa xã hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu chính của công cuộc cải tạo quan hệ cung ứng Xã hội nhà nghĩa ở miền bắc bộ trong năm 1958 – 1960?

A. Ra đời các công ty công yêu thương nghiệp tư bản tư doanh.

B. Vận động hợp tác và ký kết hoá trong cung ứng nông nghiệp.

C. Phát triển thành phần tài chính quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội ở miền bắc bộ đã giành được thành tựu gì ?

A. Kiến thiết được 172 nhà máy lớn do trung ương quản lí.

B. Sản xuất được 192 xí nghiệp sản xuất lớn bởi vì địa phương cai quản lí.

C. Sản xuất 500 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

D. Tạo ra 217 xí nghiệp lớn do tw quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác xã được xây dựng một trong những ngành kinh tế tài chính nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.

B. Nông nghiệp & trồng trọt và thủ công bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, bằng tay nghiệp, mến nghiệp.

D. Thủ công, yêu quý nghiệp cùng công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của cách mạng miền Bắc giữa những năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa bỏ thành phần tách bóc lột trong đời sống kinh tế xã hội.

B. Cải cách và phát triển các bắt tay hợp tác xã nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo đời sinh sống vật hóa học và niềm tin cho nhân dân.

C. Bước đầu cách tân và phát triển thành phần tài chính quốc dân.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. một trong những năm 1958 – 1960, bí quyết mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Nóng vội

B. Phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Toàn bộ các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền nam bộ là gì ?

A. Đấu tranh thiết yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp nghị Giơnevơ, duy trì gìn hoà bình, đảm bảo an toàn và trở nên tân tiến lục lượng biện pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang phòng Mĩ - Diệm, dứt giải phóng Miền Nam, thống nhất khu đất nước, đưa toàn nước tiến lên nhà nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống cơ chế độc tài gia đình trị của bạn bè Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất non sông bằng con phố tổng tuyển cử tự do.

D. Tiến hành cuộc nội chiến chống Mĩ, kết thúc sự nghiệp giải tỏa dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao giữa những năm 1954 - 1958, bí quyết mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh chính trị phòng Mĩ - Diệm ?

A. Do lực lượng cách mạng khu vực miền nam lúc đó còn non yếu, không thể tiến hành đấu tranh vũ trang.

B. Vị lúc đó quân thù còn chưa dám tấn công lực lượng cách mạng bởi vũ lực.

C. Bởi ta tôn trọng, nghiêm trang chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, nhà trương dựa vào cơ sở pháp lí quốc tế để đấu tranh bao gồm trị với địch là chủ yếu.

D. Vì hôm nay đấu tranh bởi quân sự sẽ không đưa lại thành công như ta ý muốn muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được ban đầu khi nào ? Ở đâu ?

A. Mon 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, thành phố sài thành - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, thành phố sài thành - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh chủ yếu trị ngơi nghỉ Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm cho suy yếu hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.

B. Tập hợp quần chúng trong một mặt trận chống Mĩ - Diệm rộng lớn.

C. Có tác dụng thất bại cơ chế "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu tiên làm thất bại thủ đoạn biến miền nam bộ Việt nam thành trực thuộc địa của công ty nghĩa thực dân bắt đầu của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng đang ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Họp báo hội nghị tháng 1/1959.

C. Họp báo hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại giai cấp của Mĩ - Diệm đã diễn ra trước tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã lưu lại bước cách tân và phát triển của biện pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ nuốm ... Sang trọng thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: 'Gay Han Quoc Trai Đẹp Hàn Quốc Sục Ku, Trai Dep Han Quoc Archives

B. Phòng thủ bị đông; tiến công.

C. Giữ lại lực lượng; tiến công.

D. Bị động; công ty động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. khía cạnh trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt nam được thành lập vào khi nào? ở đâu ?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người thứ nhất giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Làm cho lung lay toàn bộ hệ thống ngụy quyền dùng Gòn, mở đường cho sự phát triển liên tục cửa giải pháp mạng miền Nam.

B. Là thắng lợi đánh vết sự thua kém chủ nghĩa thực dân bắt đầu của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam.C. Là thành công có ý nghĩa chiến lược trước tiên của biện pháp mạng miền Nam, mở đường cho việc phát triển mạnh mẽ của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh lốt bước trở nên tân tiến của biện pháp mạng miền nam bộ từ vắt giữ gìn lực lượng thanh lịch Tổng tiến công bí quyết mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng máy II có tp hcm tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần trước tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội thứ nhất đã đề con đường lối tạo ra chủ nghĩa xã hội sinh sống nước ta.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần vật dụng III đã xác định vai trò của bí quyết mạng miền bắc như cố kỉnh nào ?

A. Cách mạng miền bắc có mục đích quyết định đối với sự nghiệp thiết kế chủ nghĩa xóm hội làm việc nước ta.

B. Giải pháp mạng khu vực miền bắc có sứ mệnh quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu đất nước.

C. Phương pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự cải cách và phát triển của bí quyết mạng cả nước.

D. Phương pháp mạng miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự phát triển của biện pháp mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, phương châm chung của giải pháp mạng nhì miền là gì ?

A. Binh đao chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Binh lửa chống Mĩ sinh sống Miền Nam, sản xuất chủ nghĩa làng hội sinh sống Miền Bắc.

C. đao binh chống Mĩ sống Miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Xong xuôi cách mạng dân tộc dân người chủ dân vào phạm vị cả nước, tiến hành hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối thực hiện xây dựng công ty nghĩa xã hội ở khu vực miền bắc được khẳng định trong Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần vật dụng III?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp dịu - mang công nghiệp vơi là căn nguyên của nền kinh tế quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp trồng trọt và công nghiệp dịu - mang công nghiệp vơi là nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

C. đem công nghiệp nặng nề làm nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trĩu một cách hợp lí.

D. Phối kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp trồng trọt - lấy nông nghiệp là gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm III của Đảng đã bầu ai làm bí thư lắp thêm nhất?

A. Hồ nước Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Trà Xanh Tuesday, Những Câu Cà Khịa Trà Xanh Hay Nhất

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3