TRỘN LẪN V ML DUNG DỊCH NAOH 0 01M

     

Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M cùng với V ml hỗn hợp HCl 0,03 M đ­ược 2V ml dung dịch Y. Hỗn hợp Y gồm pH là:
Bạn đang xem: Trộn lẫn v ml dung dịch naoh 0 01m

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH)

( o n_H^ + = n_HCl )

( o ext o pH)


(n_NaOH = dfrac0,01.V10^3,,mol;n_HCl = dfrac0,03.V10^3,,mol)

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH = dfrac0,03.V10^3 - dfrac0,01.V10^3 = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( o n_H^ + = n_HCl = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( o ext = dfracdfrac0,02.V10^3dfrac2V10^3 = 0,01,,M o pH = - log 0,01 = 2)


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập về pH Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Một mẫu nước bao gồm pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong các số đó là


Hai dung dịch gồm pH cân nhau là: NaOH aM cùng Ba(OH)2 bM. Quan hệ tình dục giữa a cùng b là:


pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M cùng pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M (α = 4,25%) thứu tự là


Muốn pha trộn 300 ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 10 thì cân nặng NaOH nên dùng là


Có V1 ml HCl (pH = 2). Yêu cầu thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch HCl mới bao gồm pH = 3. Dục tình V1 với V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). đề nghị thêm V2 ml H2O để được dung dịch NaOH mới có pH = 9. Quan hệ V1 cùng V2 là :


Trộn trăng tròn ml hỗn hợp KCl 0,05M với 20 ml dung dịch H2SO4 0,005M. Trường hợp coi thể tích sau thời điểm pha trộn bởi thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là:


Trộn 300 ml H2SO4 bao gồm pH = 2 cùng với 200 ml H2SO4 gồm pH = 3 thì pH của dung dịch sau khi trộn là:


Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,06M. PH của dung dịch thu được là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:


Cho nhì dung dịch: dung dịch A đựng H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M cùng dung dịch B đựng NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M. Trộn 100 ml hỗn hợp A với V ml dung dịch B thu được dung dịch C có pH = 7. Quý giá của V là:


Dung dịch A cất H2SO4 aM với HCl 0,2M; dung dịch B đựng NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A với 120 ml hỗn hợp B thì thu được dung dịch gồm pH = 7. Quý giá của a là:


Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 tất cả HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) nhận được 200 ml dung dịch có pH = 12. Quý hiếm của a là :


Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4. Đem hỗn hợp thu được cho tính năng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lít CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 ban đầu là:
Xem thêm: Những Cá Hộp Có Cần Nấu Không Gây Hại, Làm Gì Để Sử Dụng Đồ Hộp An Toàn

Hấp thụ lượng SO2 đầy đủ vào V ml dung dịch KMnO4 5.10-3M. Dung dịch X thu được có pH bằng


Cho m gam bố vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được dung dịch X. Pha loãng dung dịch X 10 lần được hỗn hợp Y bao gồm pH = 12. Trọng lượng Ba đã cần sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích đều nhau được hỗn hợp A. Mang lại 300 ml dung dịch A công dụng với V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch C gồm pH = 1 với m gam kết tủa D. Quý hiếm của V cùng m là


Dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này tương xứng là x với y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Dục tình giữa x cùng y là:


Trộn V1 lít hỗn hợp axit dạn dĩ (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo dạn (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch tất cả pH = 6


Tính pH của 300ml hỗn hợp (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M với 200 ml NaOH 0,05M)


Trong 100 ml dung dịch A gồm hòa rã 2,24 ml khí HCl (đktc). PH hỗn hợp là:


Dung dịch bazo táo bạo Ba(OH)2 có = 5.10-4. PH của dung chất dịch này là:


Dung dịch HCl 0,1M tất cả pH là:


Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90 ml nước và để được dung dịch có pH = 1?


Dung dịch X gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M buộc phải để trung hòa - nhân chính hết 100 ml hỗn hợp X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M cùng với 200 ml dung dịch KOH 0,03M thu được hỗn hợp X. Cực hiếm pH của hỗn hợp X là


Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M cùng 3 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A thu được hỗn hợp B. Xác định pH của các dung dịch A cùng B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp H2SO4 aM cùng HCl 0,1M tác dụng với 300 ml hỗn hợp Y chứa các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z gồm pH = 12. Cực hiếm của a với b theo lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X tất cả pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z bao gồm pH là


Thêm thanh nhàn dung dịch HCl bao gồm pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam tất cả hổn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm sau đó nhau mang đến khi bao gồm 0,015 mol khí bay ra thì giới hạn lại. Mang đến dung dịch thu được công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Cách làm của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là


Hòa tan hết m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được hỗn hợp A với 0,672 lít khí H2. Dung dịch A có pH là


Nồng độ ion H+ vào dung dịch chuyển đổi như nỗ lực nào nhằm pH của dung dịch tạo thêm 1 đối chọi vị:


Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản ứng cùng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản bội ứng, khối lượng kết tủa buổi tối đa thu được là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Qhtd Ngày Đèn Đỏ Có Thai Không ? Quan Hệ Trong Ngày “Đèn Đỏ” Có Mang Thai Không

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.