UNIT 1 LỚP 9 A CLOSER LOOK 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học các từ vựng và biện pháp phát âm câu theo chủ đề các ngành nghề bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng tương tự như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng đúng theo từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ có tác dụng nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, khả năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): khía cạnh trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): thứ sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, tạo thành khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, đồ gia dụng điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: sản xuất đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử lý (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 a closer look 1

Điền những động tự sau vào trong bảng. Một trong những chúng phải được sử dụng 2 lần.

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ ở cột A cùng với danh từ sinh hoạt cột B

A

B

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của các động trường đoản cú sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To lớn carve

I carved it

It was carved

2. To cast

I casted it

It was casted

3. Khổng lồ weave

I wove it

It was woven

4. Khổng lồ embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. Lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. Lớn mould

I moulded it

It was moulded

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.

Địa điểm tham qua ở vị trí bạn là gì? xong sơ trang bị sau. Một từ rất có thể thuộc nhiều hơn 1 mục

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box.

Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào khu vực trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people bởi (3) exercise và walk in the park. Children play games there while their parents sit & walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love to go there because lớn buy food & clothes, and watch other people buying & selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, & buy woven cloth & other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on content words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen khổng lồ the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe bạn nói đọc rất nhiều câu sau rồi trả lời câu hỏi

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

Xem thêm: Cách Tẩy Tế Bào Chết Đúng Cách, Cách Tẩy Tế Bào Da Chết An Toàn Tại Nhà

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder and clearer than the others?(Từ làm sao được đọc to với rõ hơn phần lớn từ khác?)

Thecraft villagelieson theriver bank.

Thispaintingisembroidered.

Whatis thisregionfamousfor?

Drumsaren"tmadein myvillage.

Afamousartisan carvedthistable beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì)

Noun, Adjective, Adverb and Verb

3. Which words are not as loud and clear as the others? (Những trường đoản cú nào không được gọi to cùng rõ hơn gần như từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì?)

Article, preposition và Possessive adjective, & wh-question words.

b, Now listen, check, and repeat

Bây giờ hãy nghe, bình chọn và kể lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, & negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), và auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay khổng lồ make traditional pots.

Xem thêm: Cách Chữa Đau Lưng Hiệu Quả Nhanh, Thông Tin Y Học Cộng Đồng

4. Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.