Unit 11 lớp 11 language focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm trong giờ đồng hồ Anh, cũng giống như ôn tập về mệnh đề quan hệ giới tính được sửa chữa bằng phân từ cùng to infinitives. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như lý giải giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen và repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

Shred

Shrill

Shrimp

Shrine

Splash

Split

Spleen

Splutter

Spring

Spray

Spread

Sprightly

Practise reading aloud these sentences.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11 language focus

(Thực hành phát âm to những câu sau.)

1. They were shrieking with laughter.2. He shrugged (his shoulder), saying he didn’t know và didn’t care.3. My dad hates shrimp paste.4. What a splendid spring day!5. The stream splits into three smaller streams at this point.6. The house has a narrow front, but it plays out at the back.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Rewrite the following sentences, using a present participial phrase.

Xem thêm: Tổng Hợp Lời Chúc Sinh Nhật Hay, Ý Nghĩa Nhất, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Hay Và Ý Nghĩa

(Viết lại câu, áp dụng cụm bây giờ phân từ.)

1.The boy playing the piano is Bend. (Cậu nhỏ nhắn đang chơi đàn piano là Bend.)2.Do you know the woman coming toward us? (Bạn bao gồm biết người đàn bà đang cho gần chúng ta không?)3.The people waiting for the bus in the rain are getting wet. (Mọi tín đồ đợi xe buýt bên dưới trời mưa đã dần bị ướt rồi.)4.The scientists researching the causes of cancer are making progress. (Các đơn vị khoa học nhưng tìm kiếm nguyên nhân của ung thư đang tạo thành nhiều tiến triển.)5.The fence surrounding our house is made of wood. (Hàng rào phủ bọc nhà của shop chúng tôi làm bởi gỗ.)6.We have an apartment overlooking the park. (Chúng tôi có 1 căn hộ quan sát ra công viên.)

Exercise 2.Rewrite the following sentences, using a past participial phrase.

Xem thêm: Thpt Hiệp Hòa Số 2 ⋗ Trường Thpt Hiệp Hòa Số 2, Trường Thpt Hiệp Hòa 2

(Viết lại câu, thực hiện cụm thừa khứ phân từ.)

1.The ideas presented in that book are interesting. (Ý tưởng nhưng mà được giới thiệu trong cuốn sách thì khôn cùng thú vị.)2.I come from a đô thị located in the southern part of the country. (Tôi đến từ một tp nằm sống phía Nam khu đất nước.)3.They live in a house built in 1890. (Họ sống trong nơi ở được xây năm 1890.)4.The photographs published in the newspaper were extraordinary. (Các bức ảnh được xuất bản trong tờ báo siêu không bình thường.)5.The experiment conducted at the University of Chicago was successful. (Thí nghiệm được thực hiện ở trường đh Chicago đã thành công.)6.They work in a hospital sponsored by the government. (Họ làm việc trong cơ sở y tế được bảo trợ bởi chủ yếu phủ.)

Exercise 3.Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase.(Viết lại câu, áp dụng cụm nguyên thể.)

1.John was the last man to reach the đứng top of the mountain. (John là người sau cùng chạm đến đỉnh núi.)2.The last person to leave the room must turn off the light. (Người sau cùng rời phòng cần tắt điện.)3.The first person for us lớn see is Mr. Smith. (Người đầu tiên chúng ta phải chạm chán là ông Smith.)4.This is the second person khổng lồ be killed in that way. (Đây là người thứ hai bị giết theo phong cách đó.)5.The first person to catch the ball will be the winner. (Người thứ nhất bắt được trơn là tín đồ thắng cuộc.)