WRITING

     

Phần writing trình làng cách bố trí ý và viết một quãng văn chủ đề Books (Sách). Nội dung bài viết dưới đây hỗ trợ các tự vựng và kết cấu cần lưu ý cũng như hướng dẫn biện pháp giải bài tập vào sách giáo khoa giúp cho bạn học trong việc học tập giờ Anh trên lớp tương tự như trong những bài kiểm tra.


*

Writing a book report(Viết báo cáo về một cuốn sách)

Task 1.Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

Bạn đang xem: Writing

(Dưới đây là các thắc mắc bạn phải trả lời khi viết báo cáo về một cuốn sách, dẫu vậy chúng đã biết thành sắp lộn xộn. Thao tác với các bạn học. Đặt các thắc mắc dưới những đầu đề đúng.)

HEADINGS

General introduction(Giới thiệu chung)

7. What is the title of the book? (Nhan đề của quyể sách là gì?)4. Who is the author? (Tác đưa là ai?)9. What type of book is it? (Thể các loại gì?)

Summary of the book"s content(Tóm tắt mục lục)

2. Where is the book set? (Quyển sách được viết sinh sống đâu?)5. What is the main theme of the story? (Chủ đề thiết yếu của mẩu truyện là gì?)6. Who are the main characters? (Ai là nhân vật dụng chính?)8. What is the plot of the story? (Cốt truyện là gì?)

Conclusion(Kết luận)

1. What was your opinion of the book? (Ý kiến của người sử dụng về quyển sách là gì?)3. Would you recommend the book? (Bạn có muốn giới thiệu nó mang đến ai không?)

Task 2.Work in pairs.Ask và answer the above questions about a book you have just read.(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi trên về quyển sách các bạn vừa đọc.)

A:Have you read a book lately?B:Oh, yes.A:What"s the title of the book?B:"The Sea Wolf".A:Who"s the author?B:Jack London.A:What type of book is it?B:A novel on love & violence.A:Where is the book set?B:On a pirate"s ship on the Pacific Ocean.A:What"s the main theme of the book?B:Cruelty, Strength và Love.A:What are the main characters?B:Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden & Maud Brewster.A:What"s your opinion on the book?B:It"s an interesting book.

Dịch:

A: cách đây không lâu bạn gồm đọc sách không?B: Ồ, gồm chứ.A: Nhan đề cuốn sách là gì?B: "The Sea Wolf".A: người sáng tác là ai?B: Jack London.A: Quyển sách thuộc thể nhiều loại gì?B: Một quyển sách về tình yêu với bạo lực.A: nhà đề chính của cuốn sách là gì?B: Sự độc ác, sức khỏe và tình yêu.A: Ai là nhân đồ dùng chính?B: Wolf Larsen, một thuyền trưởng độc ác, Van Weyden & Maud Brewster.A: Ý kiến của bạn về quyển sách là gì?B: Đó là cuốn sách hay.

Xem thêm: Trò Chơi Đập Quả Bóng Nhận Diện Và Xử Lý Ma Quỷ, Nhận Diện Và Xử Lý Ma Quỷ

Task 3.Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 & 2.(Viết bản báo cáo về cuốn sách em new đọc vừa mới đây dựa vào công dụng của bài bác tập 1 với 2.)

Recently I"ve read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It"s a novel. The story is mix on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen went with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love và charity can defeat the cruelty. In a word, the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Xem thêm: Ăn Đậu Đen Có Tốt Không ? 5 Tác Hại Của Đậu Đen Khiến Bạn Phải Giật Mình

Dịch:

Gần đây tôi gồm đọc quyển sách ""The Sea Wolf" được viét bởi vì Jack London. Đó là một trong cuốn tè thuyết. Câu chuện được dựng lên một tín đồ săn hải cẩu là quân lính của một thuyền trưởng trẻ trung và tràn trề sức khỏe và độc ác. Wolf Larsen cùng với 2 nhân đồ dùng khác là Van Weyden, một chuyên viên văn học với một người sáng tác nữ - Maud Brewster. Qua tổng thể câu chuyện, nói theo cách khác rằng tình thân thương thực tình và tấm lòng khoan dung hoàn toàn có thể đánh bại cái gian ác. Nắm lại, tình thương chân thành luôn thắng. Quyển sách này là một trong những tiểu thuyết tốt , nó gợi lên từ trong sâu thẳm con bạn về sức khỏe của tình yêu.