Unit 16

     

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them và answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 16

Bạn đã xem: Unit 16 lớp 11: reading

(Dưới đấy là hai kì quan tự tạo nổi tiếng. Nhìn vào chúng và vấn đáp các câu hỏi.)


*

1. Can you name these two wonders of the world?

(Bạn hoàn toàn có thể kể tên đến hai kỳ quan thế giới này?)

2. Where vì you think they are located?

(Bạn nghĩ chúng ở đâu?)

3. What vày you know about them?

(Bạn biết những gì về chúng?)

Lời giải chi tiết:

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

(Hai kỳ quan liêu là Đại Kim từ bỏ tháp Cheop (Khufu), cùng Taj Mahal.)

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

(Kim tự tháp Cheop béo tốt là sống Cairo, Ai Cập và Taj Mahal làm việc Ấn Độ.)

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. Và the Taj Mahal was built from 1630 khổng lồ 1652 by an Indian king.

(Chúng được xây dừng làm lăng tuyển mộ cho mái ấm gia đình hoàng gia. Kim tự tháp được xây dựng cách đó hơn 4000 năm. Cùng Taj Mahal được xây dựng từ thời điểm năm 1630 mang lại 1652 vị một vị vua Ấn Độ.)

While

While you read

Read the passage & then bởi vì the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và kế tiếp làm trọng trách tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to lớn serve as a tomb when he died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try khổng lồ steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. First, the site was prepared & then the huge blocks of stone were transported và put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to lớn be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west bank of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to lớn have been used to carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim từ Tháp Giza được desgin bởi những Pharaoh Ai Cập vào mức 2560 năm kia công nguyên. Mục tiêu của kim từ bỏ tháp bởi đá đẩy đà này là làm mộ cho Pharaoh sau khi qua đời với để đảm bảo an toàn phòng mai táng khỏi khí hậu và các tên trộm nỗ lực ăn cắp những kho báu và của nả ở đó. Đại Kim trường đoản cú Tháp được cho là được tạo trong khoảng thời hạn 20 năm. Vị trí thiết kế được chuẩn bị đầu tiên và tiếp đến các khối đá to đùng được chuyển vận và đưa vào ghép nối cùng với nhau.

Khi hoàn thành, Kim từ Tháp cao 147 mét, được để trên một bệ móng rộng 230 mét vuông. Nó được xếp vào hàng cấu trúc cao nhất trên nhân loại trong vòng 43 ráng kỉ, chỉ bị quá qua về độ cao ở gắng kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng 2,5 tấn. Tín đồ ta mang lại rằng khối lượng đá xây cha kim từ bỏ tháp đầy đủ để xuất bản một tường ngăn thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không có bất kì ai biết làm nuốm nào những khối đã có được ghép lại cùng với nhau, một số trong những giả thuyết được gửi ra. Một mang thuyết nhận định rằng người ta thành lập một đoạn đường dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc trong quy trình xây dựng Kim trường đoản cú tháp. Giả thuyết trang bị hai cho rằng các khối sẽ được thổi lên và xếp lại cùng với nhau bằng phương pháp sử dụng hàng chục ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim từ bỏ Tháp Giza đã có xây rào kín đáo xung quanh thuộc với những Kim từ bỏ Tháp khác trong quần thể vực du lịch của đồng bởi Giza trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khu vực này cũng đều có bảo tàng trưng bày chiến thuyền Mặt Trời bí ẩn được vạc hiện vào khoảng thời gian 1954 ngay gần phía nam giới của Kim tự Tháp. Mẫu thuyền này được biết đã được dùng để làm chở xác của Khufu trong chuyến du hành sau cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất bên trong Kim trường đoản cú Tháp.

Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ vào khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ đam mê hợp.)

mysterious ramp tomb chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit khổng lồ the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

4. The Queen"s private _______ is not opened lớn public.

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường Ngắn Nhất

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. tomb2. Wonder3. Ramp
4. Chamber5. Mysterious6. Spiral

1. Last week we paid a visit lớn the tomb of an unknown mandarin.

(Tuần trước, shop chúng tôi đã mang lại thăm một ngôi chiêu tập của một vị quan không nổi tiếng.)

2. The movie was about a wonder of the world.

(Bộ phim nói đến một kỳ quan liêu của vắt giới.)

3.ramp is needed at the exit and entrance for wheelchairs users.

(Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra với lối vào cho người sử dụng xe lăn.)

4. The Queen"s private chamber is not opened to lớn public.

(Căn phòng riêng của thiếu nữ hoàng không được mở mang lại công chúng.)

5. It’s not known why Beson disappeared in mysterious circumstances.

(Không biết vì sao Beson biến mất trong thực trạng bí mật.)

6. A snail’s shell is spiral in form.

(Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.)

Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

(Kim trường đoản cú tháp Giza nằm nơi đâu và được xây dừng khi nào?)

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

(Kim từ bỏ tháp Giza lớn và cao bao nhiêu?)

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

(Mục đích của Kim trường đoản cú tháp đá to đùng này là gì?)

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

(Người Ai Cập cổ đại thành lập Kim từ bỏ Tháp như vậy nào?)

5. According khổng lồ the passage, what is the boat believed khổng lồ have been used for?

(Theo đoạn văn, loại thuyền biết tới đã được sử dụng để triển khai gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. It is located on the west bank of the River Nile và it was built around the year 2560 B.C.

(Nó vị trí bờ phía tây của sông Nile cùng nó được xây dựng vào tầm năm 2560 trước Công nguyên.)

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

(Nó cao khoảng 147 mét bên trên một nền rộng 230 mét vuông.)

3.  The purpose of this huge stone Pyramid was to lớn serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died và to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try to steal the treasures & belongings there.

(Mục đích của Kim trường đoản cú tháp đá to con này là để giao hàng như một ngôi tuyển mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu tắt thở và để bảo đảm phòng táng khỏi thời tiết với từ đầy đủ kẻ trộm bao gồm thể nỗ lực ăn cắp kho tàng và đồ đạc ở đó.)

4.

Xem thêm: Đọc Truyện Tấm Cám Anh Chị Suy Nghĩ Gì Về, Đọc Truyện Tấm Cám, Anh (Chị) Suy Nghĩ Gì Về

It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms khổng lồ lift và place the blocks of stone.

(Người ta nghĩ rằng Ai Cập cổ đại sử dụng dốc thẳng hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng nhằm nâng cùng đặt khối đá.)

(Thuyền được biết đã được áp dụng để mang cơ thể của Khufu trong hành trình dài cuối cùng của chính bản thân mình trên trái đất trước lúc bị chôn vùi phía bên trong kim tự tháp.)