E

     

Phần language focus ôn tập về phong thái phát âm "ed" và những thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết cung cấp đông đảo ngữ pháp cần thiết cũng như chỉ dẫn giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

wildlife (n): động vật hoang dã hoang dãphotograph = photo (n); bức ảnhprize< praiz>: giải thưởngrhino<"rainou> (n): nhỏ tê giácupstair<,ʌp"steəz> (adv): trên tầng trên-neighbour (n): tín đồ hàng xóm, người láng giềnggrateful <‘greiful> (adj): biết ơn

II. Cấu tạo cần lưu lại ý:

to complaintosbaboutsth (v): than phiềnto fail the exam: thi rớtto turn down: căn vặn nhỏCách phạt âm đuôi “ed” trong tiếng Anh

III. Gợi ý giải bài xích tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat (Nghe và nhắc lại):

/t/

/d/

/id/

Walked

Knocked

Jumed

Helped

missed

Explained

Phoned

Rained

Arrived

involved

Wanted

Arrested

Started

Mended

decided

Practise reading these sentences:

1. She woalked lớn the window và looked outside.

Bạn đang xem: E

2. The driver stopped his oto at the crossing where a woman was knocked down. (người tài xế ngừng xe của anh ấy lại ở tại khu vực người thanh nữ bị hạ gục)

3. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late. (Jane đã hotline một cái xe cứu vớt thương và cảnh sát, tuy vậy họ đang đi tới muộn)

4. The police arrested the thief yesterday. (Cảnh sát bắt duy trì tên trộm ngày hôm qua)

5. He decided to give up smoking. (anh ấy quyết định bỏ thuốc lá)

2. Grammar:

Exercise 1:Complete the following conversations with the coưect size of the verbs in the box.

(Hoàn thành những đoạn hội thoại sau, sử dụng các động từ trong khung)

See drink write cook

1.A:______have_______ you_______seen_______ The Titanic yet?

B: Yes, I have. I_______saw_________ it last night. Why?

A: I_______will see_______ it next Friday.

2.A: Who_______drank________ all the soda?

B: Not me. I_______have not drunk_________ any soda at all since last week.

I______have drunk_______ water all week. It’s much healthier.

3.A: Susan_______has written________ a lot of books lately.

B:_____did________ she______write________ Wildest Dreams?

A: Yes, she did. She_________wrote_________ that one about five years aso.

Xem thêm: Những Màu Tóc Hiếm Trên Thế Giới ? Màu Tóc Nào Là Màu Hiếm Nhất Trên Thế Giới

4.A: You______have been cooking________ for hours. When are we eating dinner?

B: I’ve just finished. I _________have cooked___________ something special for you.

It’s called “Ants on a tree’’.

A: Gross!

B: Actually, I_______have cooked_________ it for you many times before. It’s just

meatballs with rice noodles.

Exercise 2: Circle the letter (A, B, c or D) to lớn complete the passaae.

(Khoanh tròn vần âm A,B,C hoặc D để dứt đoạn văn:

Rosemary Dare is a wildlife photographer. She (1) _____C. Has been living_____ in Uganda for many years. She (2)____A. Has been photographing____ elephants for twenty years.She (3)___C. Has taken___ thousands of pictures since the 1980s. Last year, she (4)____A. Won____ an international prize for nature photography. She (5)____c. Has won____ many prizes over the years. Recently, Ms Dare (6)______A. Has become_____ interested in rhinos. She (7)_____ c. Has been tracking_____ them for the last few months. I am sure we (8)____ A. Will see____ some interesting photos soon.

Exercise 3: Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets.

Xem thêm: Bảng Giá Cước Gửi Bưu Phẩm Qua Bưu Điện 1 Kg Mất Bao Nhiêu Tiền?

(Hoàn thành đoạn thư sau bằng phương pháp chia động từ trong ngoặc)

Dear Mr Jone,

I am writing this letter lớn complain about the noise from Apartment 3C.I ( 1.move)…… moved ……. Into Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…… Moved ……in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) …… haved asked……them khổng lồ turn it down several time. But they (4.not stop) … have not stopped ….. The noise yet. I (5.study)…… study …. Every night. I (6.fail)…… will fail…..stops. I would be grateful if you (7.can talk) …… could talk ……to my neighbours and ask them to turn down their stereo after 10.00 p.m.