READ (TRANG 21

     

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện khả năng đọc hiểu trải qua chủ đề "Making Arrangements" (Sắp xếp). Bạn học để ý gạch chân những từ vựng new và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led lớn the invention of the telephone.Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you." This was the first telephone message.Traveling all over America, Bell demonstrated his invention lớn the public at countless exhibitions, và by 1877 the first telephone was in commercial use.

Bạn đang xem: Read (trang 21

Dịch

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 Ớ Edinburgh. Ông là người Xcot-len mang dù tiếp nối ông thiên cư sang Canada rồi quý phái Mỹ vào những năm 1870.Ớ Mỹ, ông đã thao tác với những người câm điếc sinh hoạt trường Đại học Boston không nhiều lâu sau đó, Bell chén đầu thí nghiệm những cách truyền khẩu ca qua một khoàng phương pháp dài. Nghiên cứu này của ông đã dẫn mang lại việc sáng tạo ra điện thoại.Bell với viên trợ lý cùa ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiêm và sau cuối đã nảy ra ỷ trí tuệ sáng tạo một chế độ mà lần trước tiên họ reviews vào năm 1876. Bell cốt truyện điện thoại: "Anh Watson, lại phía trên nào. Tôi cần anh. ” Đây là tin nhắn qua điện thoại cảm ứng đầu tiên.Đi mọi nước Mỹ, Bell vẫn trình diễn phát minh của ông trước công bọn chúng ở vô vàn cuộc triên lãm, và vào khoàng năm 1877 chiếc smartphone đầu tiên được đi vào sử dụng trong thương mại.

1. True or false? kiểm tra (V) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Đánh lốt (V) vào các ô.

Xem thêm: Giật Mình 8 Cách Làm Trắng Da Mặt Bằng Mật Ong Hiệu Quả Nhanh 99%Xem thêm: +1000 Ý Tưởng Vẽ Tranh Đề Tài Bao Ve Moi Truong, Top 40 Tranh Vẽ Bảo Vệ Môi Trường 2022

Sửa các câu không nên thành đúng.)

T

F

a) Alexander G. Bell was born in the USA. (Alexander G. Bell sinh ra ở Mỹ)

V

b) He worked with deaf-mute patientsn in a hospital in Boston. (Ông ấy làm việc với những bệnh nhân câm điếc tại một bệnh viện sinh hoạt Boston.)

V

c) Thomas Watson was Bell’s assistant. (Thomas Watson là trợ lý của Bell)

V

d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877. (Bell với Watson đã giới thiệu điện thoại cảm ứng vào năm 1877.)

V

e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance. (Bell có tác dụng thí nghiệm với các cách truyền giọng nói một trong những người câm điếc ở khoảng cách xa.)

V

f) Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. (Bell đã mô tả phát minh sáng tạo của ông ấy ở những cuộc triển lãm.)

V

Sửa những câu sai:

a) Alexander Graham Bell was born in Edinburgh.d) Bell và Watson introduced the telephone in 1876. (Bell và Watson đang giới thiệu điện thoại vào năm 1876.)e) Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. (Bell chén bát đầu thí nghiệm các phương pháp truyền tiếng nói qua một khoàng giải pháp dài.)

2. Put the events in the correct order. (Hãy xếp các sự kiện sau theo riêng lẻ tự đúng.)

Giải:

Alexander Graham Bell...

d) was bom in Scotland. (Sinh ra ngơi nghỉ Scotland)e) went khổng lồ live in Canada. (Đến sống sinh hoạt Canada)a) went khổng lồ live in the United States. (Đến sống làm việc Mỹ)g) worked with people who could neither speak nor hear. (Làm câu hỏi với những người dân không thể nghe và nói)c) worked with Thomas Watson. (Làm việc cùng Thomas Watson)f) invented the telephone. (Phát minh năng lượng điện thoại)b) successfully demonstrated his invention. (Miêu tả thành công phát minh sáng tạo của ông ấy)