LISTENING UNIT 3: A PARTY BỮA TIỆC

     

Phần listening hướng dẫn bí quyết làm bài xích nghe với chủ đề bữa tiệc. Bài viết cung cấp những từ vựng, kết cấu cần để ý cũng như lưu ý giải bài tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng:

elly (n)<"dʒeli>: thạch (thực phẩm bao gồm hương vịtrái cây được đng lại)judge (n)<"dʒʌdʒ>: thẩm phánlemonade (n)<,lemə"neid>: nước chanhmention (v)<"men∫n>: đềcập

II. Cấu tạo cần lưu ý

tidy up (v)<"taidi>: dọn dẹp

III. Trả lời giải bài xích tập:

1. Before you listen:

1. When bởi vì you like to organize your birthday party, during the day or in the evening?

(Thời điểm nào bạn có nhu cầu tổ chức tiệc, ban ngày hay buổi tối?)

->I"d like to organize my birthday tiệc ngọt in the evening.

Bạn đang xem: Listening unit 3: a party bữa tiệc

2. What foods & drinks are often served al your birthday party?

(Loại thức ăn uống và đồ uống nào các bạn thường đãi khách trong bừa tiệc sinh nhật của bạn?)

-> At my birthday tiệc nhỏ I usually serve fruit, candy, soft drinks and cake, of course.

3. What activities vì you often have at your birthday party?

(Hoạt cồn nào chúng ta thường tổ chức trong buổi tiệc sinh nhật của bạn?)

-> We usually sing our favourite songs.

Listen và repeat:

Gathering: thu thập, tụ họpDecorated: trang tríRestaurant: đơn vị hàngIcing: Ướp đáPrize: phân thưởngSlice: lát, miếngBirthday: sinh nhậtClapped: vỗ

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài nghe:

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her parents held a birthday tiệc ngọt for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mars house. She didn"t lượt thích having the tiệc nhỏ at a restaurant because it is noisy and expensive.

We gave presents to lớn Mai & she happily opened them. It must really be exciting lớn receive all those presents. After that Mai"s mother served us soft drinks and biscuits. We then listened lớn music & played cards. The winners were given prizes. At about four thirty Mai"s mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink & white icing. Sixteen colourful candles sat in the middies of the cake. We all clapped our hands eagerly & sang “Happy Birthday" as she blew out the candles & cut the cake. We helped ourselves to lớn slice of the delicious cake và sang all the songs that we knew.

Task 1.Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và ra quyết định xem các câu sau đúng tuyệt sai.)

1. Mai"s birthday buổi tiệc nhỏ was held at trang chủ in the evening

F

2. Over twenty guests were at the birthday parts

F

3. The birthday cake was cut at the beginning of the party.

F

4. The birthday các buổi tiệc nhỏ lasted about three hours.

Xem thêm: Ý Nghĩa Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình, Giải Thích Ý Nghĩa Thành Kính Phân Ưu Là Gì

T

5. All the friends stayed after the các buổi tiệc nhỏ to tidy up the mess.

F

Task 2.Listen again & answer the following questions. (Nghe lại đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. How old was Mai?

—> She was 16 years old.

2. Why didn"t she lượt thích having her buổi tiệc nhỏ at a restaurant?

—> Because it"s noisy và expensive.

3. What did Mai"s mother serve the guests at the beginning of the party?

—> She served them soft drinks & biscuits at the beginning of the party.

4. What time was the birthday cake brought out?

—> The birthday cake was brought out at about 4:30.

5. What was the birthday cake like?

—> It was beautifully decorated with pink và white icing.

6. What did all the guests vày while Mai was cutting the cake?

—> They clapped their hands eagerly & sang “HAPPY BIRTHDAY".

Xem thêm: Dàn Ý Bài Viết Số 1 Lớp 8 Đề 1 Lớp 8 Đề 1, Please Wait

7. What time did the birthday party finish?

—> At about six in the evening.

3. After you listen

Work in groups. Take turns to talk about Mai’s birthday party. (Làm việc theo nhóm. Lần lượt đề cập lại buổi tiệc sinh nhật của Mai.)

Gợi ý hội thoại:

A: do you remember anything about Mai’s birthday?B: Yes, it started in the afternoon & there is about twenty people gathering together to celebrate her birthday party.A: How was Mai? Is she happy?B: Yes of course! She was so excited to lớn receive and open presents from everyoneA: Did you have any fun activity?B: Yes, we playing cards together, & winner will have a prize. After that, we clapped and sang “Happy birthday song”