Giải Anh 10 Unit 4 Language Focus, Unit 4 Lớp 10: Language Focus

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /ɒ/ cùng /Ɔ:/trong giờ đồng hồ Anh, cũng như ôn tập về tính từ đi với the, cấu tạo used to với liên tự which. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như lý giải giải bài tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Giải anh 10 unit 4 language focus, unit 4 lớp 10: language focus

*

I. Từ bỏ vựng:

raise (v) : nâng, giơopen up ( v) <"oupən, ʌp>: mở rademonstration (n) <,deməns"trei∫n>: sự biểu hiện

II. Kết cấu cần lưu lại ý

Âm / ɒ /trong tiếng Anh là một trong những nguyên âm ngắn trong tiếng Anh, là phát âm của vần âm “o”Âm /Ɔ:/trong giờ đồng hồ Anh là 1 nguyên âm dài trong giờ đồng hồ Anh, là phát âm của chữ cái “o”

III. Lý giải giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

/ ɒ /

Top: đỉnhBoss: sếpDoctor: chưng sỹWrong: saiJob: công việcBox: hộp

/Ɔ:/

Call: gọi điệnSport: thể thaoFour: bốnWalking: đi bộMore: hơnTalk: nói

Practise these sentences:

1. Put the socks on đứng top of the box. (để vớ lên trên dòng hộp)2. He lost his job as a doctor in the hospital.(Anh ấy mất việc là bác sỹ ở bệnh dịch viện)3. What’s wrong with you, boss? (Có chuyện gì xảy ra vậy sếp?)4. Is walking called sport? (Đi bộ bao gồm phải môn thể dục thể thao không?)5. He can’t walk to her any more. (Anh ấy ko thể đi bộ đến chỗ cô ấy nữa)6. Four of us have walked for fourteen miles. (Bốn người công ty chúng tôi đã quốc bộ mười tứ dặm)

2. Grammar and vocabulary:

Exercise 1:Complete these sentences, using the + one of the adjectives".( Điền những câu này. Dùng the + trong những tính từ.)

injured poor rich sick unemployed young

1. The young have the future in their hands.2. Ambulances arrived at the scene of the accident & took the injured to hospital.3.

Xem thêm: Có Những Ngày Lòng Bình Yên Lắm, Lời Bài Hát Yêu Lại Người Hôm Qua, LyricsXem thêm: Cách Làm Tỏi Ngâm Mật Ong Cho Bé, Tác Dụng Của Tỏi Ngâm Mật Ong Cho Trẻ Em

Life is all right if you have a job. But things are not so easy for the unemployed.4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich and nave the money to the poor.

Exercise 2:Complete the sentences with used to lớn + suitable verb. (Điền những câu cùng với used lớn + một dộng từ ưa thích hợp.)

1. Denis gave up smoking two years ago. He used to smoke 40 cigarettes a day.2. Liz used lớn have a motorbike, but last year she sold it out and bought a car.3. We came khổng lồ live in Manchester a few years ago. We used to live in Nottingham.4. I rarely eat ice cream now, but I used lớn eat it when I was a child.5. Jim used to lớn be my best friend, but we aren’t friend any longer.6. It only takes me about 40 minutes to lớn get to lớn work since the new road was opened. It used to lớn take more than an hour.7. There used lớn be a hotel opposite the station, but it closed a long time ago.8. When you lived in London, did you use to go lớn the theatre?

Exercise 3:Join a sentence from A with one from B lớn make a new sentence. Use which.

(Kết thích hợp một câu nghỉ ngơi A với cùng một câu sống B để triển khai một câu mới. Dùng which.)

1.Sheila couldn’t come to lớn the party, which was a pity2.Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to tương tác her.3.Neil has passed his examinations, which is good news.4.Our night was delayed, which meant we had to lớn wait for hours at the airport.5.Ann offered to lớn let me stay in her house, which was very nice of her.6.The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult lớn sleep.7.Our oto has broken down, which means we can"t go away tomorrow.