Unit 4 Lớp 12 Listening

     

- Certainly, I enjoy Maths & Physics most as they are my favourite subjects. I find them interesting because these subjects relate lớn all things which happen in my life & nature, for example, the rule of expansion of solid substances,...

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 listening

(Chắc chắn tôi mê thích môn Toán và Vật lý vày chúng là môn học yêu thích của tôi. Tôi thấy thú vị vị những chủ đề này tương quan đến tất cả những điều xẩy ra trong cuộc sống và thực chất của tôi, ví như quy tắc mở rộng chất rắn, ...)

The subject I enjoy least is, khổng lồ tell the truth, political education. At my age, I think I cannot understand any concepts or thoughts on it. Therefore I find it very boring. What ideologies or political doctrines mean is nothing to our little mind.

(Môn tôi say đắm ít hơn, nói thật là , giáo dục đào tạo chính trị. Ở tuổi của tôi, tôi nghĩ rằng tôi cần yếu hiểu ngẫu nhiên khái niệm hoặc suy nghĩ về nó. Bởi vì vậy tôi thấy nó vô cùng nhàm chán. đa số hệ tư tưởng hoặc học tập thuyết chính trị nghĩa là không có gì để trọng điểm trí nhỏ tuổi bé của chúng tôi.)


While 1

WHILE YOU LISTEN

1. Listen lớn the conversation between Jenny and Gavin. Pul a tick (✓) lớn the question to lớn which the answer is “Yes”.

(Lắng nghe bài đổi thoại giữa Jenny cùng Gavin. Đặt dấu (✓) vào câu hỏi có câu vấn đáp là “Yes”.)

Phương pháp giải:


❖ Tapescript

Jenny: Look, these are questions about how you got on at school?

Gavin: Yes, let’s.

Jenny: OK, so did you always work very hard?

Gavin: Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?

Jenny: Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let’s come to lớn the next question.

Gavin: Did, yeah, did you always listen carefully lớn your teachers?

Jenny: No, I don"t think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?

Gavin: Well, I think I did listen khổng lồ the teachers certainly when I got to lớn the màn chơi where I was doing the subjects that I enjoyed.

Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin: I don’t think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny: Um. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I "d say yes, yeah.

Gavin: Good for you.! Did you pass your exams easily?

Jenny: No, I can"t say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?

Gavin: I didn"t pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to answer all that lone questions in a short time.

Jenny: Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly & carefully?

Gavin: Quite slowly. Essays took a long time to lớn write và I suppose I took a bit of care, yes.

Jenny: Yes. I agree. I was also. I was very careful và erm, yeah, yeah I was quite methodical.

Gavin: & did you think your school days were the best days of your life?

Jenny: Um, no, no. I can’t say they were. What about you?

Gavin: No, I went away khổng lồ a boarding school when I was quite young & I didn"t like that. No, they weren’t the best days of my life.

Tạm dịch:

Jenny: chú ý kìa, đây là những câu hỏi về cách bạn tiếp tục học làm việc trường? 

Gavin: Vâng, bọn họ hãy. 

Jenny: OK, vậy các bạn đã thao tác làm việc rất chịu khó không? 

Gavin: Vâng, tôi chắc chắn đã làm việc khá khó khăn tại các đối tượng người sử dụng tôi thích. Vâng, tôi sẽ làm. Ráng còn bạn?

Jenny: Vâng, tôi sẽ thực sự. Tôi suy nghĩ tôi đã làm việc rất siêng chỉ, vâng. Hiện nay chúng ta hãy mang lại với câu hỏi tiếp theo. 

Gavin: Vâng, vâng, các bạn đã luôn luôn lắng nghe cẩn thận với cô giáo của bạn?

Jenny: Không, tôi không cho rằng tôi đang làm. Không, tôi suy nghĩ tôi thực sự là 1 trong những kẻ phá hoại. Cụ còn bạn?

Gavin: À, tôi nghĩ tôi đã nghe giáo viên chắc chắn là khi tôi đạt đến trình độ mà tôi đang làm số đông môn mà lại tôi thích.

Jenny: Vâng, ok, thắc mắc tiếp theo là, các bạn có luôn luôn cư xử giỏi không?

Gavin: Tôi không nghĩ tôi luôn luôn cư xử tốt. Tôi đã được một chút, er, một chút ít của tearaway.

Jenny: Um. Vâng, tôi nghĩ rằng tôi đã có khá xuất sắc cư xử bên trên toàn bộ, vị vậy tôi ao ước nói có, vâng.

Gavin: giỏi cho bạn.! chúng ta đã thừa qua kỳ thi của chính bản thân mình một cách dễ dàng?

Jenny: Không, tôi chẳng thể nói tôi đã làm. Không, tôi, tôi thấy chúng ta thật sự là 1 trong cuộc đấu tranh. Núm còn bạn?

Gavin: Tôi đã không vượt qua bọn chúng một phương pháp dễ dàng, tuy vậy tôi đã thao tác rất siêng năng nhưng tôi thấy rất nặng nề để trả lời tất cả những câu hỏi cá biệt đó vào một thời gian ngắn.

Jenny: Vâng, vâng, chủ yếu xác. Còn cái này thì sao? các bạn đã luôn luôn viết chậm rãi và cẩn thận? 

Gavin: tương đối chậm. Những bài luận mất nhiều thời gian nhằm viết cùng tôi cho rằng tôi đã quan tâm một chút, vâng.

Jenny: Vâng. Tôi đồng ý. Tôi cũng thế. Tôi đã rất cảnh giác và erm, vâng, vâng tôi sẽ khá gồm phương pháp. 

Gavin: Và chúng ta nghĩ phần đa ngày học của người tiêu dùng là đông đảo ngày rất tốt trong cuộc đời của bạn? 

Jenny: Um, không, không. Tôi cần thiết nói họ là như vậy. Gắng còn bạn?

Gavin: Không, tôi đã đến lớp ở ngôi trường nội trú khi tôi còn nhỏ dại và tôi không yêu thích điều đó. Không, đó không hẳn là các ngày tốt nhất có thể của cuộc đời tôi.

Lời giải chi tiết:

 

Jenny

Gavin

1

Did you always work very hard?

(Bạn bao gồm luôn thao tác làm việc rất chịu khó không.)

2

Did you always listen carefully to your teacher?

(Bạn đã luôn lắng nghe cảnh giác giáo viên bạn nói không?)

 

 

3

Did you always behave well?

(Bạn có luôn cư xử đúng mực không?)

 

4.

Did you pass your exam easily?

(Bạn gồm vượt qua kỳ thi 1 cách dễ dàng không?)

 

 

5.

Did you always write your homework slowly và carefully?

(Bạn có luôn luôn làm bài về công ty tỷ mỷ và cẩn trọng không?)

6.

Xem thêm: Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu Thích Nhất Năm 2021 (Dàn Ý

Did you think school days are /were the best days of your life?

(Bạn bao gồm nghĩ ngày sinh hoạt trường là ngày vui độc nhất vô nhị trong cuộc sống thường ngày không?)

 

 


While 2

2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe và trả lời câu hỏi.)

1. When did Gavin think he listened to lớn the teacher well?

(Khi nào Gavin cho rằng anh ấy sẽ lắng nghe giáo viên tốt?)

2. How did Gavin find the exams?

(Gavin sẽ nghĩ núm nào về bài bác kiểm tra?)

3. Why couldn’t Gavin pass the exams easily?

(Tại sao Gavin quan trọng vượt qua kỳ thi một biện pháp dễ dàng?)

4. Why did Gavin say he didn"t think his school days were the best time of his life?

(Tại sao Gavin nói rằng anh ta không nghĩ rằng các ngày học của anh ta là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời anh?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. When he enjoyed the subjects.

(Khi anh ta thích các môn học tập đó.)

2. He found them very difficult.

(Anh ta thấy chúng rất khó.)

3. Because the long questions were very hard for him to lớn answer in a short time.

(Bởi bởi những thắc mắc dài rất khó cho anh ta vấn đáp trong một thời gian ngắn.) 

4. Because he went lớn a boarding school far away from his trang chủ when he was quite young & he didn’t lượt thích that. So, he found his school days were not the best days of his life.

(Bởi vì chưng anh ta đã vào một trong những trường nội trú xa nhà anh lúc anh còn trẻ với anh không say đắm điều đó. Vị vậy, anh ta đang thấy phần lớn ngày đến lớp không buộc phải là hồ hết ngày rất tốt của cuộc đời.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Talk about the results of your current exams at school and what you will bởi to prepare for the next exams.

(Làm bài toán từng đôi. Nói đến các tác dụng của những bài xích thi của em bây chừ ở ngôi trường và các gì em sẽ làm cho để chuẩn bị cho những bài xích thi kế.) 

Lời giải đưa ra tiết:

A: How are the results of your current exams?

B: They’re not very good; actually, except for my major subjects:Maths and Physics, all others are bad.

A: Why vì you say so?

B: Because I didn’t really study them well. It’s the obvious result.

A: You mean you didn’t vày your exercises or homework carefully?

B: Yes. Và I didn"t listen t0 my teachers attentively enough.

A: What will you do for the next exams?

B: Well, I "II study more carefully and harder. In class I’ll listen to my teachers" explanations more attentively, vị many more exercises & much homework.

A: bởi you think about the team-study?

B: Oh, yes. My friends and I plan to set up a team-study. I think it’s the best way to make progress.

A: Sure, I think you should. And good luck khổng lồ you in your next exams.

Xem thêm: Đố Vui Nè : Câu Hỏi: Cái Gì Adam Có 2 Mà Eva Chỉ Có 1? Cái Gì Adam Có 2 Mà Eva Chỉ Có 1

B: Thanks a lot.

Tạm dịch:

A: Các tác dụng của kỳ thi hiện nay tại của doanh nghiệp như cụ nào?

B: họ không xuất sắc lắm; thực sự, nước ngoài trừ các môn chính của tôi: Toán học cùng Vật lý, tất cả những điều không giống là xấu.

A: nguyên nhân bạn lại nói thế?

B: bởi vì tôi đang không thực sự phân tích chúng tốt. Đó là kết quả rõ ràng.

A: Bạn tức là bạn không tập luyện hoặc làm bài bác tập trong nhà một giải pháp cẩn thận?

B: Vâng. Với tôi dường như không lắng nghe t0 các giáo viên của tôi để ý đủ.

A: các bạn sẽ làm gì đến kỳ thi tiếp theo?

B: À, tôi vẫn học cảnh giác và chịu khó hơn. Vào lớp học, tôi đang lắng nghe lời lý giải của thầy tôi những hơn, tập thêm nhiều bài bác tập cùng làm bài xích tập về nhà những hơn.

 A: bạn có nghĩ về về phân tích nhóm không?

 B: Ồ, vâng. đồng đội của tôi với tôi dự định thiết lập một nhóm nghiên cứu. Tôi nghĩ chính là cách tốt nhất có thể để đã đạt được tiến bộ.