LISTEN AND READ

     

Bạn học sẽ được nghe một đoạn hội thoại sau đó tìm những câu hỏi xuất hiện tại trong bài bác nghe. Phần này để giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe lấy ý chủ yếu và phần bắt buộc tìm. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập vào sách giáo khoa.




Bạn đang xem: Listen and read

*

LISTEN và READ – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?Lan: Yes ..., I have.Paola: Were the questions difficult?Lan: Well, they were quite hard.Paola: Did you pass?Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.Paola: What questions did she ask you?Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren"t they?Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... Và if I spoke any other languages.Paola: Go on.Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... Và she asked how I would use English in the future.Paola: What else did she ask you?Lan: Oh, Paola! Let me try lớn remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.Paola: Is that all, Lan?Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.Paola: What did she say in the end?Lan: I’m trying to remember...Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination.Good luck!”Paola: It’s terrible. Lan. I don’tthink I will be able khổng lồ pass the exams.Lan: Don’t worry, Paola.

Xem thêm: Cách Làm Long Nhãn Tại Nhà Bằng Phương Pháp Phơi Khô, Cách Làm Long Nhãn Sấy Khô Đơn Giản Ngay Tại Nhà


Xem thêm: Những Câu Nói Về Thất Bại Của Người Nổi Tiếng, Những Câu Nói Hay Về Sự Thất Bại Trong Cuộc Sống


Everything will be all right.

Dịch bài:

Paola:Chào Lan! các bạn thi xong chưa?Lan:Xong rồi.Paola:Các câu hỏi có nặng nề không?Lan:À, chúng rất khó.Poola:Bạn đỗ chứ?Lan:Mình do dự (chắc). Giám khảo không nói.Paola:Cô ấy hỏi bạn những thắc mắc gì vậy?Lan:Trước tiên bà ấy hỏi mình tên bản thân là gì cùng mình quê làm việc đâu.Paola:Chúng dễ so với bạn, bắt buộc không?Lan:Sau đó bà ấy hỏi mình nguyên nhân mình học tiếng Anh, ... Với mình vẫn muốn sử dụng ngôn ngữ nào khác nữa ko trong tương lai.Paola:Cô ấy còn hỏi gì nữa?Lan:Cô ấy hỏi sinh hoạt nước của bản thân học tiếng Anh như thế nào. Với cô ấy hỏi lại mình thực hiện tiếng Anh ra làm sao trong tương lai.Paola:Cô ấy còn hỏi các bạn gì khác nữa không?Lan:Oh, Paola! Đế bản thân nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình nhận biết khía cạnh như thế nào của vấn đề học giờ Anh rất khó.Paola:Có bấy nhiêu hả Lan?Lan:Oh. Có rất nhiều câu hỏi khác. Cô ấy yêu cầu mình đọc một đoạn văn.Paola:Vậy sau cùng cô ấy nói gì?Lan:Mình đang nuốm nhớ ..., à đúng rồi! chính xác cô ấy nói là "Nếu em ý muốn tham gia khóa huấn luyện và đào tạo này em cần được đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"Paola:Khủng tởm thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình sẽ rất có thể thi đậu.Lan:Đừng lo, Paola ạ. Mọi câu hỏi sẽ ổn thôi.

a. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

b. Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the menu of questions and check (x) the boxes. (Trả lời câu hỏi. Giám khảo đang hỏi Lan đông đảo gì? chú ý vào bảng liệt kê sau đây và điền lốt (x) vào khung.)