Unit 4 Lớp 9 Listen

     

Lan: First she asked me what my name was, & where I came from. Paola: They were easy for you, weren"t they?

Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... And if I spoke any other languages.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9 listen

Paola: Go on.

Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... & she asked how I would use English in the future.

Paola: What else did she ask you?

Lan: Oh, Paola! Let me try khổng lồ remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.

Paola: Is that all, Lan?


Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to lớn read a passage.

Paola: What did she say in the end?

Lan: I’m trying to remember... Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination. Good luck!”

Paola: It’s terrible. Lan. I don’t think I will be able lớn pass the exams.

Lan: Don’t worry, Paola. Everything will be all right.


bài bác 1


Task 1. Practice the dialogue with a partner.


(Thực hành đoạn đối thoại với bạn.)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Paola: Chào Lan! chúng ta thi ngừng chưa?

Lan: Xong rồi.

Paola: Các thắc mắc có nặng nề không?

Lan: À, chúng rất khó.

Xem thêm: Bài Tập Chia Động Từ Lớp 7, 160 Câu Dạng Chia Động Từ Tiếng Anh

Poola: Bạn đỗ chứ?

Lan: Mình do dự (chắc). Giám khảo ko nói.

Paola: Cô ấy hỏi chúng ta những câu hỏi gì vậy?

Lan: Trước tiên bà ấy hỏi bản thân tên bản thân là gì và mình quê làm việc đâu.

Paola: Chúng dễ đối với bạn, bắt buộc không?

Lan: Sau đó bà ấy hỏi mình tại sao mình học tiếng Anh, ... Với mình cũng muốn sử dụng ngôn ngữ nào không giống nữa không trong tương lai.

Paola: Cô ấy còn hỏi gì nữa?

Lan: Cô ấy hỏi ở nước của chính bản thân mình học tiếng Anh như vậy nào. Với cô ấy hỏi lại mình thực hiện tiếng Anh ra làm sao trong tương lai.

Paola: Cô ấy còn hỏi chúng ta gì không giống nữa không?

Lan: Oh, Paola! Đế mình nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình phân biệt khía cạnh nào của việc học tiếng Anh siêu khó.

Paola: Có từng ấy hả Lan?

Lan: Oh. Tất cả rất nhiều câu hỏi khác. Cô ấy yêu mong mình phát âm một đoạn văn.

Paola: Vậy ở đầu cuối cô ấy nói gì?

Lan: Mình đang cầm nhớ ..., à đúng rồi! chính xác cô ấy nói là "Nếu em mong tham gia khóa đào tạo và huấn luyện này em rất cần được đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"

Paola: Khủng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ là mình sẽ có thể thi đậu.

Lan: Đừng lo, Paola ạ. Mọi việc sẽ ổn định thôi.


bài xích 2

Task 2. Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (√) the boxes. 

(Trả lời câu hỏi. Giám khảo vẫn hỏi Lan phần nhiều gì? nhìn vào bảng liệt kê tiếp sau đây và điền vệt () vào khung.) 

ROYAL ENGLISH COLLEGE

Examination in English as a foreign language

Stage One: Oral Examination

(This menu must not be shown khổng lồ the candidates.)

1. What is your name? 
2. Where vày you come from? 
3. Where do you live? 
4. Vì you live with your parents? 
5. When did you begin studying English? 
6. Why are you learning English? 
7. Bởi vì you speak any other languages? 
8. How did you leam English in your country? 
9. How will you use English in the future? 
10. What aspect of learning English vì you find most difficult? 
11. What are you going lớn learn? 
12. What are your hobbies? 
13. Look at this picture. Describe it 
14. Read this passage 

Lời giải đưa ra tiết:

 

ROYAL ENGLISH COLLEGE

Examination in English as a foreign language

Stage One: Oral Examination

(This danh mục must not be shown lớn the candidates.)

1. What is your name? 
2. Where do you come from? 
3. Where bởi vì you live? 
4. Bởi you live with your parents? 
5. When did you begin studying English? 
6. Why are you learning English? 
7. Vị you speak any other languages? 
8. How did you leam English in your country?
9. How will you use English in the future? 
10. What aspect of learning English do you find most difficult? 
11. What are you going to lớn learn? 
12. What are your hobbies? 
13. Look at this picture. Describe it 
14. Read this passage

Tạm dịch:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ANH

Kì thi giờ đồng hồ Anh như là một ngoại ngữ

Giai đoạn 1: Thi vấn đáp

Danh sách này sẽ không được hiển thị đến thí sinh xem

1. Tên các bạn là gì? 
2. Quê bạn ở đâu? 
3. Chúng ta sống ngơi nghỉ đâu? 
4. Các bạn có sinh sống với bố mẹ không? 
5. Bạn bước đầu học giờ đồng hồ Anh khi nào? 
6. Nguyên nhân bạn học tiếng Anh? 
7. Bạn có học ngôn ngữ nào khác không? 
8. Ở nước bạn, bạn làm việc tiếng Anh như thế nào? 
9. Về sau bạn sử dụng tiếng Anh như vậy nào? 
10. Bạn thấy tinh tế nào của câu hỏi học giờ đồng hồ Anh là tương đối khó nhất? 
11. Bạn sẽ học gì? 
12. Sở thích của công ty là gì? 
13. Hãy quan sát vào tranh ảnh và diễn đạt nó.

Xem thêm: Tặng Quà Sinh Nhật Cho Bạn Thân Là Con Gái Giúp Bạn Ghi Điểm Tuyệt Đối

 
14. Hãy xem thêm đoạn văn này. 

bibun.vn