Unit 4 Lớp 9 Speak

     
(Làm việc nhóm. Các bạn Thu, trung ương và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2 ngàn USD tham dự một khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh ngơi nghỉ nước ngoài. Chúng ta hãy cố gắng thuyết phục các cùng học ở trường bạn muốn theo học. Các cách mô tả trong khung hoàn toàn có thể giúp bạn.)

3. SPEAK

Work in groups. You are Thu, Tam và Kim.and you are awardeda scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try khổng lồ persuade vour partner to lớn attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9 speak

(Làm bài toán nhóm. Chúng ta Thu, trọng điểm và Kim và chúng ta được thưởng một học tập bổng trị giá 2.000 USD tham gia một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Chúng ta hãy cố gắng thuyết phục các cùng học tập ở trường bạn muốn theo học. Các cách biểu đạt trong khung hoàn toàn có thể giúp bạn.)

I think ...

What vì chưng you think ... ?

I agree / disagree because ... ...

I don"t understand.

Why don"t we ...?

If we go to.... We can ...

We should ...

Let"s ...


*

Tạm dịch:

- Tôi nghĩ...

- các bạn nghĩ gì về...

- Tôi đồng ý/ ko đồng ý chính vì ...


- Tôi không hiểu

- trên sao họ không...?

- Nếu chúng ta đi... Chúng ta có thể...

- bọn họ nên ...

- bọn họ hãy ...

Thu:

+ Trung tâm ngữ điệu Brighton - nước Anh

+ sống ở ký túc xá khuôn viên trường

+ trường bao gồm tiếng tăm tốt

+ sáu tuần

+ khoảng 2 nghìn đô la Mỹ

Tâm:

+ Trường ngữ điệu Anh Seattle - Mỹ

+ ngơi nghỉ với những người dân bạn Việt Nam

+ trải nghiệm văn hóa truyền thống phương Tây

+ 7 tuần


+ khoảng tầm 1.700 đô la Mỹ

Kim:

+ Viện ngôn ngữ Anh Brisbane - nước Úc

+ sinh hoạt với một mái ấm gia đình người Úc

+ khá sát Việt Nam

+ quang cảnh đẹp

+ 7 tuần

+ khoảng tầm 1.200 đô la Mỹ

Hướng dẫn giải:

Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim: I disagree because we can"t practice speaking English with native speakers.

Thu: Why don"t we go to lớn the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Xem thêm: Cơ Quan Sinh Dưỡng Của Thực Vật, Access To This Page Has Been Denied

Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim: What vị you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Thu: I think it"s quite close lớn Vietnam.

Tam: and we can enjoy the beautiful scenery there.


Kim: If we go there, we can stay with an Australian family khổng lồ discover their culture & practice English as well.

Thu: People said that they have a good way of teaching English & the course is acceptable. It costs US $ 1,200.

Tam: Let"s go khổng lồ Autralia lớn attend that course.

Kim: I absolutely agree with you.

Chú ý: Phần tin tức được gạch chân học sinh hoàn toàn có thể thay vậy để cân xứng theo ý mình.

Tạm dịch:

Tâm: bản thân nghĩ họ nên đến trường ngôn ngữ Anh Seattle sinh sống Mỹ. Bạn có thể sống với những người dân bạn fan Việt.

Kim: mình không gật đầu đồng ý vì bọn họ không thể thực hành thực tế nói giờ đồng hồ Anh với người phiên bản xứ.

Thu: trên sao chúng ta không mang lại Trung tâm ngữ điệu Brighton sinh sống Anh? Nếu họ đến đó, chúng ta có thể sống ở cam kết túc xá trong khuôn viên trường.

Tâm: Nhưng khoản học phí quá đắt. Nó gồm phí 2.000 đô la.

Kim: bạn nghĩ gì về Viện ngôn ngữ Anh Brisbane nghỉ ngơi Úc?

Thu: mình nghĩ nó khá ngay gần Việt Nam.

Tâm: Và chúng ta cũng có thể thưởng thức phong cảnh đẹp làm việc đây.

Kim: Nếu họ đến đây, bạn có thể sống với gia đình người Úc để mày mò văn hóa và tương tự như thực hành giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Cách Làm Dưa Chua Ngó Sen Ngâm Chua Ngọt Cực Kì Đơn Giản, Ngó Sen Ngâm Chua Ngọt Cực Kì Đơn Giản

Thu: Mọi bạn nói rằng chúng ta có cách thức giảng dạy dỗ tiếng Anh xuất sắc và học phí gật đầu đồng ý được. Chi tiêu là 1.200 đô la.