Unit 7 lớp 9 speak

     

Look at the expression in the tables & pictures. Make suggestion about how khổng lồ save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 speak


bài 1

Task 1: Look at the expression in the tables và pictures. Make suggestion about how khổng lồ save energy.

(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và những bức tranh. Đưa ra đề nghị về kiểu cách tiết kiệm năng lượng.)

Example: (Ví dụ)

A. I think we should turn off the faucet.

(Tôi nghĩ bọn họ nên tắt vòi nước.)

I suggest fixing the faucet.

(Tôi đề xuất sửa vòi nước.)

Suggestion (Lời đề nghị)

Response (Phản hồi)

I suggest + V-ing... (Tôi kiến nghị ...)

I think we should ... (Tôi nghĩ chúng ta nên...)

Shall we ...? (Chúng ta sẽ...?)

Why don’t we...? (Tại sao bọn họ không...?)

How about + V-ing ...? (Còn việc... Thì sao?)

What about + V-ing ...? (Còn việc... Thì sao?)

Let’s ... (Chúng ta hãy ...)

OK. (Được thôi.)

That"s a good idea. (Ý kiến hay đó.)

All right. (Được thôi.)

No. I don"t want to. (Không. Tôi ko muốn.)

I prefer to... (Tôi thích... Hơn)

Let’s ... (Chúng ta hãy ...)

*

Lời giải chi tiết:

B. I suggest turning off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

(Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi ý kiến đề xuất sửa phòng bếp điện. Nó có thể bị hỏng.)

C. Why don"t we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

(Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ bọn họ sẽ dựa vào một thợ điện để sửa quạt sản phẩm công nghệ nhỉ?)

D.

Xem thêm: Bách Hóa Xanh Có Bán Rong Nho Không, Nên Ăn Rong Nho Tách Nước Hay Rong Nho Tươi

I think we should turn off the air conditioner.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.)

E. Let"s switch off the lights và the TV.

(Hãy tắt đèn và tivi.)

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

(Tôi ý kiến đề xuất sửa vòi nước trong công ty tắm.)

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

(Tôi nghĩ bọn họ nên sử dụng xe đạp điện thay bởi vì xe máy.)

H. Why don"t we use public buses?

(Tại sao bọn họ không thực hiện xe buýt công cộng?)


bài bác 2

Task 2: Work in a group of four. Work out an kích hoạt plan to save energy for your class. The expression and ideas in section.

(Làm câu hỏi trong một đội bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách mô tả và ý tưởng ở trong phần a) hoàn toàn có thể giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

Xem thêm: Top 9 Bài Thuyết Trình Về Tình Yêu Sinh Viên, Thuyết Trình Về Tình Yêu Sinh Viên

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn vệ sinh để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng.)

B: That"s a good idea.

(Ý kiến tuyệt đó.)

C: How about making a poster on energy-saving and hanging them around our school?

(Còn việc làm hầu hết bảng áp phích về ngày tiết kiệm năng lượng và treo xung quanh trường học tập thì sao?)