TIẾNG ANH LỚP 10

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm trong giờ Anh, tương tự như ôn tập về câu gián tiếp và câu điều kiện loại 1. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như lí giải giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION

Listen and repeat.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

(Nghe với nhắc lại)

Practise the sentences.(Thực hành nói những câu sau)

1. Don"t shout so loudly. (Đừng gồm hét lên to mang đến vậy.)2. Ours is the nicest house in the town. (Ngôi nhà của shop chúng tôi là ngôi nhà đẹp tuyệt vời nhất thành phố.)3. At last we found the mouse under the couch. (Cuối cùng shop chúng tôi đã kiếm tìm ra con chuột bên dưới gầm ghế.)4. Look at the red rose on the snow. (Hãy nhìn hồ hết bông hồng đỏ bên trên tuyết đi.)5. Come over to lớn the window. (Lại gần cửa sổ đi.)6. I"ll put my coat on and go out. (Tôi sẽ mặc áo khoác và rời khỏi ngoài.)

GRAMMAR

Reported speech: Statements (Câu loại gián tiếp)

Exercise 1.Report these statements, using the verbs suggested.

Xem thêm: Nguyên Nhân Ăn Gạo Lứt Thay Gạo Trắng Có Tốt Không ? Tôi Có Nên Ăn Gạo Lức Thay Vì Gạo Trắng

(Hãy tường thuật rất nhiều câu này, sử dụng động từ đến sẵn.)

1.An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks khổng lồ the knowledge their children (had) brought home. (Một lão nông nói rằng cuộc sống của họ đã thay đổi rất các nhờ có kiến thức mà các con của họ mang về.)2.She said (that) she was going to lớn Ho bỏ ra Minh đô thị soon. (Cô ấy nói cô ấy đang sớm đi mang đến TP HCM.)3.I thought (that) the film would be interesting. (Tôi nghĩ rằng bộ phim truyện sẽ vô cùng thú vị.)4.She said (that) she couldn"t help him/ her/ me because she had too much to lớn do. (Cô ấy bảo rằng cô ấy cần thiết giúp anh ấy/cô ấy/tôi chính vì cô ấy có quá nhiều thứ để làm.)5.Rick told me (that) Ann had written Jim a letter. (Rick nói với tôi rằng Ann sẽ viết đến Jim một bức thư.)6.He told me (that) it took him three hours to lớn get there because the roads were muddy & slippery. (Anh ấy bảo rằng anh ấy mất 3 giờ để đi đến đó bơi vì đường xá lầy lội và trơn.)7.She said (that) it was a crazy idea & that it wouldn"t work. (Cô ấy nói đó là một ý kiến điên rồ với nó sẽ không có công dụng gì.)8.He announced (that) breakfast was served between 7:00 & 9:00. (Anh ấy thông báo rằng bữa sáng sẽ tiến hành mang ra trong vòng 7 giờ và 9 giờ.)

Exercise 2.Complete the sentences, using the correct form ofsay, tellortalk.(Hoàn thành những câu, áp dụng dạng đúng củasay, tellhoặctalk.)

1. Jack__told__ me that he was enjoying his new class. (Jack nói với tôi rằng anh ấy đam mê lớp bắt đầu của anh ấy.)2. Tom__said__it was a nice restaurant, but I didn"t like it very much. (Tom nói rằng chính là một nhà hàng ngon tuy nhiên tôi không say mê nó lắm.)3. The doctor__said__that I would have to rest for at least one week. (Bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi tối thiểu 1 tuần.)4. My aunt__told__ us that she wouldn"t be able lớn come the next weekend. (Dì tôi bảo chúng tôi rằng cô ấy cần yếu đến vào vào ngày cuối tuần tới.)5. At the meeting the teacher__talked__about the problems our school had. (Ở cuộc họp, giáo viên nói đến những vụ việc mà trường họ gặp phải.)

Exercise 3.Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, usingIf ...., ... Will ... . (Hãy xem đầy đủ gì Hà Anh hi vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng những câu, sử dụng If ...., ... Will ... .)

If I don"t go out so much, I will vị more homework. (Nếu tôi không đi chơi quá nhiều, tôi đang almf nhiều bài bác tập hơn. )If I do more homework, I"ll pass my exam. (Nếu tôi làm cho nhiều bài tập hơn, tôi vẫn đỗ kì thi.)If I pass my exam, I"ll go to lớn medical college. (Nếu tôi đỗ kì thi, tôi đã đi cho trường Đại học Y.)If I go khổng lồ medical college, I"ll study medicine. (Nếu tôi mang đến trường Đại học tập Y, tôi vẫn học về y khoa.)If I study medicine, I"ll become a doctor. (Nếu tôi học y khoa, tôi sẽ trở thành bác sĩ.)If I become a doctor, I"ll be able khổng lồ cure diseases và help sick people. (Nếu tôi trở thành bác bỏ sĩ, tôi sẽ có thể chữa căn bệnh và giúp đỡ người bị bệnh.)

Exercise 4.Putwhenorifinto each gap.

Xem thêm: Thanh Tìm Kiếm Trên Facebook Bị Lỗi Facebook Không Hiển Thị Nội Dung

(Điềnwhenhoặcifvào mỗi địa điểm trống.)

1.__If__ there is a good programme on TV tonight, I"ll watch it. (Nếu có chương trình giỏi trên tivi vào về tối nay, tôi đã xem nó.)2.__When__ I go trang chủ tonight, I"ll have a bath. (Khi tôi về nhà về tối nay, tôi vẫn đi tắm.)3. My family will go to lớn the beach for our holiday__if__ we have enough money. (Gia đình tôi sẽ đi đại dương vào dịp lễ nếu cửa hàng chúng tôi có đủ tiền.)4.__If__ it"s a nice day tomorrow, we"ll go swimming. (Nếu ngày mai rất đẹp trời, bọn họ sẽ đi bơi.)5. I"ll lend you my book__when__I finish reading it. (Tôi sẽ cho mình mượn cuốn sách của tớ khi tôi đọc hoàn thành nó.)