Unit 8 lớp 10 trang 26

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 8: Getting Started trang 26 - 27, cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài xích tập giờ Anh 10 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 trang 26

Bạn sẽ xem: Getting started unit 8 lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 8: Getting Started trang 26, 27

Video giải tiếng Anh 10 Unit 8: New ways khổng lồ learn: Getting Started

Learning with personal electronic devices

1. (Trang 26 - tiếng anh 10) Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Learning with personal electronic devices.

Hung:I"m preparing for a class discussion on personal electronic devices. Bởi vì you think smartphones, laptops và tablets are useful for learning?

Phong:Definitely. They"re the modern devices that have changed the way we learn.

Hung:Oh, yeah? I think people use smartphones mostly for communication.

Phong:Sure, but smartphones can also be used to lớn take photos or record students’ work, which can be later shared with the class.

Hung:That"s true. How about laptops?

Phong:Oh, they"re excellent learning tools, too. You can store information, take notes, write essays & do calculations.

Lam:You can also access the Internet, download programmes, & information that can help you understand the material and widen your knowledge.

Phong:Right. My laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments và projects, và for studying English.

Hung:I see. How about tablets?

Phong:Well, a tablet or a tablet computer is a kind of điện thoại computer and...

Lam:... It can be used to lớn take notes with a digital pen on a cảm biến screen. A tablet is also perfect for people whose work is lớn draw và write.

Phong:Yes. I agree. A tablet with WiFi has internet access and is a great tool for looking up information.

Hung:Amazing! No wonder that so many people are using these devices.

Hướng dẫn dịch:

Học cùng với thiết bị điện tử cá nhân

Hùng:Mình đang chuẩn bị một bài trao đổi trên lớp về thiết bị năng lượng điện tử cá nhân Bạn có nghĩ rằng điện thoại thông minh thông minh, máy tính và máy tính bảng có lợi cho việc học không?

Phong:Chính xác. Bọn chúng là phần lớn thiết bị tiến bộ mà đã biến hóa cách họ học.

Hùng:Ồ, tuyệt? mình nghĩ tín đồ ta sử dụng điện thoại thông minh thông minh đa số để trò chuyện.

Phong:Đúng vậy, nhưng điện thoại cảm ứng thông minh cũng rất có thể được sử dụng để có thể chụp hình tốt ghi âm bài học kinh nghiệm của học sinh, nhưng sau đó hoàn toàn có thể đem share cho lớp.

Hùng:Thật vậy. Còn máy vi tính thì sao?

Phong:Ô, chúng cũng là một công thay học tập xuất sắc. Chúng ta có thể lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tè luận với tính toán.

Lâm:Bạn rất có thể truy cập Internet, tải đa số chương trình và tin tức mà hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu bài xích và mở rộng kiến thức của bạn.

Phong:Đúng vậy. Máy tính của mình, là món kim cương từ ba chị em mình, khôn cùng hữu ích.Mình thực hiện nó để làm bài và dự án bài học với để học tập tiếng Anh.

Hùng:Mình phát âm rồi. Còn về máy vi tính bảng?

Phong:À, một máy tính xách tay bảng là một trong những loại máy vi tính di động và...

Lâm:Nó có thể được dùng để làm ghi chú với cây viết số trên màn hình hiển thị cảm ứng. Một laptop bảng cũng trả hảo cho người mà công việc của bọn họ là viết và vẽ.

Phong:Đúng vậy. Một laptop bảng cùng với Wifi truy cập Internet và là 1 trong những công nạm hay nhằm tra cứu vãn thông tin.

Hùng:Thật tuyệt! không còn nghi ngờ gì khi nhiều người dân đang sử dụng những trang bị này.

2. (Trang 26 - giờ anh 10) Read the conversation again and kiểm tra if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG).

(Đọc bài bác đàm thoại lần tiếp nữa và tìm tra thử hầu như câu sau đúng (T), không nên (F) hoặc ko được mang đến (NG).)


*

Đáp án:

1. F

2. F

3. NG

4. T

5. F

6. T

Hướng dẫn dịch:

1. Điện thoại thông minh, laptop và laptop bảng là hầu như thiết bị tiến bộ đã biến hóa cách chung ta suy nghĩ

Giải thích: Smartphones, laptops and tablets the modern devices that have changed the way we learn.

2. Theo Phong, học sinh sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh để ghi âm cuộc gọi sau đó chia sẻ với cả lớp

Giải thích: Smartphones can also be used to lớn take photos or record students" work, which can be later shared with the class.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 5 Lớp 10 Reading, Unit 5 Lớp 10: Reading

4. các chương trình và dữ liệu được tải về từ mạng có thể giúp mọi bạn mở có kiến thức

5. Theo Lâm, một chiếc máy tính xách tay bảng là 1 trong loại điện thoại cảm ứng thông minh kiêm vật dụng tính hoàn toàn có thể được áp dụng để ghi chú bên trên màn hình chạm màn hình bằng mộtchiếc cây bút bình thường

Giải thích: It can be used khổng lồ take notes with a digital pen on a touch screen

6. Phong cho rằng một cái máy tính phiên bản có Wifi là 1 trong công cụ tuyệt vời nhất để tìm kiếm kiếm thông tin3. (Trang 27 - giờ anh 10) Find the adjectives which describe the devices used as learning tools & write themdown. Discuss each word"s meaning with your partner.

(Tìm phần lớn tính tự mà diễn đạt những sản phẩm công nghệ như công cụ học tập với viết bọn chúng ra. Thảo luận ý nghĩa từng từ với chúng ta em.)

Hướng dẫn trả lời:

- personal: your own(cá nhân: của riêng bạn)

- electronic: having many small parts that control and direct a small electric current(điện tử: có rất nhiều bộ phận nhỏ tuổi điều khiển và tinh chỉnh dòng năng lượng điện nhỏ)

- modern: of or relating khổng lồ the present time or recent times(hiện đại: hoặc liên quan đến lúc này hoặc thời gian gần đây)

- excellent: exceptionally good(xuất sắc: đặc trưng tốt)

- useful: being of practical use(hữu ích: sử dụng thực tế)

- digital: showing information by using figures(kỹ thuật số: hiển thị thông tin bằng phương pháp sử dụng số liệu)

- perfect: being complete & without weaknesses(hoàn hảo: hoàn thiện và không tồn tại điểm yếu)

- great: superior in chất lượng or degree(tuyệt vời: thừa trội về quality hoặc nấc độ)

4. (Trang 27 - giờ anh 10)Read the conversation again & answer the following questions.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và vấn đáp những thắc mắc sau.)


*

Đáp án:

1. They are talking about smartphones, laptops & tablet computers.

2.They have changed the way we learn.

3. They use them khổng lồ take photos or record their work, which can be shared later with class.

4. Because they can be used to store information, take notes, write essays and or calculations.

5. He does his assignments, projects and studies English.Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang nói về điện thoại cảm ứng thông minh, máy tính và máy vi tính bảng.

2. Chúng ta đã thay đổi cách bọn họ học.

3. Những em áp dụng chúng để chụp hình ảnh hoặc ghi lại quá trình của mình, sau này có thể chia sẻ với lớp.

4. Bởi vì chúng hoàn toàn có thể được thực hiện để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết luận cùng hoặc tính toán.

5. Anh ấy làm bài tập, dự án và học tiếng Anh.

Unit 8: Language (trang 27, 28): Match each of the phrases on the left with its explanation on the right...

Unit 8: Grammar (trang 28): Read the following sentences from GETTING STARTED...

Unit 8: Reading (trang 29): Look at the pictures. What are the students doing...

Unit 8: Speaking (trang 30): Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning...

Unit 8: Listening (trang 31): Look at the pictures và read the caption below these pictures...

Unit 8: Writing (trang 32): Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage...

Unit 8: Communication and culture (trang 33): Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable...

Xem thêm: Dung Dịch Hcl Có Nồng Độ Mol Là 13,14Mol Và Khối Lượng Riêng Của Hcl

Unit 8: Project (trang 35): Your class is going to lớn hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class...