Unit 8 lớp 10 speaking trang 90

     

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d. (Xem các luận cứ sau về việc áp dụng thiết bị năng lượng điện tử để học tập. Nối các luận cứ trường đoản cú 1-4 cùng với phần phân tích và lý giải a – d.)

*

1 – d2 – b3 – c4 – a

Hướng dẫn dịch:


Tôi không thích bài bác tập về nhà, tuy vậy tôi siêu vui lúc làm bài xích tập trên máy tính xách tay bảng. Chữ tôi xấu, chính vì như thế đánh máy tạo cho tôi và gia sư dễ phát âm hơn chính vì tôi rất có thể thay đối ngẫu nhiên ký từ bỏ nào với giáo viêncó chũm đọc phần nhiều gì tôi viết.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 speaking trang 90

2. Thiết bị điện tử tạo nên việc học với dạy trở yêu cầu nhanh hơn, thuận tiện hơn và công dụng hơn.

Thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài xích và nộp chúng mang lại giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuấn bị bài học kinh nghiệm và châm bài.

3. Học tập sinh rất có thể thư giãn trong giờ đồng hồ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, truyện trò hay chưi trò đùa trôn điện thoại di động.

Các khảo sát cho biết 90% những người dân nghe nhạc trước khi viết bài luận hay dự án công trình cho tác dụng tốt hơn.

4. Thiết bị điện tử giúp cha lô học viên gọn nhẹ. Học sinh rất có thể thay thế cân nặng sách vở bằng máy tính xách tay bảng mà có ghi chú và bài tập và được cho phép truy cập vào sách giáo khoa.

2. Work in pairs. Read the arguments và explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why. (Làm theo cặp. Đọc lại những luận cứ và phần giải thích trong mục 1. Đưa ra nhì cách sử dụng thiết bị năng lượng điện tử kết quả nhất và phân tích và lý giải tại sao.)

1. The two most effective ways of using electronics are typing and preparing the lesson because students can change anything in their writing and teachers can prepare the lessons and grade, papers.

Xem thêm: Mua Thùng Loa Chợ Nhật Tảo Quận 11, Loa Kẹo Kéo Nhật Tảo Quận 11

 (Hai cách sử dụng thiết bị năng lượng điện tử bổ ích nhất là đánh máy và chuẩn bị bài học chính vì học sinh có thể thay đổi bất kỳ cái gì trong bài viết và giáo viên có thể sẵn sàng bài học cùng chấm bài.)

2. We think/believe listening to music is an effective way of using electronic devices because listening khổng lồ music before working on essays và projects help people, have better results. (Chúng tôi nghĩ rằng nghe nhạc là 1 trong cách hiệu quả khi thực hiện thiết bị năng lượng điện tử bởi vì việc nghe nhạc trước khi làm bài bác tiểu luận hay dự án công trình giúp sản phẩm hiệu quả hơn.)

3. In my opinion, electronics make students’ backpack lighter. (Theo chủ ý của tôi, thiết bị năng lượng điện tử giúp giảm tải trọng ba lô học sinh.)

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1. (Làm vấn đề theo cặp. Bàn thảo xem các thiết bị điện tử giúp ích như thê nào trong việc học. Sử dụng các luận cứ vào phần 1.)

Student A: I think electronics make school life easier và more enjoyable. (Học sinh A: Tôi cho rằng thiết bị điện tử tạo nên việc tiếp thu kiến thức ở trường dễ ợt và độc đáo hơn.)

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets. (Học sinh B: chủ yếu xác. Những học viên ghét làm bài bác tập về nhà rất có thể vui vẻ làm bài xích tập trên máy vi tính bảng.)

Student A: & when they type on tablets they can change or showroom more things any time they want.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Các Biện Pháp Bảo Vệ Mắt Đơn Giản, Hiệu Quả Có Thể Bạn Chưa Biết

 (Học sinh A: Và khi tham gia học sinh rất có thể đánh lắp thêm trên máy tính xách tay bảng, chúng có thể biến hóa hoặc bổ sung cái gì khi tất cả nhu cầu.)

4. Work in groups. Answer the following questions. Cảnh báo down your partners’answers & report them khổng lồ the class. (Làm vấn đề theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi chú câu trả lời của chúng ta em và trình diễn trước lớp.)

Hướng dẫn dịch:

1. Các bạn có thiết bị năng lượng điện tử nào?

2. Chúng ta thường có chúng mang lại trường không?

3. Chúng hữu ích cho việc học như thế nào?

I have a smartphone (Mình có điện thoại cảm ứng thông minh thông minh)

No. I don’t. Smartphones are not allowed in our school, aren’t it? (Không. Điện 

I can use it to lớn look up new words, information on the Internet. I can type my homework & listen lớn English listening assignment. (Mình có thế sử dụng nó để tra cứu vãn từ bắt đầu và tin tức trên Internet. Tôi rất có thể đánh máy bài tập về nhà cùng nghe bài bác tập nghe tiếng Anh.)