UNIT 9 LỚP 11: READING

     
A. READING trang 100 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you read trang 101 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 103 sgk giờ Anh 11C. LISTENING trang 105 sgk tiếng Anh 112. While you listen trang 105 sgk tiếng Anh 11D. WRITING trang 107 sgk tiếng Anh 11E. Language Focus trang 108 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 109 sgk tiếng Anh 11F. Kiểm tra YOURSELF C trang 111 sgk giờ Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)Ôn tập mệnh đề quan tiền hệ

Hướng dẫn giải Unit 9. The post office trang 100 sgk tiếng Anh 11 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập bao gồm trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp đỡ các em học giỏi môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 11: reading


Unit 9. The post office – Bưu điện

A. READING trang 100 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you read trang 100 sgk tiếng Anh 11

Work in partner. Ask & answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office?

2. How often vị you so to lớn the post office?

3. What services bởi vì you think the post office offers?

*

Answer: (Trả lời)

1. The nearest post office is about 2km from my house.

2. I often go lớn the post office once a month to lớn buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to lớn my friends in other provinces.

3. I think the post office offers many services such as mail và parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards & internet cards distribution, postal savings và so on.


Tạm dịch:

1. Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa? ⇒ Bưu điện gần nhất cách đơn vị tôi khoảng tầm 2 km.

2. Bao lâu thì bạn đến bưu điện một lần? Để làm gì? ⇒ Tôi thường mang lại bưu điện 1 tháng 1 lần để sở hữ Tạp chí Truyền hình. Thỉnh thoảng tôi mang lại đó để gửi thư cho người bạn ngơi nghỉ tỉnh khác.

3. Theo các bạn thì bưu điện tất cả những dịch vụ gì? ⇒ Tôi suy nghĩ bưu điện hỗ trợ nhiều dịch vụ như thư và bưu phẩm, SMS, gửi tiền, phục vụ nhanh, dịch vụ thương mại hoa điện tử, dịch vị smartphone và fax, phân phối thẻ điện thoại và Internet, tiết kiệm ngân sách bưu giá tiền và vân vân.

2. While you read trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the text which introduces the services provided by Thanh bố Post Office và then bởi the tasks follow.

(Đọc những văn phiên bản trong đó reviews các dịch vụ thương mại được cung ứng bởi Bưu năng lượng điện Thanh cha và tiếp đến làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. Lớn 9 p.m.)

Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious & pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to lớn customers.


Mail & Parcel Service

You can choose lớn send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you và you want to lớn send them some money quickly. This speedy & secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to lớn your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls & Faxes


Besides the ordinary telephone gọi service, our Post Office provides the Messenger gọi Service. This service helps you lớn notify the recipient of the time & place lớn receive the call.

If you want khổng lồ send a document & do not want to thất bại its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to lớn transmit texts và graphics over distances.

Press Distribution

Don’t bother to go out early to lớn buy your daily newspapers. Just subscribe to lớn your favourite newspapers và magazines & we will have them delivered lớn your house early in the morning.

Dịch bài:

(Mở siêu thị ngày từ bỏ 7 giờ sáng đến 9h tối)


Bưu năng lượng điện Thanh cha được trang bị technology tiên tiến và văn phòng phía trước rộng lớn rãi, thoải mải. Công ty chúng tôi cung cấp những dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được huấn luyện và đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm cùng bưu kiện

Bạn rất có thể chọn gửi đường hàng ko hay đường biển. Công ty chúng tôi cũng có thương mại & dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện chuyển phát cấp tốc (SMS) của các bạn sẽ được đưa trong thời hạn ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng buổi tối đa của kiện sản phẩm là 3l.5kg. Cửa hàng chúng tôi cung cấp cho một mức giá thành rất tuyên chiến đối đầu cho bưu kiện bên dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ đề xuất tưởng tượng fan thân của doanh nghiệp đang sinh hoạt cách bạn hơn 1000km và bạn có nhu cầu gửi mang đến họ một trong những tiền một giải pháp nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền hối hả và an toàn có thể tất cả ích, số chi phí này sẽ được gửi đến bạn thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.


Gọi điện thoại cảm ứng và Fax

Bên cạnh thương mại dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu năng lượng điện của công ty chúng tôi cung cấp thương mại dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Thương mại & dịch vụ này giúp đỡ bạn thông báo cho những người nhận về thời hạn và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn có nhu cầu gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng lúc đầu của nó, dịch vụ thương mại fax của shop chúng tôi sẽ góp bạn. Truyền fax đã trở thành một bề ngoài rẻ và dễ dãi để truyền tài văn bạn dạng và biểu đồ vật từ địa điểm này mang lại nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để sở hữ báo hằng ngày của bạn. Chỉ việc đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thương thích của doanh nghiệp và cửa hàng chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của doanh nghiệp vào buổi sáng sớm sớm.

Task 1 trang 102 sgk giờ Anh 11

Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning khổng lồ the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu tự (A, B,C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với tự in nghiêng.)

1. Thanh tía Post Office has a spacious & pleasant front office.

A. Large; B. Beautiful; C. Cramped; D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to lớn customers.

A. Helpful; B. Rude; C. Friendly; D. Open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid; B. Hurried; C. Careful; D. Slow

4. If you want khổng lồ send a document & do not want to thua kém its original shape, send it by a fax machine.

A. Unique; B. Outdated; C. Changed; D. Imaginative

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. D; 3. D; 4. C

Tạm dịch:

1. Bưu năng lượng điện Thanh ba có trụ sở rộng thoải mái và dễ chịu.

A. Lớn; B. đẹp; C. Hẹp; D. Rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên được giảng dạy của chúng tôi luôn thanh lịch với khách hàng.

A. Hữu ích; B. Thô lỗ; C. Thân thiện; D. Túa mở

3. Dịch vụ chuyển tiền gấp rút và bình an này hoàn toàn có thể hữu ích.

A. Nhanh; B. Vội vàng vã; C. Cẩn thận; D. Chậm

4. Nếu bạn có nhu cầu gửi một tư liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, giữ hộ nó bởi một trang bị fax.

A. Duy nhất; B. Lỗi thời; C. Bị cố đổi; D. Giàu trí tưởng tượng

Task 2 trang 102 sgk giờ Anh 11

Read the text again and then answer the following question.

(Đọc những văn bản một đợt tiếp nhữa và sau đó trả lời các thắc mắc sau đây.)

1. What is Thanh cha Post Office equipped with?

2. What services are offered at Thanh tía Post Office?

3. According to the text, what are three different ways of sending a letter?

4. What is the Messenger gọi Service used for?

5. What will you have to bởi if you want to get your newspapers & magazines delivered to lớn your house?

Answer: (Trả lời)

1. Thanh tía Post Office is equipped with advanced technology and a spacious pretty place for transaction.

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls và Faxes, Press & Distribution và Flower Telegram Service are services at Thanh tía Post Office.

3. They are sending by air, surface mail & the Express Mail Service.

4. The Messager hotline Service is used for notifying the recipient of the time & place to receive the call.

5. If we want to lớn get our newspapers & magazines delivered lớn our house, we have to subscribe.

Tạm dịch:

1. Bưu điện Thanh tía được trang bị chiếc gì? ⇒ Bưu điện Thanh cha được trang bị technology tiên tiến với nơi thanh toán rộng rãi.

2. Bưu năng lượng điện Thanh Ba cung cấp những thương mại dịch vụ nào? ⇒ dịch vụ thư cùng bưu phẩm, chuyển khoản nhanh, call điện với fax, giao báo và hoa là những thương mại & dịch vụ mà Bưu điện Thanh ba cung cấp.

3. Theo bài đọc, bố cách không giống nhau để nhờ cất hộ thư là gì? ⇒ Đó là gửi bởi đường sản phẩm không, mặt đường bộ thông thường và đưa thư tốc hành.

4. Dịch vụ tin nhắn thoại được sử dụng để gia công gì? ⇒ thương mại & dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để xem xét người dấn về thời gian và địa điểm nhận cuộc gọi.

5. Nếu bạn có nhu cầu báo với tạp chí được giao đến tận nhà bạn đề xuất làm gì? ⇒ Nếu bọn họ muốn báo cùng tạp chí được giao mang lại tận nhà, bọn họ phải đặt theo tháng.

Task 3 trang 102 sgk tiếng Anh 11

Find evidence in text to tư vấn these statements.

(Tìm vật chứng trong bài xích đọc để hỗ trợ các lời nói này.)

1. You cannot make a phone điện thoại tư vấn at Thanh cha Post Office at 10 p.m.

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

4. Your relatives vị not have khổng lồ wait till tomorrow to get money you send them today.

Answer: (Trả lời)

1. The post office opens daily from 7 a.m khổng lồ 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service và your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy & secure service of transferring money in less than 24 hours.

Tạm dịch:

1. Các bạn không thể gọi điện thoại thông minh ở bưu điện Thanh cha lúc 10 tiếng tối. = Bưu năng lượng điện mở shop ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.

2. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm tiền nếu như gửi bưu phẩm bên dưới 15 kg. = chúng tôi cung cung cấp giá tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cho gần như bưu phẩm dưới 15 kg.

3. Bưu điện hỗ trợ dịch vụ thư đặc biệt vô cùng nhanh. = chúng tôi cũng có dịch vụ Thư tốc hành và thư tốc hành của bạn sẽ được gửi đi trong thời gian ngắn nhất tất cả thể.

4. Chúng ta hàng của công ty không rất cần được chờ mang lại ngày mai để nhấn tiền bạn gửi hôm nay. = shop chúng tôi cung cấp thương mại dịch vụ chuyển chi phí nhanh trong vòng chưa cho 24 tiếng.

3. After you read trang 102 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm bài toán theo nhóm. Vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. Which service provided by Thanh tía Post Office do you think is the most important và why?

2. What services vì you think Thanh bố Post Office should have in the future?

Answer: (Trả lời)

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money lớn your relatives, certainly you can’t feel safe & wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn’t only sent quickly but also securely.

2. I think they should expand their services such as the mạng internet Network và international phone calls.

Tạm dịch:

1. Dịch vụ thương mại nào được cung ứng bởi Bưu Điện Thanh bố mà các bạn nghĩ là đặc trưng nhất và tại sao? ⇒ Theo tôi, đó là chuyển tiền nhan. Bởi vì khi bạn gửi tiền mang lại họ hàng, chắc chắn bạn không thể cảm thấy bình an và trường đoản cú hỏi liệu nó cho nơi hay không. Bây giờ với dịch vụ thương mại này, chúng ta cảm thấy an ninh hơn nhiều. Tiền của chúng ta không phần nhiều được giữ hộ đi lập cập mà còn an toàn.

2. Theo bạn thì Bưu Điện Thanh cha nên có các dịch vụ gì sinh sống trong tương lai?⇒ Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng các thương mại & dịch vụ như mạng lưới internet và các cuộc call quốc tế.

B. SPEAKING trang 103 sgk giờ đồng hồ Anh 11

*

1. Task 1 trang 103 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Act out the dialogue và then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm vấn đề theo cặp. Diễn kịch theo bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi ở bài xích đối thoại quý khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I vị for you, sir?

A: Could you help me to lớn send this document khổng lồ my office by fax?

B: Certainly. What’s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Answer: (Trả lời)

The service the customer is using is the fax service.

Tạm dịch:

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi có thể làm gì cho ông, thưa ông?

A: Cô rất có thể giúp tôi gởi tài liệu này mang lại bưu điện bởi fax được không?

B: chắc chắn rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898.

B: Vâng. Tôi gởi ngay đây.

A:Cảm ơn. À, từng nào tiền đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông hoàn toàn có thể xem giá trên bảng.

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn.

B: không tồn tại gì ạ.

2. Task 2 trang 104 sgk giờ Anh 11


Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) & a customer (B) who wants to lớn have a telephone line installed at home.

(Làm việc theo cặp. Triển khai một cuộc hội thoại từ hồ hết từ lưu ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên cấp dưới (A) với (B) – một khách hàng muốn có một đường dây điện thoại cảm ứng được thiết lập tại nhà.)

A: Greet B and ask if he can help

B: Say that you want to lớn have a telephone line installed at home

A: Ask where B lives

B: Give your address và ask when the installation will take place

A: Say that the installation will take place one week after registration

B: Ask if A can come on Friday

A: Agree và ask if B has a telephone

B: Say that you already have a telephone và ask about the installation fee and monthly fee

A: Tell B about the fees & ask B khổng lồ fill in a form

Tạm dịch:

A: chào B và hỏi có thể giúp gì không

B: Nói rằng bạn muốn lắp điện thoại thông minh ở nhà

A: Hỏi B sống ngơi nghỉ đâu

B: cho add và thời hạn lắp đặt

A: Nói rằng đã lắp sau khi đăng ký 1 tuần

B: Hỏi A vật dụng 6 mang lại được không

A: Đồng ý với hỏi B có điện thoại bàn chưa

B: Nói rằng gồm rồi với hỏi phí lắp ráp và phí sử dụng hàng tháng.

A: Nói về chi tiêu và bảo B điền vào mẫu.

Answer: (Trả lời)

A: Good morning, can I help you?

B: Yes, I want khổng lồ have a telephone line installed at home.

A: OK. Where vì you live?

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that’s fine. Vì chưng you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee & monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong & the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

Tạm dịch:

A: xin chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì mang đến ông?

B: À, tôi mong mỏi lắp đường đây điện thoại cảm ứng thông minh ở nhà.

A: Vâng. Ông sống sinh sống đâu?

B: Tôi sống làm việc 67 mặt đường Ngọc Hà. Khi nào anh hoàn toàn có thể lắp nó?

A: shop chúng tôi có thể lắp ráp một tuần sau khi ông đk ạ.

B: sản phẩm 6 anh cho được không?

A: À, được ạ. Ông có điện thoại thông minh chưa?

B: Có. Tôi có một cái điện thoại thông minh rồi. Phí lắp đặt và chi tiêu hàng mon là bao nhiêu?

A: Phí là một trong triệu 400 ngàn đồng cùng phí các tháng là 27 nghìn đồng. Ông rất có thể điền vào mẫu này được không?

3. Task 3 trang 104 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong các bạn là một nhân viên cấp dưới tại bưu năng lượng điện và bạn kia là 1 trong khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho từng tình huống sau.)

1. You want to subscribe lớn the Lao Dong Daily for a year & have the newspaper delivered khổng lồ your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street. Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want khổng lồ use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greetings card & a bunch of red roses on her birthday.

Answer: (Trả lời)

1.A: Good morning. Can I help you?

B: I would lượt thích to subscribe to lớn the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you lượt thích to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

B: OK. That’s fine. Thank you.

A: Right. Can you just fill in this form?

2.A : Good morning. Can I help vou?

B: Yes I want lớn use Flower Telegram Senice. I want khổng lồ send my friend a greeting cards và a bunch of red roses.

A: Yes. When would you like to send?

B: On 16th May, please.

A: Where would you lượt thích to send flowers & greetings card?

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

A: All right. Can you fill ill this form, please?

Tạm dịch:

1. Bạn muốn đăng cam kết nhật báo Lao động khoảng một tuần lễ và mong mỏi báo giao về tại nhà mỗi buổi sáng trước 6:30. Địa chỉ của công ty là 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật bạn bè nhất của bạn là ngày 16 mon 5. Bạn muốn sử dụng thương mại dịch vụ Hoa năng lượng điện tính của bưu điện nhằm gửi thiệp mừng với một bó huê hồng đỏ vào ngày sinh nhật bạn ấy.

1.A: chào buổi sáng. Tôi rất có thể giúp gì cho bạn?

B: Tôi muốn đk tờ báo Lao Động hàng ngày .

A: Vâng. Bạn muốn đăng ký kết nó vào bao lâu?

B: vào một năm.

A: bạn có nhu cầu nhận tờ báo ngơi nghỉ đâu?

B: Ở nhà, làm cho ơn. Tôi sống nghỉ ngơi 67 mặt đường Ngọc Hà.

A: Vâng. 67 con đường Ngọc Hà.

B: À. Tôi có thể lấy tờ báo mỗi buổi sớm trước 6.30 không?

A: Trước 6.30? Vâng, nó hoàn toàn có thể là khá sớm một chút. Chũm còn trước 7.30 thì sao?

B: Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.

A: Vâng. Bạn chỉ cần điền vào chủng loại này?

2.A: xin chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì mang đến bạn?

B: Vâng, tôi muốn sử dụng Flower Telegram Service. Tôi mong muốn gửi cho bạn của tôi một thiệp chúc mừng với một bó huê hồng đỏ.

A: Vâng. Khi nào bạn muốn gửi?

B: vào ngày 16 tháng 5, có tác dụng ơn.

A: bạn muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng nghỉ ngơi đâu?

B: Tại văn phòng của cô ấy, trên 134 mặt đường Hoàng Hoa Thám.

A: OK. 134 Hoàng Hoa Thám.

B: Oh, cô ấy có thể nhận được món kim cương trước 9h sáng không?

A: Được nhé. Bạn vui mừng điền vào mẫu đơn này?

C. LISTENING trang 105 sgk tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 105 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Ask & answer the following questions.

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number?

2. Does any thành viên of your family have a cellphone? What make is it?

3. What bởi you think are the advantages và disadvantages of cellphones?

Answer: (Trả lời)

1. – Yes, we have a phone at home. Our phone number is 3825528.

– No, we don’t use phone.

2. – Yes, we have a SAMSUNG/ nokia cell phone.

– No, we don’t have a cell phone.

3. With a smartphone phone, you can contact other people easily. You always feel close khổng lồ your family even when you are away from home. However, you don’t have much privacy.

Tạm dịch:

1. Gia đình bạn bao gồm dùng smartphone không? Số điện thoại của công ty là gì? ⇒ Có, shop chúng tôi có điện thoại bàn. Số điện thoại thông minh là 3825528. Không, cửa hàng chúng tôi không dùng điện thoại cảm ứng bàn.

2. Bao gồm thành viên nào trong gia đình bạn có điện thoại thông minh di cồn không? thương hiệu là gì? ⇒ Có, công ty chúng tôi có điện thoại thông minh di rượu cồn SAMSUNG/ NOKIA. Không, chúng tôi không có điện thoại cảm ứng thông minh di động.

3. Theo em những lợi ích và tai hại của smartphone di cồn là gì? ⇒ Với smartphone di động, bạn có thể liên lạc với người khác một giải pháp dễ dàng. Bạn luôn cảm thấy gần cận với mái ấm gia đình thậm chí khi bạn xa nhà. Mặc dù nhiên, chúng ta không có rất nhiều sự riêng rẽ tư.

Listen và repeat. (Nghe với lặp lại)

commune communal growth digit subscriber

rural network capacity

2. While you listen trang 105 sgk giờ đồng hồ Anh 11

You will hear some information about the development of Vietnam’s telephone system over the past few years. Listen & do the tasks that follow.

(Bạn đã nghe một số trong những thông tin về sự cải tiến và phát triển của hệ thống điện thoại thông minh của việt nam trong vài năm qua. Lắng nghe với làm nhiệm vụ tiếp theo.)

Task 1 trang 105 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen và choose the best answer A, B, C or D for the following Statements và question.

(Lắng nghe và lựa chọn câu trả lời tốt nhất có thể A, B, C hoặc D cho những câu nói và câu hỏi sau đây.)

1. According to the passage, Vietnam ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th

2. Vietnam is among the……… countries in the world that have more than two million telephones.

A. 6 B. 140 C. 13 D. 30

3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.

A. Thiết bị di động phone

B. Subscriber

C. Fixed telephone

D. Post office

4. According khổng lồ the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam have telephone services.

A. 90; B. 80; C. 14; D. 93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capacity of the di động phone system.

C. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

Answer: (Trả lời)

1. B; 2. D; 3. C; 4. D; 5. C

Tạm dịch:

1. Theo bài xích đọc, việt nam xếp hạng ……………. Về sự việc tăng trưởng về số thuê bao điện thoại.

A. Máy 6; B. Thiết bị 2; C. Vật dụng 30; D. Thiết bị 8

2. Việt nam nằm trong các ……… đất nước trên trái đất có hơn nhì triệu máy năng lượng điện thoại.

A. 6; B. 140; C. 13; D. 30

3. Năm 1996, Việt Nam ban đầu nâng cung cấp mạng lưới ………….

A. điện thoại cảm ứng di động

B. Mướn bao

C. điện thoại cố định

D. Bưu điện

4. Theo bài bác đọc, hiện nay, ……… tỷ lệ các buôn bản trên cả nước có thương mại dịch vụ điện thoại.

A. 90; B. 80; C. 14; D. 93

5. Số đông khía cạnh làm sao của sự phát triển trong viễn thông vn KHÔNG được đề cập trong bài nghe?

A. Sự tăng thêm số lượng điện thoại.

B. Tăng trưởng năng lượng của hệ thống điện thoại di động.

C. Thay đổi hệ thống điện thoại cảm ứng quốc tế.

D. Phí điện thoại cảm ứng hàng tháng giảm.

Audio script: (Bài nghe)

Over the past few years, Vietnam has quickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to china for growth in the number of telephone subscribers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.

In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network và changing numbers from six lớn seven digits in Hanoi and Ho chi Minh đô thị as well as five khổng lồ six digits in other provinces.

Five years later, the di động phone system was upgraded khổng lồ meet the growth of customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed và mobile telephones.

In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been mix up across the country.

Dịch bài:

Trong vài năm qua. Vn đã tích cực cải tiến và phát triển hệ thống điện thoại của mình. Nước ta đứng đồ vật hai chỉ với sau Trung Quốc về vững mạnh số mướn bao năng lượng điện thoại. Đây là một trong số 30 nước trên trái đất có hơn nhị triệu thuê bao điện thoại.

Vào đầu những năm 1990, chỉ tất cả 140.000 điện thoại ở Việt Nam. Hiện tại tại, công ty chúng tôi có rộng sáu triệu mướn bao.

Năm 1996, Việt Nam bước đầu nâng cấp mạng năng lượng điện thoại cố định và chuyển đổi số lượng từ bỏ sáu thành bảy chữ số ở hà thành và thành phố Hồ Chí Minh cũng như 5-6 chữ số ở những tỉnh khác.

Năm năm sau, hệ thống điện thoại thông minh di rượu cồn đã được upgrade để đáp ứng nhu mong của khách hàng hàng. Từ thời điểm năm 2000, nước ta đã giảm ngay một số dịch vụ, nhất là trong các khoản phí hàng tháng cho năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định và điện thoại cảm ứng thông minh di động.

Trong tương lai, sẽ có khá nhiều sự niềm nở hơn nữa đối với nông thôn. Bây giờ 93% số làng trên toàn quốc có thương mại dịch vụ điện thoại. Một màng lưới 6.014 bưu năng lượng điện xã đang được ra đời trên mọi cả nước.

Task 2 trang 106 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen again to answer the following questions.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa để vấn đáp các câu hỏi sau.)

Questions

1. According khổng lồ the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of smartphone telephone numbers take place?

5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Answer: (Trả lời)

1. đài loan trung quốc has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six khổng lồ seven digits in Hanoi and Ho chi Minh city as well as five to lớn six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

Tạm dịch:

1. Theo đoạn văn, nước nhà nào gồm sự cải tiến và phát triển số mướn bao điện thoại cao nhất? ⇒ china có sự trở nên tân tiến số thuê bao điện thoại cảm ứng cao nhất

2. Vào đầu trong năm 1990 ở việt nam có từng nào điện thoại? ⇒ Vào đầu trong thời gian 1990 ở nước ta chỉ bao gồm 140.000 điện thoại.

3. Các số năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định đã đổi khác ra sao vào thời điểm năm 1996? ⇒ Năm 1996, số điện thoại thắt chặt và cố định được gửi từ 6 số sang trọng 7 số ở thủ đô hà nội và tp Hồ Chí Minh cũng giống như 5 số quý phái 6 số ở những tỉnh khác.

Xem thêm: Cách Tổ Chức Sinh Nhật Vui ? Tổ Chức Sinh Nhật Như Thế Nào Cho Vui

4. Khi nào diễn ra sự chuyển đổi số smartphone di động? ⇒ Năm 2001.

5. Theo bài bác đọc tất cả bao nhiêu bưu điện xã nghỉ ngơi Việt Nam? ⇒ tất cả 6.140 các bưu điện xã sinh sống Việt Nam.

3. After you listen trang 106 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points.

(Làm việc theo nhóm. Cầm tắt đa số ý chủ yếu của đoạn văn vừa nghe. Nắm tắt của bạn phải có những điểm sau đây.)

1. Vietnam’s rapid growth in telephone numbers

2. The addition of digits khổng lồ existing telephone numbers to meet the increasing demands

3. The reduction in monthly telephone fees

4. The expansion of the telephone networks to lớn Vietnam’s rural areas

Answer: (Trả lời)

A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed & ranks second to đài loan trung quốc in growth telephone numbers.

B: and in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, sản phẩm điện thoại phone system was introduced & upgraded.

D: và since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed và mobile phones.

A: In the future. Vietnam will expand the telephone networks to lớn rural areas.

Tạm dịch:

1. Sự tăng mau lẹ số lượng điện thoại cảm ứng thông minh của Việt Nam.

2. Sự thêm vào số lượng cho hồ hết số điện thoại cảm ứng thông minh hiện hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

3. Sự giảm phí smartphone hàng tháng.

4. Sự mở rộng mạng lưới điện thoại cảm ứng đến các vùng nông thôn làm việc Việt Nam.

*

A: trong vài năm qua, hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh Việt nam giới đã hối hả phát triển cùng xếp trang bị hai sau Trung Quốc về sự việc tăng trưởng số năng lượng điện thoại.

B: cùng năm 1996, nước ta đã nâng cấp mạng điện thoại thông minh cố định bằng cách thêm một chữ số vào hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh trong cả nước.

C: Năm 2002, hệ thống điện thoại di rượu cồn được trình làng và nâng cấp.

D: Và tính từ lúc năm 2000, nước ta đã sút được phí điện thoại cảm ứng hàng tháng cho tất cả điện thoại cố định và điện thoại cảm ứng thông minh di động.

A: vào tương lai, việt nam sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới điện thoại thông minh đến các vùng nông thôn.

D. WRITING trang 107 sgk tiếng Anh 11

Writing a letter to lớn express satisfaction (or dissatisfaction).

(Viết một bức thư tỏ bày sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

1. Task 1 trang 107 sgk giờ Anh 11

Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh bố Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful khổng lồ you.

(Làm vấn đề với một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đã được sử dụng một vài dịch vụ Bưu điện Thanh Ba cung cấp (bạn đang học về bưu năng lượng điện này vào phần Reading). đàm luận về đa số điều mà hoàn toàn có thể làm cho mình hài lòng (không hài lòng) với các dịch vụ có. đa số ý tưởng sau đây có thể có ích cho hạn.)

– The opening hours of the post office – too late/too early…

– The chất lượng of the equipment – good/bad/poor quality/needs repairing…

– The security conditions of the post office – good poor security condition/ no one to lớn keep motorcycles or bicycles/pickpockets…

– The attitude of the staff – polite/helpful/rude/arrogant

– The prices of the services – low/high/reasonable…

– The punctuality of delivery of letters and newspapers – always/never punctual/ sometimes late/ letters and newspapers are lost…

Answer: (Trả lời)

– The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

– The chất lượng of the equipment:

Thanh tía Post Office is a well-equipped và reliable address for the postal and telecommunication needs.

– The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh bố Post Office is not a good and security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

– The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite to lớn the customers.

Tạm dịch:

– Giờ xuất hiện bưu năng lượng điện – quá muộn/ thừa sớm

– unique thiết bị – tốt/ tệ/ kém/ buộc phải sửa chữa

– Tình trạng an ninh của bưu năng lượng điện – bình an tốt/ không có người trông xe đạp điện hay xe cộ máy/ móc túi

– Thái độ nhân viên cấp dưới – lịch sự/ hay giúp sức / thô lỗ/ cọc cằn

– Giá dịch vụ – thấp/ cao/ đúng theo lý

– thương mại & dịch vụ giao thư với báo – luôn luôn đúng giờ/ chưa bao giờ đúng giờ/ thỉnh phảng phất muộn/ thư và báo bị mất

***********

– Giờ mở cửa của bưu điện:

Quá mau chóng khi tạm dừng hoạt động lúc 9 giờ. Sẽ xuất sắc hơn ví như bưu điện open đến 11 giờ về tối để khách hàng rất có thể truy cập vào dịch vụ.

– unique thiết bị:

Bưu điện Thanh tía là add được trang bị không hề thiếu và tin tưởng cho các yêu cầu về bưu bao gồm viễn thông.

– Điều kiện bình yên bưu điện:

Khu vực đậu xe của Bưu năng lượng điện Thanh Ba chưa phải là nơi xuất sắc và an toàn. Khoác dù khu vực đậu xe cộ rộng, tuy vậy không có bảo đảm an ninh.

– cách biểu hiện của nhân viên:

Các nhân viên cấp dưới luôn trợ giúp và lịch sự với khách hàng hàng.

2. Task 2 trang 107 sgk giờ Anh 11

After a year in the job, the director of Thanh tía Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1.

(Sau 1 năm hoạt động, giám đốc Bưu điện Thanh tía đã mời người dân trong khu phố viết thư mang lại ông ấy tế bào tả chất lượng của các dịch vụ nhưng mà họ đã nhận được được. Viết một bức thư như vậy, bằng phương pháp sử dụng những phát minh mà chúng ta đã thảo luận trong Task 1.)

*

Answer: (Trả lời)

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh ba Post Office for years và I am in response to lớn your gọi for customers to lớn express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Lượt thích many other customers, I find your post office a well equipped & reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers vì chưng not have to wait to make their call. More interestingly, I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards & I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would lượt thích to bình luận on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access khổng lồ your services. I know that you and your staff have done so far for the developmem of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully,

Nguyen Le Ha

Tạm dịch:

Kính thưa Ông,

Tôi đang sử dụng những dịch vụ bởi vì Bưu năng lượng điện Thanh Ba cung cấp trong các năm và tôi đáp lại lời lôi kéo của ông so với khách hàng mô tả sự chuộng hoặc không hài lòng của chính bản thân mình đối với thương mại dịch vụ bưu điện. Hệt như nhiều người tiêu dùng khác, tôi thấy bưu điện của ông là một add được trang bị xuất sắc và xứng đáng tin cậy.

Thứ nhất, tôi cảm thấy tuyệt hảo bởi nơi thanh toán giao dịch rộng rãi, chỗ ngồi sạch sẽ. Chín hộp điện thoại luôn sẵn tất cả vì vậy khách hàng không phải chờ đợi để thực hiện cuộc gọi của họ. Thú vui hơn, tôi hài lòng với giá của dịch vụ. Mặc quanh vùng đóng gói sản phẩm rộng, nhưng không tồn tại nhân viên đảm bảo và nhiều lúc tôi cảm thấy không bình yên khi nhằm xe máy của mình ở đó.

Và điểm sau cuối tôi muốn phản hồi là giờ đồng hồ mở của bưu điện. Tôi cho là sẽ giỏi hơn nếu như bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng hoàn toàn có thể tiếp cận nhiều hơn thế đến các dịch vụ của ông. Tôi biết rằng ông và nhân viên của ông vẫn luôn thao tác làm việc vì sự phát triển của bưu điện.

Thư này được viết với hy vọng rằng bưu điện của ông sẽ là một trong nơi giỏi hơn.

Trân trọng,

Nguyễn Lê Hà

E. Language Focus trang 108 sgk tiếng Anh 11

– Pronunciation: /sp/ – /st/ – /sk/

– Grammar:

+ Defining relative clauses (revision)

+ Non-defining relative clauses (revision)

Tạm dịch:

– vạc âm: /sp/ – /st/ – /sk/

– Ngữ pháp:

+ Mệnh đề quan hệ xác định (ôn tập)

+ Mệnh đề tình dục không khẳng định (ôn tập)

1. Pronunciation trang 108 sgk giờ Anh 11

Listen và repeat. (Nghe cùng lặp lại)

*

Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành đọc to đoạn hội thoại)

A: Ladies & gentlemen …

B: Speak up, Stanley!

A: I stand before you …

B: Speak up, Stanley!

A: On this School Speech Day …

B: bởi vì speak up!

A: ON THIS SCHOOL SPEECH DAY…

B: Stop shouting, Stanley!

A: and I speak for both my wife and myself, when I say …

B: Speak up, Stanley!

A: SPEAK UP, STANLEY

Tạm dịch:

A: Kính thưa các quý bà và quý ông …

B: Nói khổng lồ lên, Stanley!

A: Tôi đứng trước khách hàng …

B: Nói to lớn lên, Stanley!

A: trong ngày phát biểu của trường lúc này …

B: Nói khổng lồ lên, Stanley!

A: vào NGÀY PHÁT BIỂU CỦA TRƯỜNG HÔM ni …

B: chấm dứt la hét đi, Stanly!

A: với tôi đại diện cho cả vợ tôi và bao gồm mình, lúc tôi nói …

B: Nói lớn lên, Stanley!

A: NÓI to lớn LÊN, STANDLEY!

2. Grammar trang 109 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Exercise 1 trang 109 sgk tiếng Anh 11

Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

(Giải đam mê nghĩa của các từ bên dưới đây, sử dụng những cụm từ trong khung.)

steal something from a shop.designs buildingsis not bravepays rent khổng lồ live in a house or flat.breaks into a house lớn steal things.buys something from a shop

Answer: (Trả lời)

1. (a burglar) A burglar is someone who breaks into a house lớn steal something.

2. (a customer) A customer is someone that buys something from a shop.

3. (a shoplifter) A shoplifter is someone that steal from a shop.

4. (a coward) A coward is someone that is not brave.

5. (a tenant) A tenant is someone that pays rent khổng lồ live in a house or a flat.

Tạm dịch:

1. Một kẻ trộm là fan đột nhập vào nhà người không giống và ăn cắp đồ.

2. Một người tiêu dùng là bạn mua gì đấy từ cửa hàng.

3. Người đánh cắp vặt là người đánh cắp của cửa ngõ hàng.

4. Một kẻ lười hèn là người không can đảm.

5. Khách thuê mướn nhà là người trả chi phí thuê để sống trong một căn nhà xuất xắc mảnh đất.

Exercise 2 trang 109 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Complete each sentence, using who, whom, or whose.

(Hoàn thành mỗi câu, sử dụng who, whom, hoặc whose.)

1. A pacifist is a person ………..believes that all wars are wrong.

2. An orphan is a child…………….parents are dead.

3. I don’t know the name of the woman……………I met yesterday.

4. This school is only for children……………….first language is not English.

5. The woman………………I wanted lớn see was away on holiday.

Answer: (Trả lời)

1. Who 2. Whose 3. Whom/ who

4. Whose 5. Whom/ who

Tạm dịch:

1. Một fan yêu độc lập là tín đồ tin rằng tất cả chiến tranh mọi là sai.

2. Một đứa trẻ mồ côi là tín đồ mà mất cả bố lẫn mẹ.

3. Tôi trù trừ tên của người thanh nữ mà tôi đã gặp gỡ hôm qua.

4. Trường học tập này giành cho trẻ nhưng mà tiếng bà bầu đẻ không phải là giờ đồng hồ Anh.

5. Người đàn bà mà tôi muốn chạm mặt đã đi ngủ mát.

Exercise 3 trang 109 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Join the sentences, using who, that, or which.

(Kết phù hợp câu, sử dụng who, that, hoặc which.)

1. A man answered the phone. He told me you were away.

2. A waitress served us. She was very impolite and impatient.

3. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

4. Some people were arrested. They have now been released.

5. A bus goes to lớn the airport. It runs every half an hour.

Answer: (Trả lời)

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes to lớn the airport runs every half an hour.

Tạm dịch:

1. Một người lũ ông trả lời điện thoại. Ông ấy bảo tôi bạn ra đi rồi. ⇒ Người lũ ông trả lời smartphone bảo tôi bạn đi xa rồi.

2. Một con gái bồi bàn ship hàng chúng tôi. Cô ấy hết sức mất thanh lịch và thiếu thốn kiên nhẫn. ⇒ nữ bồi bàn phục vụ cửa hàng chúng tôi rất mất lịch sự và thiếu thốn kiên nhẫn.

3. Một tòa nhà đã bị phá bỏ trong đám cháy. Bây giờ nó đã được xây lại. ⇒ Tòa đơn vị bị hủy hoại trong đám cháy hiện giờ nó đã làm được xây lại.

4. Một trong những người bị tóm gọn giữ. Bây chừ họ được trả tự do. ⇒ một số trong những người bị tóm gọn giữ hiện giờ được trả từ bỏ do.

5. Một cái xe buýt chạy đến sân bay. Nó chạy mỗi 1/2 tiếng một chuyến. ⇒ dòng xe buýt chạy đến sân bay chạy mỗi trong vòng 30 phút một chuyến.

Exercise 4 trang 110 sgk tiếng Anh 11

Join the sentences below, using who, whose, or which.

(Kết hợp các câu bên dưới đây, sử dụng who, whose, hoặc which.)

1. Peter is studying French và German. He has never been abroad.

2. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.

3. We are moving lớn Manchester. Manchester is in the north-west.

4. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.

5. John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone khổng lồ live in Canada.

Answer: (Trả lời)

1. Peter, who has never been abroad, is studying French and German.

2. You’ve all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving khổng lồ Manchester, which is in the north-west.

4. I’ll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to lớn live in Canada, is one of my oldest friends.

Tạm dịch:

1. Peter đang học giờ đồng hồ Pháp và tiếng Đức. Anh ấy chưa bao giờ đi nước ngoài. ⇒ Peter, fan mà chưa lúc nào đi nước ngoài, vẫn học giờ Pháp với tiếng Đức.

2. Tất cả các bạn đều đã gặp Michael Wood. Ông ấy sẽ đến thăm chúng ta khoảng vài ba ngày. ⇒ tất cả các bạn đều đã gặp mặt Michael Wood, bạn mà sẽ đến thăm chúng ta khoảng vài ba ngày.

3. Cửa hàng chúng tôi sắp chuyển mang đến Manchester. Manchester nằm ở vị trí phía tây bắc. ⇒ cửa hàng chúng tôi sắp chuyển cho Manchester, dòng mà nằm tại phía tây bắc.

4. Tôi đã ở cùng với Adrian, anh trai của fan đó là trong những người chúng ta cũ của tôi.

5. John Bridge, tín đồ vừa bắt đầu đến sống sinh hoạt Canada, là một trong những người bạn cũ của tôi.

F. Test YOURSELF C trang 111 sgk giờ đồng hồ Anh 11

I. Listening trang 111 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen to the conversation & put these telephone expressions in the order you hear from 1 – 11. Number 1 has been done as an example.

(Nghe cuộc hội thoại cùng đặt các câu đối thoại qua điện thoại cảm ứng theo vật dụng tự chúng ta nghe được trường đoản cú 1-11. Tiên phong hàng đầu đã được làm sẵn mang lại bạn.)

□ a. Can I leave a message please?

□ b. This is Donna speaking.

□ c. The line’s busy at the moment.

□ d. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment.

□ e. I’d like to speak khổng lồ Jon Barnes, please.

□ f. It’s Georgia King speaking.

□ g. Father và Son Ltd., good morning. For Sales, press one. For Account, press two. For enquiries, please hold.

□ h. I’m returning his call.

□ i. I’ll put you through to lớn one of his colleagues.

□ j. Can I take a message?

□ k. Hold on, please…

Answer: (Trả lời)

1. G; 2. B; 3. E; 4. F; 5. D; 6. J; 7. H; 8. K; 9. C; 10. A; 11. I

Tạm dịch:

a. Tôi có thể để lại tin nhắn được không?

b. Donna nghe đây.

c. Bây giờ đường dây sẽ bận.

d. Tôi e rằng ông Barnes hiện tại tại không tồn tại ở đây.

e. Tôi muốn thủ thỉ với John Barnes, có tác dụng ơn.

f. Georgie King nghe đây.

g. Công ty nhiệm vụ hữu hạn Father và Son, xin chào buổi sáng. Để gọi cho cỗ phận bán hàng ấn phím 1. Kế toán, ấn phím 2. Để giái đáp vướng mắc yêu ước giữ máy.

h. Tôi sẽ hotline lại sau.

i. Tôi đang nối trang bị với một trong những đồng nghiệp của ông ấy.

j. Tôi hoàn toàn có thể nhận tin nhắn được không?

k. Vui mừng giữ máy…

Audio script: (Bài nghe)

R: Good morning. Father và Son Ltd. For Sales press one. For tài khoản press two. For enquirees, please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I’d lượt thích to speak to lớn Jon Barnes, please.

Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It’s Georgia King speaking.

Dona: Oh. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment. Can I take a message?

Georgia: Well. I’m returning his call. He left me a message to gọi him.

Dona: OK. Can you hold on, please… The line’s busy at the moment. Can you điện thoại tư vấn Mr. Barnes back later?

Georsia: I’m… Can I leave a message please?

Dona: Oh. Just a minute. I’ll put you through to lớn one of his colleagues…

Dịch bài:

Dona: công ty Father & Son, cảm ơn bạn đã gọi. Donna sẽ nghe. Tôi có thể giúp bạn như vậy nào?

Georgia: Xin chào, tôi tên là Georgia King. Tôi muốn nói chuyện với Jon Barnes, làm cho ơn.

Dona: Xin lỗi. Ngài tên gì?

Georgia: Tôi là Georgia King.

Dona: Ồ. Tôi e rằng ông Barnes không có ở đây vào mức này. Tôi rất có thể nhận tin nhắn được không?

Georgia: Vâng. Tôi sẽ gọi lại. Anh bảo lại cùng với anh ấy rằng tôi sẽ hotline lại.

Dona: Vâng. Ông sung sướng giữ máy… bây giờ đường dây đang bận. Ông hoàn toàn có thể gọi lại mang đến ông Barnes sau được không?

Georsia: Tôi … Tôi rất có thể để lại một tin nhắn được không?

Dona: Ồ. Chờ một chút. Tôi đang nối máy cho ông với trong những đồng nghiệp của ông ấy.

II. Reading trang 111 sgk giờ Anh 11

Read the passage và answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

There are many interesting customs in different countries for celebrating the new year. In Spain và Portugal, people gather just before midnight on New Year’s Eve and select twelve grapes from a large bunch. As the clock turns lớn the new year, each person eats twelve grapes và wishes good luck lớn everyone else. The twelve grapes are symbols of the twelve months of the year. In Iran, New- Year’s Day is called No-Ruz. It begins on 21st March và lasts for thirteen days. No-Ruz is a happy time because winter is ending and spring is beginning. Each member of a family usually reads from the Koran, và then they all embrace each other & say, “May you live 100 years!”.

Dịch bài:

Có tương đối nhiều phong tục thú vui ở các quốc gia khác nhau để đáng nhớ năm mới. Ở Tây Ban Nha và tình nhân Đào Nha, mọi tín đồ tụ tập chỉ trước nửa đêm vào tối giao vượt và chọn mười nhị quả nho xuất phát điểm từ một chùm lớn. Khi đồng hồ đeo tay chuyển sang trọng năm mới, mỗi người ăn mười nhị nho với chúc mọi bạn may mắn. Mười nhị nho là biểu tượng của mười nhì tháng trong năm. Tại Iran, ngày đầu năm mới mới được hotline là No-Ruz. Nó ban đầu vào ngày 21 mon 3 và kéo dãn 13 ngày. No-Ruz là một trong khoảng thời hạn hạnh phúc do mùa đông xong và mùa xuân đang bắt đầu. Từng thành viên trong mái ấm gia đình thường hiểu từ Koran, và kế tiếp tất cả hầu hết ôm nhau cùng nói, “Bạn hoàn toàn có thể sống được 100 năm!”

Questions

1. What vì people in Spain & Portugal often vì before midnight on New Year’s Eve?

2. Why vày the Spanish và Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve?

3. Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz?

4. How long does it last ?

5. What bởi people usually vị on No-Ruz?

Answer: (Trả lời)

1. They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. In Iran.

4. It lasts for thirteen days.

5. They read from the Koran, then all embrace each other & say. “May you live 100 years!”

Tạm dịch:

1. Bạn ở Tây Ban Nha và nhân tình Đào Nha thường làm gì trước nửa đêm vào Đêm Giao Thừa? ⇒ Họ tập trung trước nửa tối và chọn 12 trái nho xuất phát điểm từ 1 chùm nho to.

2. Lý do người Tây Ban Nha và bồ Đào Nha ăn uống 12 quả nho tối ngày giao thừa? ⇒ vày 12 quả nho tượng trưng mang lại 12 tháng của năm.

3. Nơi nào trên quả đât gọi năm mới là No-Ruz? ⇒ Ở Iran.

4. Nó kéo dãn mấy ngày? ⇒ Nó kéo dãn khoảng 13 ngày.

5. Tín đồ ta thường làm gì vào ngày No-Ruz? ⇒ Họ hiểu từ Koran, sau đó ôm nhau với nói ” Chúc các bạn sống thọ trăm tuổi!”

III. Pronunciation and Grammar trang 112 sgk tiếng Anh 11

a) Listen and put a tick (✓) in the right box. Pay ing attention lớn the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe cùng đặt một dấu (✓) vào hộp đúng, chú ý đến bí quyết phát âm của phần gạch ốp chân của từ.)

1. □ glean □ clean

2. □ fly □ fry

3. □ drive □ thrive

4. □ overflow □ overthrow

Answer: (Trả lời)

1. ✓ glean □ clean

2. □ fly ✓ fry

3. □ drive ✓ thrive

4.✓ overflow □ overthrow

b. Join the sentences, using who or which.

(Kết hợp câu dùng who tốt which)

1. The Earth is a planet. It can tư vấn life.

2. The book is about a girl. She runs away from home.

3. A dictionary is a book. It gives you the meanings of words.

Answer: (Trả lời)

1. Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives vou the meaning of words.

Tạm dịch:

1. Trái Đất là một trong hành tinh. Nó rất có thể cung cung cấp sự sống. ⇒ Trái Đất là một hành tinh có thể cung cấp cho sự sống.

2. Cuốn sách này nói đến một cô gái. Cô ấy quăng quật nhà ra đi. ⇒ cuốn sách này nói tới một cô nàng bỏ nhà ra đi.

3. Từ điển là 1 trong quyển sách. Nó cung cấp cho chính mình nghĩa của từ. ⇒ trường đoản cú điển là 1 trong những quyển sách cung cấp cho bạn nghĩa của từ.

c. Matching

AB
1. We’ll buy a new car soon2. If you had told me about the problem3. I would find a job in Londona. If I spoke English well.b. I would have helped you.c. If we can afford it.

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. B; 3. A

Tạm dịch:

1. C: họ sẽ sớm download một chiếc ô tô mới nếu chúng ta có đầy đủ tiền.

2. B: nếu như bạn kể mang lại tôi nghe về sự việc tôi sẽ giúp đỡ bạn.

3. A: Tôi đã tìm một quá trình ở Luân Đôn trường hợp tôi nói giờ đồng hồ Anh tốt.

IV. Writing trang 113 sgk tiếng Anh 11

Read the cues và then write a paragraph on what they lượt thích and don’t like about our Tet holidays.

(Đọc những gợi ý và tiếp nối viết một quãng văn về phần nhiều gì họ thích và không ham mê về tết của chúng ta.)

Before Tet:

clean và decorate the house

buy peach flowers và kumquat trees

buy things: sweets, candies,…

During Tet:

cook traditional food(s)

go to lớn pagoda or church

visit relatives and friends

Typical foods:

banh phổ biến (square sticky rice cake)

fruit jams

The weather:

cold & wet

Answer: (Trả lời)

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned và decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit… & prepare traditional food: “banh chung”. In Tet holiday, people visit relatives và friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to lớn each other because they want lớn have good luck on New Year’s Day.

Tet holiday is the time people always expect in the year.

Tạm dịch:

Trước Tết:

– quét dọn và trang trí đơn vị cửa

– cài hoa đào và cây quất

– mua các thứ: đồ dùng ngọt, kẹo,…

Tết:

– nấu ăn món ăn truyền thống

– đi miếu hoặc bên thờ

– thăm họ hàng và chúng ta bè

Món nạp năng lượng đặc trưng:

– bánh chưng ( bánh nếp hình vuông)

– mứt trái cây

Thời tiết:

lạnh và ẩm

Tết là một trong những thời điểm dịp lễ truyền thống đặc biệt quan trọng nhất sinh sống nước ta. Nó kỉ niệm đầu năm Nguyên đán. Thiệt ra Tết bắt đầu vào ngày trước tiên của âm lịch, mặc dù mọi bạn luôn sẵn sàng tốt mang lại nó trước. Ngôi nhà thường được làm sạch và trang trí bằng hoa, cây quất hoặc hoa đào. Bạn ta thường sở hữu bánh kẹo, kẹo, bánh quy … và chuẩn bị thức nạp năng lượng truyền thống: “bánh chưng” … trong đợt Tết, tín đồ ta thăm viếng người thân và chúng ta bè, bọn họ cũng đi chùa hay nhà thờ. Trẻ nhỏ rất vui vào khoảng thời gian đó do chúng thường nhận tiền mừng tuổi trong phong bì đỏ. Cả trẻ em và fan lớn gia nhập vào các trò chơi truyền thống Mọi tín đồ thường lịch lãm với nhau cũng chính vì họ ước ao có như ý vào ngày đầu xuân năm mới mới.

Xem thêm: Truyện Nàng Tiên Cá (Truyện Cổ Andersen), Kể Chuyện Nàng Tiên Cá

Tết là thời hạn mọi người luôn luôn mong chờ trong năm.

G. Vocabulary (Phần tự vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa kimsa88
cf68
botherv/ˈbɒðə(r)/làm phiền, áy náy
communen/ˈkɒmjuːn/
courteousa/ˈkɜːtiəs/lịch sự
cowardn/ˈkaʊəd/kẻ kém nhát
digitn/ˈdɪdʒɪt/con số
dissatisfactionn/ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/sự ko hài lòng
Express Mail Service/ɪkˈspres meɪl ˈsɜːvɪs/dịch vụ thư chuyển phát nhanh
Express Money Transfer/ɪkˈspres ˈmʌni trænsfɜː(r)/dịch vụ chuyển phát tiền nhanh
facsimile (fax)/fækˈsɪməli/bản sao, vật dụng fax
Flower Telegram Service/ˈflaʊə(r) ˈtelɪɡræmˈsɜːvɪs/dịch vụ năng lượng điện hoa
Mail và Parcel Service/meɪl ənd ˈpɑːsl ˈsɜːvɪs/dịch vụ gửi phát thư và bưu phẩm
Messenger call Service/ˈmesɪndʒə(r) kɔːlˈsɜːvɪs/dịch vụ năng lượng điện thoại
notifyv/ˈnəʊtɪfaɪ/thông báo
Press Distribution/pres ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/dịch vụ thi công báo chí
proportionn/prəˈpɔːʃn/tỉ lệ
punctualityn/ˌpʌŋktʃuˈæləti/sự đúng giờ
recipientn/rɪˈsɪpiənt/người nhận
satisfactionn/ˌsætɪsˈfækʃn/sự hài lòng
securea/sɪˈkjʊə(r)/an ttoàn, bảo đảm
spaciousa/ˈspeɪʃəs/rộng rãi
speedya/ˈspiːdi/nhanh chóng
subscribern/səbˈskraɪbə(r)/người đăng ký, thuê bao
telecommunicationn/ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/viễn thông
thoughtfula/ˈθɔːtfl/sâu sắc, chín chắn
well-traineda