ACCESS DENIED

     

Xin hỏi về mẫu đối chọi xin tham gia Đội tình nguyện với thủ tục thành lập Đội tình nguyện được quy định như thế nào? - Trọng Hưng (Cần Thơ)


*
Mục lục bài viết

Mẫu đơn xin tham gia Đội tình nguyện

Về vụ việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đáp án như sau:

1. Đội tự nguyện là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC thì Đội tình nguyện là 1 trong những tổ chức tự nguyện gồm những người dân tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường, thị trấn;

Được thành lập, tổ chức triển khai và hoạt động theo mức sử dụng tại Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC và những văn bản quy phi pháp luật khác bao gồm liên quan.

Bạn đang xem: Access denied

Theo Điều 1 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC thì Đội tình nguyện là tên thường gọi tắt của Đội công tác xã hội tình nguyện trên xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Đội tình nguyện

Tiêu chuẩn chỉnh đối với member Đội tình nguyện theo Điều 4 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- người từ đầy đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, bảo đảm an toàn sức khoẻ, bao gồm đủ năng lực hành vi dân sự theo mức sử dụng của pháp luật. Có thời hạn cư trú trên xã, phường, thị trấn từ 06 (sáu) mon trở lên hoặc đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức có trụ sở đóng góp trên địa bàn cấp xã nơi Đội tình nguyện vận động (không bao gồm công chức).

- tự nguyện thâm nhập Đội tình nguyện.

3. Mẫu đơn xin dự vào Đội tình nguyện

Mẫu đối kháng xin tham gia Đội tình nguyện rất có thể tham khảo theo mẫu mã sau:

*
Mẫu đối kháng xin dự vào Đội tình nguyện

4. Thủ tục thành lập và hoạt động Đội tình nguyện

Thủ tục thành lập Đội tự nguyện theo Điều 7 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- địa thế căn cứ vào tình hình, yêu thương cầu thực tế của công tác phòng, chống tệ nạn làng mạc hội tại xã, phường, thị trấn, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cung cấp xã) lập hồ sơ đề nghị thành lập Đội tự nguyện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC giữ hộ trực tiếp hoặc qua bưu năng lượng điện về chống Lao đụng - yêu quý binh với Xã hội cấp huyện.

- vào thời hạn 10 (mười) ngày làm việc tính từ lúc ngày tiếp nhận, phòng Lao cồn - thương binh cùng Xã hội chu đáo hồ sơ trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện ra Quyết định ra đời Đội tình nguyện.

Trường vừa lòng không được thành lập, chống Lao hễ - thương binh với Xã hội phải gồm văn phiên bản nêu rõ vì sao gửi quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã.

- hồ sơ (01 bộ) đề nghị ra đời Đội tự nguyện gồm:

+ Tờ trình đề nghị thành lập Đội tự nguyện của chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã, nội dung nêu rõ sự quan trọng của việc thành lập Đội tình nguyện, con số và cơ cấu tổ chức thành viên của Đội tình nguyện.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động vui chơi của Đội tình nguyện.

5. Giấy tờ thủ tục giải thể Đội tình nguyện

Thủ tục giải thể Đội tình nguyện theo Điều 8 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- Đội tự nguyện giải thể trong số trường vừa lòng sau đây:

+ Theo đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã;

+ gồm sự vi bất hợp pháp luật rất lớn trong việc quản lý, tổ chức và buổi giao lưu của Đội tình nguyện.

Xem thêm: Ví Dụ Về Tiềm Thức - Tiềm Thức Là Gì Cho Ví Dụ

Có 2/3 (hai phần ba) số member của Đội tự nguyện vi bất hợp pháp luật bị xử lý vi phạm luật hành chính, bị truy nã cứu trọng trách hình sự hoặc hoạt động của Đội không đúng với chức năng, trách nhiệm được dụng cụ tại Điều 10 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

- trong thời hạn 05 (năm) ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận được report có sự vi bất hợp pháp luật của thành viên Đội tình nguyện, Trưởng phòng Lao cồn - yêu quý binh với Xã hội có nhiệm vụ xem xét ý kiến đề nghị giải thể của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã theo quy định;

Hoặc kiểm tra, reviews mức độ vi phạm theo quy định làm văn phiên bản (01 bộ) trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

- trong thời hạn 05 (năm) ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận thấy văn phiên bản của Trưởng chống Lao động - yêu quý binh với Xã hội, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra đưa ra quyết định giải thể Đội tình nguyện.

6. Thẩm quyền thành lập, giải thể Đội tình nguyện

Thẩm quyền thành lập, giải thể Đội tình nguyện theo Điều 6 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp cho huyện) đưa ra quyết định thành lập, giải thể Đội tình nguyện.

7. Chức năng, trọng trách của Đội tình nguyện

Chức năng, nhiệm vụ của Đội tự nguyện theo Điều 10 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- Đội tình nguyện cung cấp Ủy ban nhân dân cấp cho xã thực hiện nhiệm vụ phòng, phòng tệ nạn thôn hội trên địa bàn; vận động theo quy định được quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện phê duyệt.

- Nhiệm vụ rõ ràng của Đội tình nguyện:

+ tổ chức triển khai các chuyển động thông tin, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo phòng ngừa, ngăn chặn tệ nàn ma túy, mại dâm, sút lây lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, cung ứng nạn nhân bị giao thương mua bán tại cộng đồng;

+ gia nhập quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, cung ứng người nghiện ma tuý cai nghiện; người phân phối dâm trả lương, nạn nhân bị giao thương hòa nhập cộng đồng;

+ vạc hiện các hành vi vi bất hợp pháp luật về phòng, chống tệ nàn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, giao thương người để báo cho những cơ quan tác dụng xử lý cùng có biện pháp ngăn ngăn hành vi vi phạm;

+ Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - thôn hội trên địa phận như xóa đói bớt nghèo, dạy nghề, tạo bài toán làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và sáng tỏ đối xử, tiếp cận những dịch vụ y tế, làng mạc hội, hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người phân phối dâm trả lương, nàn nhân bị giao thương trở về định hình đời sống, hòa nhập cộng đồng;

+ Tham gia tiến hành lồng ghép công tác làm việc phòng, phòng tệ nạn buôn bản hội cùng với cuộc vận động “Toàn dân hòa hợp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kiến tạo xã, phường, thị trấn lành mạnh không tồn tại tệ nạn xã hội và các trào lưu khác bên trên địa bàn.

8. Chế độ hỗ trợ so với thành viên của Đội tình nguyện

Chính sách hỗ trợ đối với member của Đội tình nguyện theo Điều 11 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- địa thế căn cứ vào thực trạng và điều kiện ví dụ của địa phương, member của Đội tình nguyện thừa kế các cơ chế hỗ trợ sau:

+ tham dự các khóa tập huấn, đào tạo và huấn luyện bồi chăm sóc kiến thức, hội nghị, hội thảo, thăm quan học tập, diễn bầy chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về phòng chống HIV/AIDS, phòng phòng tệ nàn ma tuý, mại dâm, phòng chống giao thương người do những cấp, các ngành tổ chức;

+ Tham gia những chương trình, dự án triển khai trên địa bàn liên quan mang lại nhiệm vụ.

- thành viên của Đội tình nguyện bị tai nạn thương tâm khi làm nhiệm vụ dẫn cho thiệt sợ hãi về sức khỏe thì được cung ứng về chi tiêu y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức mạnh và tác dụng bị mất hoặc giảm đi như sau:

+ Trường đúng theo thành viên của Đội tự nguyện bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ bảo đảm y tế giao dịch thanh toán theo nguyên lý của Luật bảo hiểm y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Trường đúng theo thành viên của Đội tự nguyện bị tai nạn đáng tiếc không tham gia bảo hiểm y tế: kinh phí hỗ trợ ngân sách chi tiêu y tế cho câu hỏi cứu chữa, phục hồi tác dụng bị mất hoặc giảm sút so với người tham gia Đội tình nguyện bị tai nạn do giá thành nhà nước bảo vệ trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách chi tiêu cấp xã.

- thành viên của Đội tình nguyện nếu như bị yêu quý hoặc quyết tử thuộc trong những trường hợp qui định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với giải pháp mạng thì được công nhận là mến binh hoặc liệt sĩ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 4 - Giải Hóa 9 Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng

- thành viên của Đội tình nguyện tham gia vận động trong Đội liên tục từ 03 (ba) năm trở lên, trong số ấy có tối thiểu 01 (một) năm được cấp thủ tục khen hoặc bởi khen của các ban, ngành, đoàn thể hoặc tổ chức chính quyền thì:

Được ưu tiên học tập nghề, vay vốn ngân hàng sản xuất, sale từ các chương trình, đề án, dự án công trình dạy nghề hoặc phân phát triển tài chính - buôn bản hội trên địa phận xã.