Viết lại câu không thay đổi nghĩa

     

Một giữa những dạng bài xích tập rất gần gũi trong tiếng anh đó là nhờ vào từ nhưng mà đề bài bác sẵn có, bạn học bắt buộc dùng các kết cấu tương đương để viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi. Trong nội dung bài viết này, hãy thuộc bibun.vn tò mò về biện pháp viết với các cấu trúc viết lại câu để giải quyết và xử lý dạng bài bác tập này nhé!


*

Các cách viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

Bước 1: họ cần đọc thật kỹ càng đề bài và hiểu ý của câu này, cũng như lưu ý về mặt cấu tạo ngữ pháp, hãy suy nghĩ những từ khóa (“…not only… but also…”, “… so … that …”, …)

Bước 2: Tiếp theo, tín đồ học yêu cầu đọc kỹ đa số từ được cho sẵn trong câu sau đó vận dụng những cấu trúc đã học tập để áp dụng viết lại câu có kết cấu khác nhưng nghĩa ko đổi.

Bạn đang xem: Viết lại câu không thay đổi nghĩa

Bước 3: Sau khi bọn họ đã đánh giá được công thức để chuyển đổi thì chúng ta nên đọc lại và chăm chú những điểm ngữ pháp căn phiên bản như sau:

Với đụng từ, ta chăm chú xem đã phân tách thì chưa, có rất cần phải chia bị động không? có cần thêm hay bỏ “not” không?Với danh từ, ta chú ý xem có cần được thêm S/ES không? Với tính từ hay trạng tự ta cần chú ý có yêu cầu phải biến hóa ngược nghĩa không?
NHẬP MÃ TLI5TR - GIẢM ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mừng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ liên hệ với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Cấu trúc viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

Dưới đây, bibun.vn sẽ giới thiệu cho các bạn 30 cấu trúc viết lại câu.

Cấu trúc 1

Sử dụng lúc viết lại câu giờ Anh chứa những từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, I can’t go lớn work.

Because of the rain, I can’t go khổng lồ work.

(Bởi vì chưng trời mưa, buộc phải tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc 2

Dùng đổi khác câu trong giờ đồng hồ Anh có những từ, cụm từ chỉ sự đối lập, trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, they continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, they continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù hết sức ồn ào, mà lại họ vẫn thường xuyên học cho xong bài)

Cấu trúc 3

sử dụng kết cấu so thatsuch that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ hoặc danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các cách làm viết lại câu trong tiếng Anh – kết cấu so that cùng such that

Ví dụ: This comedy is so boring that no one wants lớn see it.

↔ It is such a boring comedy that no one wants to lớn see it.

(Vở kịch này chán tới nỗi mà chẳng ai ước ao coi nó hết)

Cấu trúc 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

⇔ not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Linh is too fat to wear that dress.

↔ Linh is not thin enough to wear that dress.

(Linh quá lớn để rất có thể mặc vừa loại váy kia)

Cấu trúc 5

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Mang đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … tới mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that she can’t wear it.

↔ These shoes are too small for her lớn wear.

(Mấy đôi giày này quá bé bỏng so với chiếc chân của cô ấy)

It was such a difficult question that Vy couldn’t find the answer.

↔ The question was too difficult for Vy to lớn answer.

(Câu hỏi quá khó khăn đến nổi không có ai trong công ty chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc 6

Viết lại với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy sống làm việc vùng quê là vấn đề khó khăn so với mình)

Cấu trúc 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2John didn’t bring his raincoat, so he got wet.↔ If John had brought his raincoat, he wouldn’t have got wet
mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1Mary can’t go out because Mary doesn’t have money↔ If Mary had money, She could go out

Cấu trúc 8

Chuyển đổi câu If not lịch sự unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: chúng ta không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được chuyển đổi nghĩa đậy định hay nghi ngờ của câu gốc

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go out.

Unless it rains, we can go out.

(Nếu trời không mưa, chúng ta có thể đi ra ngoài)

Cấu trúc 9

Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành lịch sự thì vượt khứ đối kháng (dùng chủ ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Hung & Linh have been married for 4 years.

↔ It’s been 4 years since Hung và Linh were married.

(Đã tứ năm tính từ lúc thời điểm Hung cùng Linh kết hôn)

Cấu trúc 10

Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu cầu ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveHe won’t come back here.↔ I wish he would come back here.(Tôi mong rằng anh ấy sẽ trở lại đây)
Câu mong ở hiện tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.↔ I wish I could have lots of money.(Tôi mong gì tôi có thật nhiều tiền)
Câu cầu ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love her.↔ I wish I had said that I loved her.(Tôi cầu gì mình nói theo một cách khác rằng tôi yêu thương cô ấy)

Cấu trúc 11

Chuyển thay đổi câu có thì hiện tại hoàn thành bao phủ định sang trọng thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Mary since we left school.

The last time I met Mary was when we left school.

(Lần sau cuối tôi chạm mặt Mary là khi công ty chúng tôi ra trường)

Cấu trúc 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn sang trọng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Mary started playing guitar since she was six.

↔ Mary has been playing guitar since she was six.

(Mary đã đùa guitar từ khi cậu ấy lên 6 tuổi)

Cấu trúc 13

Cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time

S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: John walks khổng lồ school in trăng tròn minutes.

↔ It takes John 20 minutes to walk to lớn school.

(John mất đôi mươi phút để đi dạo tới trường)

Cấu trúc 14

Dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Linh didn’t go trang chủ until she finishes all the tasks.

It was not until Linh finished all the tasks that she went home.

(Mãi tính đến khi Nam kết thúc xong không còn mọi quá trình thì cậu mới về nhà)

Cấu trúc 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Laos is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Laos.

(Lào là giang sơn xinh đẹp tuyệt vời nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo cách nhìn của tôi, không chỗ nào đẹp bởi Lào)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as her cake.

↔ Her cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bởi bánh của cô ta ↔ Bánh của cô ý ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc 16

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: He began khổng lồ learn English 5 years ago.

↔ He has learned/ has been learning English for 5 years.

(Anh ấy học tiếng Anh từ 5 năm trước)

Cấu trúc 17

Cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this comedy.

↔ I have never watched this comedy before.

(Tôi chưa lúc nào xem vở kịch này trước đây)

Cấu trúc 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc 19

Cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao họ không đi dạo đi? ↔ cô gái đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Chúng ta ngơi nghỉ thôi!)

Cấu trúc 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that she drinks a lot of wine.↔ It is said that she drinks a lot of wine.
S + be said lớn + V hoặc khổng lồ have V3/-edPeople say that she drinks a lot of wine.↔ She is said to lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc 21

Sử dụng cấu trúc hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I got home, she got up.

Hardly had I gone home when she got up.

No sooner had I gone home than she got up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về đơn vị thì cô ấy đi tắm)

Cấu trúc 22

Dùng kết cấu Supposed to V

It’s one’s duty to vày something

⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc 23

Sử dụng cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + bởi st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Ba không thích nhỏ thức khuya đâu)

Cấu trúc 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp công ty từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My mom turned off the TV so that we could sleep.

↔ My mom turned off the TV for us to sleep.

Xem thêm: Mùa Đông Lạnh Lắm Biết Em Rất Cần, Lyrics Xa Em

(Mẹ tôi tắt TV để shop chúng tôi có thể ngủ)

Cấu trúc 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không xứng đáng để bi lụy đâu)

Cấu trúc 27

Sử dụng kết cấu cảm thán How cùng What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs slowly.

How slowly she runs!

(Cô ấy chạy đủng đỉnh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so cute.

What a cute girl!

(Quả là một thiếu nữ dễ thương)

Cấu trúc 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

⇔ to be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you khổng lồ come here.

(Ah không cần thiết phải đến đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi vì I love you.

↔ I no more love you.

(Em không còn yêu anh nữa)

Cấu trúc 29

Sử dụng cấu trúc used to tương đương với kết cấu accustomed to

S + be accustomed khổng lồ + V-ing/N

⇔ S + be used lớn + V-ing/N

Ví dụ: My sister was accustomed to sleeping late.

↔ My sister was used to sleeping late.

(Chị gái của tôi đã quen thuộc với việc ngủ muộn)

Cấu trúc30

Dùng to infinitive sửa chữa thay thế cho cấu trúc because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to lớn V

Ví dụ: He studies hard because he wants to lớn pass the exam.

↔ He studies hard to pass the exam.

(Anh ta học tập hành chuyên cần vì ước ao đậu kỳ thi)

Bài tập bao gồm đáp án

Bài tập 1:

Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)They watched a film on fish. (preposition)The train was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When he got home, the door was unlocked (time clause position)He cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The trò chơi was canceled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)Mary can’t go lớn work on time because it rains so heavilyLinh oftens played kite flying when she was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingHe has interest in practicing aerobics in his miễn phí time

Bài tập 2:

Bài tập viết lại câu không chuyển đổi nghĩa

1. My father used to lớn play soccer when he was young.

=> My father doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> Mary suggests…………………………………… …

3. Linh gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> She………………………………………… ……………

5. I last saw Linh when I was in Ho đưa ra Minh City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. Lan got lost because she didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a six-hour drive from Phu Yen to lớn Ho bỏ ra Minh city.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity she didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. Lam couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3:

Bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

Lam can’t go lớn work on time because it rains so heavily => ………………………………………Linh oftens played kite flying when she was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..He has an interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..Police asked her to lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….He always speaks no care => ………………………………………………………….He has learned English for 6 years => …………………………………………………………….She speaks softly that they can’t hear anything => …………………………………….Because he is absent from school => …………………………………………………It was an interesting comedy => …………………………………………………………….I don’t think he loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4:

Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Linh pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In her recent article, Linh was…………………

2. The company has been reviewing their recruitment policy for the last four months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure she took the money on purpose.

She couldn’t possibly…………………

4. She delayed writing his book until she had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declared war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. Vy feels that she doesn’t fit with the people in the new town.

Vy feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight since anyone saw Nhi.

Nhi…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 4.00 p.m on Monday, 19th December.

Complete application …………………

Bài tập 5:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. Lan regrets spending so much money.

Lan wish she ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. She turned off the light, then she went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. She has been collecting stamps for six years.

She started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this town.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. She spends three hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My father bought me a nice bike.

A nice bike ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get a suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for 15 minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place khổng lồ buy gifts?”

I asked him ___________________________________

6. Lam won’t lose weight if she doesn’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to lớn be.

Xem thêm: Cách Làm Bột Đậu Đỏ Giảm Cân Cực Nhanh Và Hiệu Quả, Cách Làm Bột Đậu Đỏ Giảm Cân

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused lớn collect the rubbish.They watched a film about fish.Because of the bad traffic, the train was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when he got home.He cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The trò chơi was canceled because of the rain.Mary can’t go lớn work on time because of heavy rain.Linh used lớn playing kite flying when Linh was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in his không tính tiền time.Đáp án bài xích 2My father doesn’t play soccer anymore.Mary suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.She invited me for orange juice.I haven’t seen Linh since I was in Ho chi Minh City.If Lan had had a map, Lan wouldn’t have gotten lost.It takes six hours to drive from Phu Yen lớn Ho chi Minh city.The owner of the oto is thought lớn be abroad.I wish she had told me about it.The rain was too heavy for Lam to go swimming.Đáp án bài 3Lam can’t go to work on time because of heavy rain.Linh used lớn playing kite flying when Linh was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in her không lấy phí time.Police have her identify the other man in the next room.He is always careless about her words.It takes him 6 years to lớn learn English.She does not speak softly.Because of his absence from school.What an interesting comedy!At no time bởi vì I think he loves me.Đáp án bài xích 4In her recent article, Linh was critical of the government’s new transport policy.The company’s recruitment policy has been under review for the last four months.She couldn’t possibly have taken the money by mistake.Only after she had done a lot of research did she begin lớn write the book.The excuse for the declaration of war was the defense of their territorial rights.Vy feel like a fish out of water in the new office.The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// kích cỡ of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.Nhi was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.Complete application forms must be handed in// returned// received// submitted by// no later than 4.00 p.m on Monday, 19th December.Đáp án bài bác 5Lan wish she hadn’t spent so much moneyHow high the mountain is?I feel more tired after a train journey than after a car journey.Buses aren’t as fast as buses.Turning off the light, she went out.There are usually lots of information in a theatre programHe started collecting stamps six years ago.People are selling more newspapers in this town.Their son was being given some presents when we came.Sorting out his stamps takes her three hours.Đáp án bài bác 6A nice bike was bought for me by my father.The company is said khổng lồ be in difficulty.If you sunbathe, you can get a suntan.We were asked to wait for 15 minutesI asked him Where was the best place to buy giftsUnless Lam stops eating much, she won’t thua trận weightIt is necessary to know English.Everyone considers May Day is the day of the working class.We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare was born.There didn’t use to lớn be heavy lorries on the road

Trên đây, bibun.vn vừa cung cấp cho bạn cấu tạo viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi tương tự như các bài xích tập rèn luyện. Muốn rằng các các bạn sẽ có thêm cho mình những kiến thức và kỹ năng bổ ích. Chúc chúng ta học tập vui vẻ!.