Tiếng Anh Lớp 9 Unit 7 F

     

Phần này vẫn hướng dẫn chúng ta học phương pháp để đưa ra một bài bác nói dựa vào mẫu và bố cục tổng quan có sẵn về chủ đề của Unit 7. Saving Energy (Tiết kiệm năng lượng). Bài học yêu cầu áp dụng từ vựng cùng ngữ pháp sẽ học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 7: SAVING ENERGY

A speech usually has three parts:Introduction, BodyandConclusion.(Một bài nói hay gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. (Nối những phần của bài bác nói sinh hoạt cột A cùng với chức năng cân xứng ở cột B.)

A

B

Parts of a speech (Các phần của bài bác nói)

Functions (Chức năng)

1. Introduction (Giới thiệu)

2. Toàn thân (Thân bài)

3. Conclusion (Kết luận)

A. Summing up what you have said (tóm tắt rất nhiều gì bạn đã nói)

B. Getting people"s attention và telling them what you are going to talk about. (lấy sự để ý của mọi fan và nói đến họ về những gì bạn định nói)

C. Giving details in easy-to-understand language (đi vào cụ thể bằng những ngôn từ dễ hiểu)

Giải:

Introduction:getting people"s attention và telling them what you are going to lớn talk aboutBody:giving details in easy-to-understand languageConclusion:summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place khổng lồ complete a speech. (Sắp xếp các phần vào đúng nơi để ngừng bài nói.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn tuân theo những quy tắc dễ dàng này, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn giúp môi trường đã sạch hơn.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết bọn họ sử dụng rất nhiều khí gas. Bạn cũng có thể giảm số chi phí này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp điện hoặc phương tiện đi lại công cộng.)having a mechanic check your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy đánh giá xe máy của khách hàng thường xuyên.)

3. Good evening, ladies và gentlemen. I’m Professor Roberts và tonight. I’m going khổng lồ tell you how lớn save money. (Chào buổi tối, quý cô và quý ông. Tôi là gs Roberts và buổi tối nay. Tôi sẽ mang đến quý vị biết làm cụ nào để tiết kiệm ngân sách tiền.)

Giải: sắp xếp lại:

3. Good evening, ladies & gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going khổng lồ tell you how lớn save money. (Chào buổi tối, quý cô và quý ông. Tôi là gs Roberts và về tối nay. Tôi sẽ mang lại quý vị biết làm vậy nào để tiết kiệm ngân sách tiền.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết chúng ta sử dụng không ít khí gas. Chúng ta có thể giảm số tiền này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp hoặc phương tiện đi lại công cộng.)having a mechanic check your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy khám nghiệm xe máy của người sử dụng thường xuyên.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn tuân theo những quy tắc dễ dàng và đơn giản này, bạn không chỉ có tiết kiệm được chi phí mà còn khiến cho môi trường đang sạch hơn.)

c) Choose one of the following topics và prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you (Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài bác nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi hoàn toàn có thể giúp bạn.)

Reducing garbage (Giảm lượng rác rến thải)

collect plastic bags (Thu thập túi nhựa)not keep solid waste with food waste (Không để rác cứng với rác rưởi thực phẩm)put different kinds of waste in different places (Để những loại rác không giống nhau vào chỗ khác nhau)

Reusing paper (Tái sử dụng giấy)

have a separate wastebasket for wastepaper (Có thùng rác rưởi riêng cho giấy vụn)keep sheets with single printed page for drafting (Giữ các tờ giấy in một mặt để gia công thủ công)

Saving energy in the kitchen (Tiết kiệm năng lượng cho đơn vị bếp)

turn off the lights (Tắt điện)prepare food carefully before turning on the stove (Chuẩn bị thực phẩm cẩn trọng trước khi nhảy lò nướng)keep refrigerator door dosed (Giữ cửa ngõ tủ lạnh lẽo đóng)

Giải:

Good afternoon, my friends,Today I"m going lớn tell you how to lớn save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, & water. Lớn reduce this amount of this energy, we should:

Turn off the lights, fans and faucets when not necessary.Get all the food ready before turning on the stoves.Keep refrigerator door closed.Check the water pipes regularly.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 7 f

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Thanks for listening.

Xem thêm: Vì Sao Tủ Lạnh Kêu To Khi Chạy, Top 10 Nguyên Nhân Tủ Lạnh Kêu To Thường Gặp Nhất

Dịch:

Chào buổi chiều, chúng ta của tôi,Hôm ni tôi vẫn cho các bạn biết làm cố nào để tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong khu nhà bếp của chúng ta. Như họ biết, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, nhà bếp là địa điểm mà bọn họ sử dụng nhiều năng lượng như điện, khí đốt với nước. Để giảm lượng năng lượng này, bọn họ nên:

Tắt đèn, quạt với vòi nước lúc không cần thiết.Chuẩn bị toàn bộ thực phẩm sẵn sàng trước khi bật lò.Giữ cửa ngõ tủ rét mướt đóng.Kiểm tra những ống nước thường xuyên xuyên.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Món Canh Chua Cá Lóc Lớp 8, Thuyết Minh Về Món Canh Chua

Nếu bạn làm theo các quy tắc đơn giản dễ dàng này, bạn không những tiết kiệm được tiền nhiều hơn tiết kiệm các nguồn tài nguyên tự nhiên.Cảm ơn vì chưng đã lắng nghe.