D

     

Bài học tập Unit 16 Historical Places phần Writing hướng dẫn các em phân tích cùng viết bài bác mô tả biểu đồ về lượng khách du ngoạn đến thăm Việt Nam từ bỏ các đất nước lớn trong những năm 2001 cùng 2002.

Bạn đang xem: D


The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA, France and australia in 2001 and 2002. Study the chart & then answer the questions that follow. (Biểu thiết bị ở bên yêu cầu biểu diễn một vài thông tin về những lượt khác nước ngoài từ Mỹ, Pháp cùng Úc đến nước ta vào năm 2001 và 2002. Hãy phân tích biểu thứ và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

*

According to the chart, which country had the biggest number of visitors khổng lồ Vietnam in 2001? (Theo biểu đồ, non sông nào tất cả lượng du khách đến vn vào năm 2001 bự nhất?)How many French visitors arrived in Vietnam in 2001? (Có bao nhiêu khác nước ngoài người Pháp đến vn vào năm 2001?)Which country had the smallest number of visitors to lớn Vietnam in 2002? (Quốc gia nào bao gồm lượng du khách đến vn năm 2002 ít nhất?)Is the number of Australian visitors coming khổng lồ Vietnam in 2001 greater than that in 2002? (Có cần lượng du khách người Úc đến việt nam vào năm 2001 nhiều hơn vào năm 2002 không?)Which country, France or Australia, had more visitors to lớn Vietnam in 2002? (Quốc gia nào, Pháp tuyệt Úc, có tương đối nhiều du khách đến vn vào năm 2002 hơn?)How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with in 2001? (Lượng khác nước ngoài người Mỹ đến việt nam năm 2002 tăng ra sao khi đối với năm 2001?)Guide to answerThe USA had the biggest number of visitors lớn Vietnam in 2001.99,700 French visitors arrived in Viet nam in 2001.Australia has the smallest number of visitors to Viet phái nam in 2002.No, it isn"t.France has more visitors to Viet nam in 2002.The number of American visitors lớn Viet nam in 2002 increased by 29,497 in comparison with that in 2001.

Based on the answers lớn the questions above, write description of the chart provided in Task 1. (Dựa vào các câu hỏi ở trên, viết đoạn văn miêu tả biểu thứ đã mang lại trong bài bác tập 1.)

Guide to answer

Paragraph 1

The chart shows the number of visitors arrivals lớn Viet phái nam from the USA, France, and australia in 2001 & 2002. From the chart the numder of visitors lớn Viet nam giới from the USA, France and australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the biggest number of visitors to Viet nam giới with 230,470 visitors in 2001 & 259,967 in 2002. France ranks the second with 99,700 visitors in 2001 & 111,546 in 2002. Nước australia is slightly fewer visitors than France although the number of Australian visitors lớn Viet nam giới increased from 84,085 in 2001 khổng lồ 96,924 in 2002.

Paragraph 2

The chart shows the number of visitor arrivals khổng lồ Vietnam from the USA. France and nước australia in 2001 và 2002. The statistics were provided by Vietnam National Administration of Tourism. It is clear that the number of visitors khổng lồ Vietnam from the USA, France and australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the highest number of visitors. France comes khổng lồ the second and nước australia has a little fewer visitors than France although the number of Australian visitors khổng lồ Vietnam in 2002 increased.

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Giúp Bạn Trẻ Hơn 10 Tuổi Như Gái Hàn, Bạn Đã Thử Qua Chưa?


Trên đó là nội dung bài học Writing Unit 16 Lớp 10, để cải thiện kỹ năng viết mời những em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 10 Writing


Câu 1:Choose the sentence (a, b, c or d) which has a similar meaning first one.

I"ve yet to lớn meet a more exasperating person than my brother-in-law.


A.My brother-in-law is the most exasperating person I"ve ever met.B.My brother-in-law is more exasperating than I am.C.I"ve never met a more exasperating person than my brother-in-law.D.A và C are correct.

Xem thêm: 190 Nail Dễ Thương Ý Tưởng, Top 10 Mẫu Vẽ Móng Tay & Chân Đẹp Nhất 2021


A.They were getting more and more excited.B.They feel more excited than they used to.C.They felt most excited.D.They were getting the most excited.

Câu 3-5:Mời những em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi test Online để củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


Trong quá trình học bài và thực hành thực tế trắc nghiệm tất cả điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp sẽ được sự hỗ trợ từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tập tốt!