Unit 2 lớp 11: writing

     

Bài học tập Writing Unit 2 Lớp 11 Personal Experienceshướng dẫn các em viết một lá thư gửi mang đến người bạn thân để kể về một kinh nghiệm tay nghề của bản thân đã từng qua.Bạn vẫn xem: Writing

1. Tóm tắt bài bác giảng

1.1. Lưu ý lá thư 1

1.2. Lưu ý lá thư 2

1.3. Gợi ý lá thư 3

2. Bài bác tập trắc nghiệm Writing Unit 2

3. Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 11

Writing a personal letter about a past experience.(Viết một lá thư cá nhân về một điều trải qua trong vượt khứ.)

Write a letter lớn your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11: writing

(Viết một lá thư cho người bạn tâm thư của em để kể cho chính mình ấy về một trong những kỉ niệm khó khăn quên của bạn. Lá thư của khách hàng nên bao gồm những ý chủ yếu sau:)

when it happened (Nó ra mắt khi nào)where it happened (Diễn ra làm việc đâu)how it happened (Diễn ra như thế nào)who was involved (Liên quan mang đến ai)how the experience affected you (Trải nghiệm đó có ảnh hưởng đến em như vậy nào)Guide khổng lồ answer

1.1. Letter 1

Dear Mary,

I"m fine. And you? I"m very glad writing letter khổng lồ you. I will tell you about one of my most memorable past experiences. Last month, my mother told me to bring a raincoat before I went khổng lồ school but I did not obey. When I went home, suddenly it rained. It rained more and more heavily. I decided lớn go home in rain without raincoat. That night, I"m seriously ill. I was pity when seeing my parents looked after me and worry about me.

I hope you won"t vì it as me. I look forward to lớn hearing from you soon.

Your friend,

Mai

1.2. Letter 2

​Dear Jenny,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the kết thúc of the street. He ran toward me with his big mouth xuất hiện and sharp teeth. He roared and jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I"m still frightened now. By the way, how have similar problems now. Write to me as soon as possible.

Your friend,

Thu

1.3. Letter 3

Dear Alice,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go lớn see my parents in the countryside.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents". It was one year ago và was one of my most unforgettable experience.

There is a river at the back of my grandparents, và I often go swimming there when I spend my vacation with them.

Now recalling that moment I understand how precious life is. This event taught me to lớn appreciate my life.

Xem thêm: Nghị Luận Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Siêu Hay (22 Mẫu)

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would like to nội dung with me?

With best wishes,

Son

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 2 Lớp 11

Trên đây là bài học Writing Unit 2 tiếng đồng hồ Anh Lớp 11 Personal Experiences, hi vọng bài học cung cấp cho các em một số bài viết tham khảo để các em trau dồi thêm năng lực viết.

Để giúp những em luyện tập và nâng cao kỹ năng viết, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 Writing vày HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Câu 1:Choose the answer -a, b, c, or d- that is nearest in meaning lớn the sentence printed before.The plane had scarcely taken off when it crashed.

A.The plane took off and soon afterwards it crashed.B.The plane hardly crashed after it took off.C.When the plane was taking off, it crashed.D.When the plane crashed, it hadn"t taken off yet.

Câu 2:

Never has any one spoken to me lượt thích that!

A.I never speak that way.B.Some people always speak to me that way.C.Everyone speaks to me that way.D.No one speaks to me that way.

Câu 3:

It"s a long time since I saw a movie.

A.I spent a long time looking for a movie to see.B.I have seen some movies so far.C.I haven"t seen movie for a long time.D.I saw a movie that took very long time.

Xem thêm: Review Về Ứng Dụng Listen And Write, Listen And Write For Android

Câu 4 - Câu 9: coi trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 11

Trong quy trình học bài bác và thực hành thực tế bài tập bao gồm điều gì không hiểu những em có thể đặt thắc mắc trong mục Hỏi đáp sẽ được sự hỗ trợ từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tập tốt!

-- mod Tiếng Anh 11 HỌC247


*

Bài học cùng chương

Unit 2 lớp 11 Reading - bài bác dịch Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Speaking - hội thoại Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Listening - bài xích nghe Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Vocabulary - từ vựng Personal ExperiencesADSENSEADMICRO cỗ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Toán 11

Lý thuyết Toán 11