PHÂN TÍCH ĐA THỨC SAU THÀNH NHÂN TỬ :XY(X Y) YZ(Y Z) XZ(X Z) 2XYZ

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hội Khoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


*

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z2) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz = xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz = xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y) = xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x) = (x + y)(xy + zx + zy + z²) = (x + y) = (x + y)(y + z)(z + x)


nhu the nay:

( xy( x + y )+ xyz )+( yz( y + z )+ xyz )+( xz( a +c )+ xyz)

= xy( x+y+z )+ yz( x + y + z )+ xz( x + y + z )

= ( x + y + z)( xy + yz +zx )

xong rui vì dung thi ****.

Bạn đang xem: Phân tích đa thức sau thành nhân tử :xy(x y) yz(y z) xz(x z) 2xyz


Phân tích đa thức thành nhân tử

1) 4x^2-7x-2

2)4x^2+5x-6

3)5x^2-18x-8

4)xy(x+y)-yz(y+z)+xz(x-z)

5) xy(x+y)+yz+xz(x+z)+2xyz


1) (4x^2-7x-2=4x^2-8x+x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight))(=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(4x+1 ight))2) (4x^2+5x-6=4x^2+8x-3x-6=left(4x^2+8x ight)-left(3x+6 ight))(=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(x+2 ight)left(4x-3 ight))3) (5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=left(5x^2-20x ight)+left(2x-8 ight))(=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(x-4 ight)left(5x+2 ight))4) (xyleft(x+y ight)-yzleft(y+z ight)+xzleft(x-z ight))(=xyle...

Xem thêm: Nổi Mụn Ở Mu Vùng Kín Ở Nữ Giới, Mọc Mụn Ở Vùng Lông Mu Có Nguy Hiểm Không


Đọc tiếp

1) (4x^2-7x-2=4x^2-8x+x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight))

(=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(4x+1 ight))

2) (4x^2+5x-6=4x^2+8x-3x-6=left(4x^2+8x ight)-left(3x+6 ight))

(=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(x+2 ight)left(4x-3 ight))

3) (5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=left(5x^2-20x ight)+left(2x-8 ight))

(=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(x-4 ight)left(5x+2 ight))

4) (xyleft(x+y ight)-yzleft(y+z ight)+xzleft(x-z ight))

(=xyleft(x+y ight)-y^2z-yz^2+x^2z-xz^2)

(=xyleft(x+y ight)+left(x^2z-y^2z ight)-left(yz^2+xz^2 ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x^2-y^2 ight)-z^2.left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+zleft(x-y ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=xyleft(x+y ight)+left(zx-zy ight)left(x+y ight)-z^2left(x+y ight))

(=left(x+y ight)left(xy+xz-yz-z^2 ight)=left(x+y ight).left)

(=left(x+y ight)left(y+z ight)left(x-z ight))


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
1) 4x2 - 7x - 2 = 4x2 - 8x + x - 2 = 4x( x - 2 ) + ( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 1 )2) 4x2 + 5x - 6 = 4x2 - 8x + 3x - 6 = 4x( x - 2 ) + 3( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 3 )3) 5x2 - 18x - 8 = 5x2 - 20x + 2x - 8 = 5x( x - 4 ) + 2( x - 4 ) = ( x - 4 )( 5x + 2 )4) xy( x + y ) - yz( y + z ) + xz( x - z )= x2y + xy2 - y2z - yz2 + xz( x - z )= ( x2y - yz2 ) + ( xy2 - y2z ) + xz( x - z )= y( x2 - z2 ) + y2( x - z ) + xz( x - z )= y( x - z )( x + z ) + y2( x - z ) + xz( x - z )= ( x - z )< y( x + z ) + y2 + xz...

Xem thêm: Nướng Bánh Flan Bằng Lò Nướng Bánh Flan Ở Nhiệt Độ Bao Nhiêu


Đọc tiếp

1) 4x2 - 7x - 2 = 4x2 - 8x + x - 2 = 4x( x - 2 ) + ( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 1 )

2) 4x2 + 5x - 6 = 4x2 - 8x + 3x - 6 = 4x( x - 2 ) + 3( x - 2 ) = ( x - 2 )( 4x + 3 )

3) 5x2 - 18x - 8 = 5x2 - 20x + 2x - 8 = 5x( x - 4 ) + 2( x - 4 ) = ( x - 4 )( 5x + 2 )

4) xy( x + y ) - yz( y + z ) + xz( x - z )

= x2y + xy2 - y2z - yz2 + xz( x - z )

= ( x2y - yz2 ) + ( xy2 - y2z ) + xz( x - z )

= y( x2 - z2 ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= y( x - z )( x + z ) + y2( x - z ) + xz( x - z )

= ( x - z )< y( x + z ) + y2 + xz >

= ( x - z )( xy + yz + y2 + xz )

= ( x - z )< ( xy + y2 ) + ( xz + yz ) >

= ( x - z )< y( x + y ) + z( x + y ) >

= ( x - z )( x + y )( y + z )

5) xy( x + y ) + yz + xz( x + z ) + 2xyz ( đề có thiếu ko vậy .-. )


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
(4x^2-7x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight)=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(4x-1 ight)left(x-2 ight))(=4x^2+8x-3x-6=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(4x-3 ight)left(x+2 ight))(=5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(5x+2 ight)left(x-4 ight))(5=left(x+y ight)left(y+z ight)left(z+x ight))
Đọc tiếp

(4x^2-7x-2=left(4x^2-8x ight)+left(x-2 ight)=4xleft(x-2 ight)+left(x-2 ight)=left(4x-1 ight)left(x-2 ight))

(=4x^2+8x-3x-6=4xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=left(4x-3 ight)left(x+2 ight))

(=5x^2-18x-8=5x^2-20x+2x-8=5xleft(x-4 ight)+2left(x-4 ight)=left(5x+2 ight)left(x-4 ight))

(5=left(x+y ight)left(y+z ight)left(z+x ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

 


Xem chi tiết
Lớp 8ToánÔn tập toán 8
1
0
GửiHủy

xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z2)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân tích thành nhân tử: xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Toán
1
0
GửiHủy
xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz=x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2...
Đọc tiếp

xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

=x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz

= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2 + xyz)

= x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)( x2 + yz + xy + xz) = (y + z)<(x2 + xy) + (xz + yz)>

= (y + z) = (y + z)(x+ y)(x + z)


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy
(xy.left(x+y ight)+yz.left(y+z ight)+xz.left(x+z ight)+2xyz)(Leftrightarrow x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)(Leftrightarrow xyleft(x+y ight)+xyz+yzleft(y+z ight)+xyz+xzleft(z+x ight))(Leftrightarrow xyleft(x+y+z ight)+yzleft(x+y+z ight)+xzleft(x+z ight))(Leftrightarrow yleft(x+y+z ight)left(x+z ight)+xzleft(x+z ight))(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(yleft(z+x ight)+zx ight))(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(y+z ight)left(x+y ight))
Đọc tiếp

(xy.left(x+y ight)+yz.left(y+z ight)+xz.left(x+z ight)+2xyz)(Leftrightarrow x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)

(Leftrightarrow xyleft(x+y ight)+xyz+yzleft(y+z ight)+xyz+xzleft(z+x ight))

(Leftrightarrow xyleft(x+y+z ight)+yzleft(x+y+z ight)+xzleft(x+z ight))

(Leftrightarrow yleft(x+y+z ight)left(x+z ight)+xzleft(x+z ight))(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(yleft(z+x ight)+zx ight))

(Leftrightarrowleft(x+z ight)left(y+z ight)left(x+y ight))


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xy.x+xy.y+yz.y+yz.z+xz.x+xz.z+2xyz)

(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)


Đúng 0
Bình luận (0)

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz

b) 2bx-3ay-bby+ax

c) 5ab-3bx+ax+5y


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

chỗ nào k đọc hỏi bản thân lại ớ 


Đúng 0

Bình luận (0)

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=xyleft(x+y ight)+xyz+xzleft(x+z ight)+xyz+yzleft(y+z ight))

(=xyleft(x+y+z ight)+xzleft(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z ight)+yzleft(y+z ight))

(=xleft(y+z ight)left(x+y+z+yz ight))

 


Đúng 0
Bình luận (0)