Zn + h2so4 loãng hiện tượng

     

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta viết và thăng bằng phương trình bội nghịch ứng kim loại chức năng với hỗn hợp axit, rõ ràng ở phía trên à phương trình làm phản ứng Zn chức năng với H2SO4 loãng.

Bạn đang xem: Zn + h2so4 loãng hiện tượng


2. Điều kiện phản ứng xẩy ra phan ứng Zn tác dụng H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng

3. Tính hóa chất của H2SO4 loãng

a. Làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ

b. Axit sunfuric loãng chức năng với kim loại

Axit sunfuric loãng gồm khả năng tính năng với sắt kẽm kim loại đứng trước hidro vào dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bạn sẽ xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


Tác dụng với kim loại (Al, Fe, Zn, Mg,…) → muối bột sunfat + khí hidro

Ví dụ:

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

c. Axit sunfuric loãng công dụng với bazơ

Tác dụng với bazơ → muối bột sunfat + nước

Thí dụ:

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

d. Axit sunfuric loãng công dụng với oxit bazơ

Tác dụng cùng với oxit bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

e. Axit sunfuric loãng chức năng với muối

Tác dụng với muối hạt → muối hạt (mới) + axit (mới)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. mang đến 6,5 gam Zn công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư , thu được hỗn hợp X cùng khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 nhận được thể tích là bao nhiêu?

A. 2,24 lit

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án A

Số mol kẽm bội nghịch ứng:

nZn = m/M = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

0,1 → 0,1 → 0,1 (mol)

Thể tích khí H2 nhận được là:

VH2 = nH2.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)


Câu 2. Thả một mẫu kẽm vào hỗn hợp axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng kỳ lạ gì?

A. Có khí ko màu bay ra

B. Gồm khí gồm màu thoát ra, với viên kẽm tung dần

C. Bao gồm khí ko màu bay ra và mẩu kẽm tan dần

D. Mẫu mã kẽm tan dần


Đáp án C

Chất rắn color xám sẫm Kẽm (Zn) rã dần, thu được dung dịch trong xuyên suốt và gồm bọt khí bay ra (H2)

Phương trình hóa học:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑


Câu 3. mang lại m gam kẽm công dụng với đ HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 6,5 gam

B. 13 gam

C. 8,7 gam

D. 9,75 gam


Đáp án A

Ta có:

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Theo phương trình phản bội ứng: nZn= nH2 = 0,1 (mol)

=> mZn = 0,1 . 65 = 6,5 g


Câu 4. X là một hợp chất của Zn thường được sử dụng trong y học, với tác dụng làm thuốc bớt đau dây thần kinh, chữa dịch eczema, dịch ngứa,…. Hóa học X là

A. Zn(NO3)2.

B. ZnSO4.

C. ZnO.

D. Zn(OH)2.


Đáp án C: ZnO được dùng trong y học, với tính năng làm thuốc đau dây thần kinh, chữa bệnh dịch eczema, bệnh dịch ngứa,..do ZnO có đặc điểm làm săn da, ngay cạnh khuẩn, bảo vệ, làm dịu tổn hại da,..

Câu 5. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong hàng có tính chất lưỡng tính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Đáp án B: Số chất trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là Cr(OH)3, Zn(OH)2

Câu 6. Các chất trong dãy nào sau đây vừa có tính lão hóa vừa tất cả tính khử?

A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O.

B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2.

C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2.

D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2.


Đáp án D

Câu 7.

Xem thêm: 99+ Dòng Châm Ngôn Tình Yêu Hay, Ý Nghĩa, Buồn & Tâm Trạng Nhất

 Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp gồm bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M, khuấy hầu hết tới làm phản ứng trả toàn, thu được chất rắn A với dung dịch B. Tính số gam hóa học rắn A.

A. 4,08 gam

B. 8,16 gam

C. 2,04 gam

D. 6,12 gam


Đáp án A

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

0,01 ← 0,02 → 0,01→ 0,02 (mol)

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 (2)

0,03 ← 0,03 → 0,03 → 0,03 (mol)

nAgNO3= 0,02 (mol);

nFe = 0,04 (mol);

nCu(NO3)2 = 0,1(mol)

nFe bội phản ứng (1) = 0,01(mol); nFe pư (2) = 0,04 – 0,01 = 0,03 (mol)

nCu(NO3)2 dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 (mol)

Chất rắn A gồm: 0,02 mol Ag với 0,03 mol Cu

⇒ mA = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 (gam)


Câu 8. Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp Mg, Al công dụng hết với dung dịch HCl dư sau bội nghịch ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 14 gam. Tính số mol HCl đã tham gia bội phản ứng.

A. 0,8 mol

B. 0,4 mol

C. 1,6 mol

D. 0,25 mol


Đáp án C

Kim nhiều loại + HCl → muối bột + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2

Ta có: mdung dịch tăng = mkim các loại – mkhí thoát ra

⇒ mH2 = 15,6 – 14 = 1,6 (gam) ⇒ nH2 = 0,8 (mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl = 2.nH2 = 1,6 (mol).


Câu 9. Cho các thành phần hỗn hợp A có Fe(NO3)2 với ZnO vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Cho dung dịch KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 với Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

Sau phản ứng chỉ chiếm được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 10. Mang lại luồng khí C dư qua lếu hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung lạnh ở ánh sáng cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.


Đáp án C chỉ khử được những oxit kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO và không khử được MgO

Câu 11. Cho a gam các thành phần hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi dứt các làm phản ứng, lọc dồn phần dung dịch chiếm được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Zn trong láo lếu hợp ban sơ là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.


Đáp án C

Gọi nZn = x mol; nFe = y mol

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

x → x

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

y → y

nCu = x + y mol

Vì trọng lượng chất rắn trước cùng sau bội phản ứng đều nhau nên mZn + mFe = mCu

Do đó 65x + 56by = 64(x + y) ⇔ x = 8y

Vậy phần trăm trọng lượng của Zn trong láo lếu hợp ban sơ là

%mZn = (65x)/(65x + 56y).100 = 65.8y/(65.8y + 56y).100 = 90,27%


Trên đây thpt Sóc Trăng vừa ra mắt tới chúng ta phương trình chất hóa học Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2, mong mỏi rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng đọc thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt đất nước môn Toán, Thi THPT non sông môn trang bị Lý,….Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: Unit 13 Lớp 8: Language Focus Unit 13: Festivals, Language Focus Unit 13: Festivals

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nội dung via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Tuyên Quang


3 phút trước

Đề thi vào 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Yên


43 phút trước

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Yên


1 tiếng trước

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Yên


2 giờ đồng hồ trước

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh


3 tiếng trước

Đề thi vào 10 môn giờ Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh


3 giờ đồng hồ trước

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh


4 giờ trước

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Kạn


5 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.463)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
>
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!